Mindfulness Grundkursus

Vælg mellem 1-årigt forløb eller 8-måneders forløb.

Hold 3 C Gentofte (Weekends) - 2017

Bevidst nærvær - Indre stilhed - Empatisk kontakt.

Faglig & personlig udvikling for professionelle & private deltagere.

Opstart 8-måneders forløb fredag den 28. april 2017. (1 plads tilbage)

(Næste forløb opstartes til september 2017).

Kontakt os gerne for nærmere info.

Tilmelding Grundkursus:

tilmelding_tekst

Mail til kontakt@heinrichjohansen.dk

Uddannelser:

Efter Grundkursus i mindfulness kan fortsættes på følgende uddannelser:

Grundkursus Hold 3 C (Weekends) Gentofte - 2017:

Fokus på Grundkursus er:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis og det meditative nærværs arbejde.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed, empatisk grundfølelse og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed - Embodied Mindfulness Practise - som vejen til dybere integrering af praksis.

3 eller 4 moduler af 2,5 weekenddage som eksternat, samt et 5 dages retreat.

I alt 12.5 eller 15 dages undervisning.

Læs mere om datoer og indhold længere nede på siden.

Målgruppe:

Private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere og yogalærere, coaches og konsulenter etc.

Bemærk at det så længer der er plads, er muligt at deltage i grundkurset uden efterfølgende at fortsætte på overbygningen til mindfulness instruktør, men som et intensivt udviklings- og træningsforløb i Grundlæggende Mindfulness Praksis for bl.a.:

 • Lærere, pædagoger, sygehuspersonale etc., der gør brug af det bevidste nærvær og dybere empatisk kontakt som fundament i undervisning og behandling mm.
 • Ledere der vil udvikle f.eks. selvindsigt, nærværsgrad, innovationskompetence og det personlige lederskab.
 • Private der vil arbejde seriøst med meditation, mindfulness og livsvækst over en længere periode.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Indhold:

Grundkursus Hold 3 - 2017 er på i alt 12,5 eller 15 dages undervisning bestående af 3 eller 4 weekendmoduler af 2,5 dage per gang samt et 5 dages retreat.

Primært fokus er på at deltagerne integrerer mindfulness indstillingen - det bevidste nærvær - som en dybere væren i sig selv gennem intensiv undervisning og træning på selve kursusdagene og ved træning hjemme.

Desuden på udvikling af hjertets dybere kvaliteter med træning i empati, medfølelse, videregivelse, samhørighed og kropsbevidsthed mm.

Der arbejdes med øvelser, oplæg, udveksling og meditativ dialog mm. i:

 • Grundlæggende Mindfulness Praksis; træning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed (Kilde: Skolen for Anvendt meditation).
 • Dynamisk Integrativ mindfulness; terapeutisk, psykologisk og eksistentiel træning.
 • Mindfulness i Behandling; trivsel, stressbehandling, depression, angst og forebyggelse mm. Herunder bl.a. øvelser fra MBSR 8-ugers programmet.
 • Heartfulness; træning i empati, kærllig-venlighed og medfølelse, Videregivelse, samhørighed og Self-compassion practise mm.
 • Livsvækst-praksis som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. arbejdet med den ubevidste intelligens, yoga og qi-gong mm.

Der trænes hjemme i minimum 30 minutter dagligt mellem mødegangene. Der er obligatorisk fællestræning i studiegrupper mellem modulerne.

Kursusform:

Formen er en kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness - det bevidste nærvær - og den meditative indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på kurset er at deltageren fordyber mindfulness og sin egen meditationspraksis, hvorfor størstedelen af undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i det indre arbejde gennem anvendt meditation og mindfulness i praksis .

Teoriundervisningen vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion mm.

I selve mindfulness træningen tages udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et "retreat-kursus" med megen mindfulness træning, snarere end et "teoretisk klasserums-kursus".

Kursusleder og undervisere:

Kursusleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

20 års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger og yoga.
4-års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. 
Certificeret Qi-gong / Tai Chi underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus siden 2014 og desuden på øvrige hospitaler. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Mulige gæstelærere:

 • Lars Damkjær (MBSR instruktør, yogalærer og forfatter til bogen "Mindre stress, mere nærvær).
 • Ditte Bykærholm Nielsen (yogalærer med speciale i Restorvativ yoga og kropsbevidsthed).

Gæstelærere underviser typisk i "workshop format" på op til tre timer, der har til hensigt at opdage og udforske forskellige aspekter af mindfulness meditation og nærværstræning. Flere kan blive tilføjet.

Datoer for undervisning:

Grundkursus Hold 3 Gentofte - 2017:

 • 3 eller 4 moduler af 2,5 dage per weekend. I alt 7,5 eller 10 kursus dage/aftener.

Afholdes som eksternat den:
27+28+29. januar 2017. (Opstart 1-årigt forløb)
28+29+30. april 2017. (Opstart 8-måneders forløb).
6+7+8. oktober 2017.
1+2+3. december 2017.

Fredage kl. 17:00-21:00. Lørdage kl. 09:30-17:30. Søndage kl. 09:00 - 15:00.

 •  1 retreat af 5 dage.

  Afholdes som internat enten den 14-18. juni eller 16-20. august 2017.

  Start onsdage kl. 14:00. Slut søndage kl. 14:00.

Priser og betaling:

Spar kr. 1.500,- ved samlet betaling:
Kr. 17.000,- for 1-årigt forløb. 
Kr. 14.000,- for 8-måneders forløb.

Priser ved betaling i to rater:

1-årigt forløb:
Rate 1: Kr. 12.000,- senest 8 dage efter tilmelding. Dækker de 4 moduler.
Rate 2: Kr. 6.500,- senest den 1.3 2017. Dækker 5 dages retreat.

8-måneders forløb:
Rate 1: Kr. 9.000,- senest 8 dage efter tilmelding. Dækker de 3 moduler.
Rate 2: Kr. 6.500,- senest den 1.3 2017. Dækker 5 dages retreat.

Bemærk at prisen på Rate 2 er afhængig af overnatningsvalg på retreatet. 

Se priser under "Overnatning" længere nede på siden.

(Priser tillægges moms for momspligtige)

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til Grundkursus er bindende.

Tilmeldingsfrist så længe pladser haves.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved eventuel framelding senest den 1.12 2016 tilbagebetales eventuelt indbetalt kursusbeløb, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end den 1.12 2016, er hele rest kursusbeløbet op til indbetaling.

Kun ved langvarig sygdom og aflevering af lægeerklæring (som betales af kursisten), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt fuldt indbetalt kursusbeløb, fratrukket depositum/1 rate.

Kursussteder:

Weekendmodulerne i Gentofte foregår som eksternat på Avlsgården, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.

5-dages stilhedsretreat foregår som internat på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge.

Læs mere om retreatet her.

Overnatning:

På grundmodulerne kan der ikke overnattes på Kursusstedet i Gentofte.

På retreatet på Strandgården sker overnatning som udgangspunkt på delt  dobbeltværelse og er inklusiv sengelinned og håndklæder.

Prisen på for retreatet på kr. 6.500,- dækker ophold i delt dobbeltværelse.

Ønskes ene-værelse på retreatet tillægges kursusprisen kr. 1.000,- for hele retreatet. Der er begrænset antal ene-værelser udbudt.

Sover man i eget telt i haven eller på stor sovesal med op til 8 i alt, fratrækkes kursusprisen kr. 1.000,- for hele retreatet.

Forplejning:

På Grundkursus tilbydes snacks, frugt, te og kaffe etc. Du skal således selv sørge for hovedmåltider. Der er køleskab på kursusstedet. Ellers kun 10. minutters gang til take away stedet og cafemiljø.

Retreatet på Strandgården er med fuld forplejning og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagskaffe/kage, aftensmad og aftensnack.

Transport:

Vi opfordrer så vidt muligt til samkørsel og er behjælpelig med at arrangere dette til første modul.

Herefter er man inddelt i studiegrupper i forhold til ens bopæl og kan her arrangere fællestransport med hinanden til de kommende moduler og retreatet.

Kursusstedet på Avlsgården ligger i Bernstorff Slotshave, ca. 500 meter fra Gentofte station.

Ansøgning om deltagelse:

Ansøgning om deltagelse modtages løbende og så længe pladser haves.

Bemærk at Hold 1 og 2 begge fuldt booket med venteliste.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.
 • Motivationsbeskrivelse for deltagelse - max. 8 linjer.
 • Din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • Om du har til hensigt at fortsætte på en af de udbudte uddannelser (Mentor /  Lederskab / Master / Stress Coach / Instruktør), efter grundkurset.
 • Hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller i to rater).
 • Om du ønsker at deltage på 5-dages retreatet i juni eller august 2017.
 • Om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på retreatet i 2017. (Se priserne ovenfor under "Overnatning").
 • Medsend et foto af dig selv.
 • Andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på kurset sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Litteratur:

Anbefalet litteratur:

Pema Chodron, "Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig".
Pema Chodron, "Når verden bryder sammen".
Pema Chodron, "Meditation - din nøgle til et fredfyldt sind".
Saki Santorelli, "Heal thy Self".
Jon Kabat-Zinn, "Mindfulness for begyndere".
Jens-Erik Risum (Satyarthi), "Nærværsmeditation".
Jens-Erik Risum (Satyarthi), "Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Eve Bengta Lorenzen, "Ind i mindfulness".
Chrostopher K. Germer, "The mindful path to selfcompassion".
Lars Damkjær, "Mindre stress, mere nærvær".
Mingyur Rinpoche, "Glæden ved at være til".
Jes Berthelsen, "Empati, det der holder verden sammen".

I øvrigt foreslåes:

Jack Kornfield, "A path with heart".
Jack Kornfield, " The wise heart".
McCown, Reibel, Micozzi, "Teaching mindfulness".
Thich Nhat Hanh, "Fred er vejen".
Paul Gilbert, "Medfølelse og mindfulness".
Jon Kabat-Zinn, "Full catastrophe living".
Richard J. Davidson, "Din hjernes følelsesmæssige liv".

Flere titler kan blive tilføjet.

Kontakt vedr. spørgsmål til kurset:

Kursusleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mailen hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

btn_tiltop

dinvej