1-årigt Mindfulness Grundkursus

Hold 3 Silkeborg - 2017

Bevidst nærvær - Indre stilhed - Empatisk kontakt

Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

Opstart modul 1 den 20. januar 2017.

 

tilmelding_tekst

Tilmelding mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

Åbne foredrag & workshops i Silkeborg og Gentofte

Mød hovedunderviser på 1-årigt Grundkursus, Heinrich Birk Johansen.

Oplev øvelser og stil spørgsmål til kurser og uddannelse mm.

Læs mere om foredrag her.

Grundkursus hold 3 Silkeborg - 2017

Fokus på Grundkursus er:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis og det meditative nærværs arbejde.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed og medfølelse, empatisk grundfølelse og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed - Embodied Mindfulness Practise - som vejen til dybere integrering af praksis.

4 moduler af 2,5 dage som eksternat samt et 5 dages retreat som internat.

I alt 15 dages undervisning.

Læs mere om datoer og indhold længere nede på siden.

Grundkursets formål:

At private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre, gennemgår intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde for at opnå en dybere erfaring med mindfulness og forståelse af det meditative nærvær.

Efter grundkurset kan forsættes på overbygning frem mod at blive Uddannet Mindfulness Instruktør.

Læs mere om instruktør uddannelse her.

Målgruppe:

Private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere og yogalærere, coaches og konsulenter etc.

Bemærk at det er muligt at deltage i grundkurset uden efterfølgende at skulle fortsætte på overbygningen til mindfulness instruktør, men bruge forløbet som et intensivt personligt og fagligt udviklings- og træningsforløb, i Grundlæggende Mindfulness Praksis.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Indhold:

Grundkursus Hold 3 Silkeborg - 2017 er på i alt 10 dages undervisning bestående af 4 moduler af 2,5 dage per gang, samt et 5-dages retreat i internat.

Primært fokus er på at deltagerne integrerer mindfulness indstillingen - det bevidste nærvær - som en dybere væren i sig selv gennem intensiv undervisning og træning på selve kursusdagene og ved træning hjemme.

Desuden på udvikling af hjertets dybere kvaliteter med træning i empati, medfølelse, videregivelse, samhørighed og kropsbevidsthed mm.Der arbejdes med øvelser, oplæg, udveksling og meditativ dialog mm. i:

 • Grundlæggende Mindfulness Praksis; træning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed (Kilde: Skolen for Anvendt meditation).
 • Dynamisk Integrativ mindfulness; terapeutisk, psykologisk og eksistentiel træning.
 • Mindfulness i Behandling; trivsel, stressbehandling, depression, angst og forebyggelse mm. Herunder bl.a. øvelser fra MBSR 8-ugers programmet.
 • Heartfulness; træning i empati, kærlig-venlighed og medfølelse, Videregivelse, samhørighed og Self-compassion practise mm.
 • Livsvækst-praksis som støtte til den meditative fordybelse, herunder yoga og qi-gong mm.

Der trænes hjemme i minimum 30 minutter dagligt mellem mødegangene.

Der er obligatorisk fællestræning i studiegrupper mindst en gang imellem hvert modul.

Kursusform:

Formen er en kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness - det bevidste nærvær - og den meditative indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på kurset er at deltageren fordyber mindfulness og sin egen meditationspraksis, hvorfor størstedelen af undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i det indre arbejde gennem anvendt meditation og mindfulness i praksis .

Teoriundervisningen vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion mm.

I selve mindfulness træningen tages udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et "retreat-kursus" med megen mindfulness træning, snarere end et "teoretisk klasserums-kursus".

Kursusleder og undervisere:

Kursusleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

17 års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger og yoga.
4-års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. Certificeret Qi-gong underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus siden 2014 og desuden på øvrige hospitaler. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Mulige gæstelærere:

 • Lars Damkjær (MBSR instruktør, yogalærer og forfatter til bogen "Mindre stress, mere nærvær).
 • Ditte Bykærholm Nielsen (yogalærer med speciale i Restorvativ yoga og kropsbevidsthed).

Gæstelærere underviser typisk i "workshop format" på op til tre timer, der har til hensigt at opdage og udforske forskellige aspekter af mindfulness meditation og nærværstræning. Flere kan blive tilføjet.

Datoer for undervisning:

Grundkursus Hold 3 Silkeborg - 2017:

 • 4 moduler af 2,5 dage per gang. I alt 10 kursusdage/aftener.

Afholdes som eksternat den 20-22.1, 31.3-2.4, 22-24.9 og 8-10.12 2017.

Fredage kl. 17:00-21:00. Lørdage kl. 9:30-17:30. Søndage 09:30-16:00.

 • Et 5-dages retreat.

Afholdes som internat med valg mellem enten den 14-18.6 eller 16-20.8 2017.

Onsdage fra kl. 14:00 til søndage kl. 14:00.

Priser og betaling:

Pris kr. 17.000,-

Spar kr. 1.500,- ved samlet betaling på kr. 17.000,- for alle fire moduler samt retreatet.

Ved betaling i to rater udgør rate 1 kr. 12.000 og rate 2 kr. 6.500,-, i alt kr. 18.500,-.

Betalingsfrist rater:

Rate 1: Kr. 12.000,- senest 8 dage efter tilmelding.

Rate 2: Kr. 6.500 senest den 1.3 2017.

(Priser tillægges moms for momspligtige)

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmeldingsfrist er 1.12 2016 eller så længe pladser haves.

Bemærk at Grundkursus Hold 1 & 2 i 2015 og 2016 var fuldt booket med venteliste.

Efter indbetaling af det fulde kursusgebyr på kr. 17.000,- eller rate 1 på kr. 12.000,-, fremsendes uddannelseskontrakt til gensidig underskrift mellem kursist og uddannelsesleder.

Plads på kurset er først endelig sikret ved indbetaling af det fulde kursusgebyr/rate 1, og når kursusleder har modtaget underskrevet kontrakt.

Tilmelding til kurset er bindende og ved eventuel framelding uanset grunden hertil, tilbagebetales indbetalt kursusgebyr/rater ikke.

Kursussted:

De 4 weekendmoduler foregår som eksternat hos Zensitiv Yoga, Vestergade 83 B, Silkeborg.

5-dages retreatet foregår som internat på Strandgården, Esby Strandvej 8, Knebel, Mols.

Overnatning:

Du er velkommen til at overnatte gratis på kursusstedet hos Zensitiv Yoga i Silkeborg centrum.

Der findes flere rum der kan soves i, samt to omklædningsrum med bad mm. Medbring selv sovemadras og sovepose/sengetøj etc.

Du kan finde øvrige overnatningsmuligheder i Silkeborg her;

http://www.silkeborg.com/danmark/silkeborg-turist-forside

Overnatning på retreatet foregår i enten delt dobbeltværelse, ene-værelse eller i telt.

Prisen for overnatning i delt dobbeltværelse er inklusiv i ovennævnte priser.
Ønskes overnatning i ene-værelse tillægges kursusprisen kr. 1000,-.
Overnattes i eget telt fratrækkes kursusprisen kr. 1000,-.

Læs mere om 5-dages retreatet her.

Forplejning:

På Grundkursus tilbydes snacks, frugt, te og kaffe etc. Du skal således selv sørge for hovedmåltider.

Der er køleskab på kursusstedet. Ellers kun 10. minutters gang til Silkeborgs gågader og cafemiljø.

Retreatet er med fuld økologisk vegetarisk/vegansk forplejning.

Transport:

Vi opfordrer så vidt muligt til samkørsel og er behjælpelig med at arrangere dette til første modul.

Herefter er man inddelt i studiegrupper i forhold til ens bopæl og kan her arrangere fællestransport med hinanden til de kommende moduler og retreatet på Mols.

Zensitiv Yoga i Silkeborg ligger ca. 1 km fra tog- og busstationen.

Ansøgning om deltagelse:

Ansøgning om deltagelse modtages løbende og senest den 1.12 2016  eller så længe pladser haves.

Bemærk at Hold 1 og 2 begge fuldt booket med venteliste.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.
 • motivationsbeskrivelse for deltagelse - max. 8 linjer.
 • din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du har til hensigt at fortsætte på Overbygningen.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller i to rater).
 • om du deltage på 5-dages retreatet i juni eller august 2017.
 • medsend et foto af dig selv.
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på kurset sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

 

Litteratur

Anbefalet litteratur:

Pema Chodron, "Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig".
Pema Chodron, "Når verden bryder sammen".
Pema Chodron, "Meditation - din nøgle til et fredfyldt sind".
Saki Santorelli, "Heal thy Self".
Jon Kabat-Zinn, "Mindfulness for begyndere".
Jens-Erik Risum (Satyarthi), "Nærværsmeditation".
Jens-Erik Risum (Satyarthi), "Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Eve Bengta Lorenzen, "Ind i mindfulness".
Chrostopher K. Germer, "The mindful path to selfcompassion".
Lars Damkjær, "Mindre stress, mere nærvær".
Mingyur Rinpoche, "Glæden ved at være til".

I øvrigt anbefales:

Jes Berthelsen, "Empati, det der holder verden sammen".
Jack Kornfield, "A path with heart".
Jack Kornfield, " The wise heart".
McCown, Reibel, Micozzi, "Teaching mindfulness".
Thich Nhat Hanh, "Fred er vejen".
Paul Gilbert, "Medfølelse og mindfulness".
Jon Kabat-Zinn, "Full catastrophe living".
Richard J. Davidson, "Din hjernes følelsesmæssige liv".

Flere titler kan blive tilføjet.

Kontakt vedr. spørgsmål til kurset:

Kursusleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

 

dinvej