Livsveje for hele mennesket

Frisat livfuldhed

Sindets stilhed – Hjertets dybder – Kroppens leg – Naturens rum – Sjælens frisathed

Vælg imellem moduler på Helgenæs, i Silkeborg og Gentofte.

Der tilbydes løbende optag på forløb til valgfri start i januar, marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.

(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Livsveje for hele menneske, er for dig med en klar commitment til et dybere personligt udviklingsforløb, med spirituel klangbund og sigte ind i hele livet som det hele menneske.

Spiritualitet anskues her som bl.a. det at vågne i hjertet til sin sande essens (autentiske selv), og herfra leve livfuldt i bevidst nærvær, leg og humor, hjertelighed, fred og i samhørighed med sig selv, andre mennesker og naturen.

Hele mennesket anskues her som en levende helhed imellem det mentale, kropslige, følelsesmæssige og åndelige, i privat-, familie, arbejds- og indre liv.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig et længere forløb med det samme, kan du (så vidt der er ledige pladser), tilmelde dig modulerne og retræterne enkeltvis.

Mød hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på foredrag og hør mere om forløbene. Læs mere her.

Fundament – Fordybelse – Forvandling – Forankring – Fejring – Frihed.

Du kan vælge mellem de nedenstående forløb, der alle bygger på det samme fundament, nemlig fordybelses træning og forankring i meditation, videregående mindfulness, naturhealing og essens.

 • Leaderskab fra essens, essensen i lederskab.
 • Meditation & spiritualitet.
 • Det højere livsformåls ædle vej.
 • Spaceholder programmet.
 • Den Spirituelle Krigers vej. 
 • Hjemme i Essens.
 • Det hele hjerte & indre frihed i nuet.
 • Naturen, mit hjerte.

Titlerne på de enkelte forløb, skaber i sig selv en intention og klarhed over den vej man går på, over den rejse man er på og den retning man rejser i. Ens egen unikke rejse. Titlen på sit forløb kan ses som et slags mantra der støtter en igennem rejsens forskellige landskaber, højder og dybder.

Jeg er til rådighed for at samskabe et personligt forløb med dig, hvor vi sammen finder de moduler og retræter der giver mening at deltage på for dig. Og ikke mindst finder den titel der er dit hjertes måde at udtrykke sig på, på den vej der er din at gå. Som et indre mantra, en grundtone, ud i handling igennem hele forløbet og med forankring ud i hele dit liv.

Forløbenes længde varierer og er på minimum 17 dages undervisning. Det er obligatorisk med deltagelse i mindst et 5-dages stilhedsretræte på alle forløb.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig et længere forløb med det samme, kan du (så vidt der er ledige pladser), tilmelde dig modulerne og retræterne enkeltvis.

Der er løbende opstart cirka hver anden måned.
Se datoer for moduler og retræter længere nede på siden.

For spørgsmål kontakt Heinrich direkte på:


hj@heinrichjohansen.dk

Kort beskrivelse af de enkelte forløb:

Leaderskab fra essens, essensen i lederskab:
– 
Værens- & handlekraft i lederskabet, lederskab med et højere formål.

Minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum et og maksimum to år.
Heraf deltagelse i minimum et 5-dages stilhedsretræte

For ledere og andre der arbejder og interesserer sig for ledelse. Vi går bag ledelsesteorier og gængs forståelse af hvad ledelse handler om, og søger til kernen, essensen, i selve lederens personlighed og menneskelighed. Herfra skabes vejen ind i det værens- og handlingsorienterede lederskab i et slip af ubevidst vanetænkning- og handling.
Forløbet udvikler lederskabt indefra og ud og det at udøve sit lederskab i forhold til et højere formål.

Det højere livsformåls ædle vej:
– At finde sin sande vej i livet.

Minimum 30 dages undervisning fordelt over minimum halvandet og maksimum to år. Heraf deltagelse i minimum et 5-dages stilhedsretræte, to Natur-meditations moduler samt minium et 5-dages udesidnings-retræte.

Et intenst forløb der kalder på stor commitment. I forløbet er indeholdt en stor del undervisning og ophold i naturen, bl.a. den afsluttende Visions Søgning med faste og udesidning mm. Ceremonier og ritualer er gennemgående i forløbet.

Forløbet er inspireret af hvordan Vision Quest (Vision Søgning), er blevet tilbudt i de oprindelige kulturer igennem årtusinde. Formålet har været at den søgende modtog sit højere livsformål, som peger den sande vej i livet ud med en klarhed over hvordan man kan tjene andre mennesker og livet som helhed. Og herfra give af sine dyrebareste gaver, fra den man virkelig er i sin essens.

Forløbet kan kombineres med f.eks. moduler fra forløbet “Den Spirituelle Krigers Vej”.

Meditation & spiritualitet:
– Fordybelse, forvandling, fornyelse og forankring for det hele menneske.

At integrere det at være et sjæleligt menneske med personlighed og spiritualitet. At forankre sig i hele livet, som det hele menneske man er, med sind, krop, følelser og ånd. At leve harmonisk i privatlivet, familielivet, arbejdslivet og det åndelige liv.

Forløbets indhold kan indgå i alle de øvrige udbudte forløb.

Spaceholder:
– Creating, holding & unfolding the space.

Minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum et og maksimum to år.
Heraf deltagelse i minimum et 5-dages stilhedsretræte.

For dig der i den ene alle anden sammenhæng arbejder med andre mennesker og processer, og vil fordybe dig i at “skabe, holde og udfolde et rum”, hvor transformation og forankring foregår. På forløbet arbejdes gennemgående med at være i kontakt med “det stille og ukendte kendte sted i sig selv”, og hvor selve det bevidste nærvær i vågen-ikke-gøren, er skabende, forløsende og forankrende.

Den Spirituelle Krigers vej:
– En livsrejse med åbent sind og åbent hjerte.

Minimum 21 dages undervisning fordelt over minimum halvandet og maksimum to år. Heraf deltagelse i minimum to 5-dages stilhedsretræter.

For dig der ønsker støtte til en kraftfuld og sårbar rejse ind i livets mangfoldige landskaber med alle dets dybder og højder. For dig der virkelig ønsker at leve dit liv fuldt og helt, vågent, legende, hjerteligt og tillidsfuldt, med et åbent sind og åbent hjerte. Intentionen er en fordybelse ind i essens og sammensmeltning af sind, krop, sjæl og ånd for det hele menneske i det hele liv.

Forløbet kan kombineres med f.eks. moduler fra forløbet “Det højere livsformåls ædle vej”.

Hjemme i Essens:
– Vågenhed – lethed – kærlighed – fredfyldthed.

Minimum 25 dages undervisning fordelt over minimum halvandet og maksimum to år. Heraf deltagelse i minimum to 5-dages stilhedsretræter.

Det handler i alt sin enkelthed om at gå bag sindets slør, teori, teknikker og redskaber og ind i hengiven fordybelse, forløsning, forvandling og forankring i sin iboende essens.

Det hele hjerte & indre frihed i nuet:
– Vejen ind i væren & ud i livet.

Minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum et og maksimum to år. Heraf deltagelse i minimum et 5-dages stilhedsretræte.

For dig der ønsker støtte til en dybere indføring i meditation som en vej ind i livets mangfoldige landskaber med alle dets dybder og højder. For dig der ønsker at leve dit liv mere fuldt og helt, vågent, legende, hjerteligt og tillidsfuldt, med et åbent sind og åbent hjerte. Og herfra erfare hjertets kraft og indre frihed i nuet som en ægte mulighed. Intentionen er en fordybelse ind i essens og sammensmeltning af sind, krop, sjæl og ånd for det hele menneske i det hele liv.

Naturen, mit hjerte:
– at vende hjem til naturen, til sit hjerte, sin sjæls essens.

Minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum et og maksimum to år.
Heraf deltagelse i minimum et 5-dages stilhedsretræte og to Natur-meditations moduler.

Naturen, mit hjerte, refererer til både det at vende hjem til naturen “omkring os”, men også til den natur der er os iboende, selve vores essens som menneske. Forløbet er for dig der ønsker en dybere kontakt med naturen – Moder Jord – og en sammensmeltning mellem “indre og ydre natur”, mellem sind, krop, sjæl og ånd i dit liv.

Der arbejdes med ceremonier, ritualer, meditationer, healingsøvelser, kortere og længere udesidninger / nature quest mm. , og som udgangspunkt foregår det meste af undervisningen i naturen.

 

Form – indhold – målgruppe:

I undervisningen vægtes kraftfulde livstag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Forløbene er åbne for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livet dybder og højder og den menneskelige essens.

4-dages modulerne og 5-dages retræterne, finder sted i unikke rammer på Strandgården og Gomde på Helgenæs ved Mols Bjerge nær vandet.

At være i internat (frivilligt på de fleste moduler), giver tid og plads til egen fordybelse, forvandling, fornyelse og forankring.

Alle forløb har til intention at videreudvikle sin egen integration som menneske i alle livets afskygninger; personligt, familiært, arbejdsmæssigt og spirituelt. Integration kan her forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit levede liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Overblik:

Forløbenes længde varierer (se under de enkelte forløbs beskrivelse ovenfor), men består af minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum 12 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede antal dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum et 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation.
(Der kan være mulighed for opstart allerede i efteråret 2018. Kontakt os herom).

Desuden kan vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2018, 2019 og 2020.
Se kalender for valg af muligheder her.

Desuden mulighed for tilkøb af ene-sessioner.

Datoer for 4-dages moduler på Strandgården med valgfri internat og fuld forplejning i 2019 og 2020:

Torsdage til søndage den:

10 – 13. januar 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed.

14 – 17. marts 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed.

25 – 28. april 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Fra smerte & lidelse, til fred og kærlighed.
.
26 – 29. september 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed.

24 – 27. oktober 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Meditation & Det indre (vej)lederskab.

28. november – 1. december 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur, essens og livsfuldhed.

23 – 26. januar 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed.

16 – 19. april 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed, samt evt. tillægstema.

24 – 27. september 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur, essens og livfuldhed, samt evt. tillægstema.

26 – 29. november 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur, essens og livsfuldhed, samt evt. tillægstema.

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

Mødetid og indlorering torsdage mellem kl. 14:30-15:30.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.

5-dages stilheds retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den 12 – 16. juni eller 14 – 18. august i 2019, og imellem den 10 – 14. juni eller 12 – 16. august (evt. den 19-23.8) i 2020.

Onsdage med start kl. 13:00 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

4-dages natur meditations moduler på Gomde og Himmelbjerggården med valgfri internat og fuld forplejning :

Torsdag – søndag den 23 – 26. maj og den 29. august – 1. september 2019.
Torsdage med start kl. 15:00 frem til søndage kl. 15:00.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.
Læs mere om Natur meditation her.

2-dages weekendkurser i Gentofte:
Den 26-27. januar 25+26. maj 2019.
Læs mere om kurserne her.

Priser og betaling:

Prisen for forløbenes moduler og retræter udgør fra ca. kr. 16.000,-, men varierer efter hvilke moduler man sammensætter.

Ved betaling for det fulde forløb ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

For at opnå rabatten kan du vælge at betale for det fulde forløb ved tilmelding selvom du måske endnu ikke har fuldt overblik over de moduler du ønsker at deltage på, men ønsker at tilmeldte dig løbende et modul af gangen.

Legat:

Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 4-dages modul kr. 3.800,-
 • 5-dages stilheds retræte kr. 4.200,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • 4-dages natur meditation kr. 3.800,-.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-.
 • 2-dages weekendkursus kr. 2.100,-.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården og Gomde:
Eget telt i haven kr. 50,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 50,-.
Plads i delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 100,-.
Plads i eneværelse kr. 250,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Døgnpriser for forplejning Strandgården og Gomde:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt snacks, te og kaffe, koster kr. 450,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle ovenstående priser tilægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5.
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 6.

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på forløbene til valgfri start i januar, marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdene, så du kan forvente hurtigt svar på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august i 2019 og 2020.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til forløb og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorligere sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Forløbslederen forbeholder sig retten til at sætte en deltagers forløb i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af sygdom.

Kursussteder:

4-dages moduler samt 5-dages stilhedsretreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde, samt på Himmelbjerggården ved Ry.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende moduler og retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til dit første modul på Strandgården. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Forløbsleder og undervisere:

Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Har igennem 25 år rejst i mange lande og fordybet sig i bl.a. Zen meditation og filosofi, tibetansk buddhisme og nordamerikansk indiansk livsvisdom.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende / gæsteundervisere:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut & træner mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Kontakt:

Heinrich Birk Johansen på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt