Meditation & nærværstræning for mænd

Øvelser - oplæg - træning – stilhed.

Målgruppe:

Mænd der ønsker at udvikle sin meditationspraksis med afsæt i bl.a. zen, opøve sit naturlige nærvær og connecte med indre stilhed og vågenhed.

Dato/tid:

Der er pt. ingen kursusaftener slået op.

Sted:

Annexet, Jægergårdsvej 5 – Gl. Rye, 8680 Ry.

Underviser:

Heinrich Birk Johansen.

Uddannet mindfulnesslærer & meditationsformidler.

20 års erfaring med meditation og nærværstræning.
Trænet i Canada i native american wisdom, herunder oprindelige Kriger-ceremonier og ritualer.
Desuden trænet i outdoor life. Bl.a. i Wales og Norge m.m.

Tilmelding & betaling:

btn_tiltop

dinvej