Meditation & spiritualitet

Hold januar 2018

(Næste hold opstarter 10. januar og 14. marts 2019)

En livsvej for det hele menneske.

Mindfulness – Heartfulness – Playfulness – Peacefulness –  Lifefulness.

18-24 måneders intensivt forløb i meditation & mindfulness, natur & spiritualitet.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – humor – essens – natur.

Mød hovedunderviseren til foredrag, workshops og informationsaftener:
Læs mere her

tilmelding_tekst
Tilmeld dig forløbet på kontakt@heinrichjohansen.dk

Forløb – kort oversigt:

 • Opstartsmodul i Silkeborg eller Gentofte. I alt 2 dage.
 • 2 x 4 dages moduler i internat på Mols. I alt 8 dage.
 • Retreat i internat på Mols. I alt 5 dage.
 • I alt + 100 timers undervisning over 15 undervisningsdage.
 • Pris fra kr. 17.500,-.

Forløbets formål:

 • At private deltagere og (og evt. fagpersoner der arbejder med mennesker) gennem intensiv praksis træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:
 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde.
 • Fordyber mindfulness-indstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt og samhørighedsfølelse med sig selv og med andre. Og herfra fortsætter bevægelsen ind mod det Autentiske Selv, sin essens.
 • Integration som menneske. Integration kan forstås som en afbalancering af at det man føler inderst inde i hjertet, i sin sande essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

At være mindful indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren i krop i hjerte og indre kreativitet, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra vågen klarhed gør det der kaldes på, i relationen med sig selv og andre mennesker. En relation båret af åbenhed, nysgerrighed, humor og hjertekontakt og hvor det åbne sind og det åbne hjerte bliver en vej at gå i nuet.

Forløbet ligger op til egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe indre helhed og selve mindfulness indstillingen, som en integreret værenskompetence i den praktiserendes liv. Både professionelt og personligt.

Målgruppe:

Private deltagere der ønsker personlig meditativ fordybelse med henblik på bevægelsen ind mod det autentiske selv, sin essens.

Fagpersoner som f.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness-instruktører og yogalærere, coaches, mentorer og konsulenter etc., der eventuelt allerede bruger  mindfulness meditation i sammenhænge med andre mennesker, personligt eller professionelt, hvor nærvær og empati er det bærende i relationen.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Indhold undervisning:

 • Grundlæggende Mindfulness Praksis; træning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed (Kilde: Skolen for Anvendt meditation).
 • Heartfulness; træning i empati, kærlig-venlighed og medfølelse, Videregivelse, samhørighed og Self-compassion practise mm.
 • Playfulness & lifefulness; humor, leg, mod, visdom og frihed. Med barnets uskyld, nysgerrighed og åbenhed  til livet. Som en rejsende med formålet at opdage livet “indefra” – i sin fulde udfoldelse og uden beskyttelse.
 • Livsvækst-praksis; som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. arbejdet med den ubevidste intelligens, yoga og qi-gong mm.
 • Naturmeditation; naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i essens.

Der trænes hjemme i gerne minimum 30-60 minutter dagligt i snit mellem modulerne.

Bemærk at der på forløbet kan ske fordybende træning i forskellige mindfulness og meditationsøvelser, som det ikke er hensigtsmæssigt efterfølgende at videregive før efter længerevarende egen praksistræning og under supervision af erfaren underviser.

Undervisningsform:

Formen er en kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness og den meditative fordybelse og indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på forløbet er at deltageren fordyber mindfulness og sin egen meditationspraksis ind mod essens, hvorfor størstedelen af undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i anvendt mindfulness i praksis.

Et formål i forløbet er afsløring af ego projekter, af de skygger der ubevidst begrænser ens friere vej i livet.

I vågen hvile og hjertebevidsthed, kan healing og forvandling af disse projekter og skygger, transformeres til endnu mere helhed som det menneske man dybest set er, i syntesen med sin essens.

Teoriundervisningen vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion og (Kærlig-venlighed/heartfulness).

I selve mindfulness træningen tages bl.a. udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i afspænding, kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden mindful bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et “retreat-kursus” med megen praksis træning i mindfulness, snarere end et “teoretisk klasserums-kursus”. Der er således lagt op til at hovedparten af teorien omkring mindfulness, meditation og spiritualitet, læses hjemme.

Dele af undervisningen vil foregå i naturen.

Kursusleder og undervisere:

Kursusleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

20 års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger samt yogapraksis. 5-års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. Herudover efteruddannelse og videregående supervision mm. Desuden Certificeret Qi-gong / Tai Chi underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, og har siden 2014 være ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus. Desuden undervist på andre hospitaler. Underviser endvidere på lederuddannelser (Bl.a. Pathfinder/Stifinder), virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og diverse retreats mm.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Gæstelærere:

 • Lars Damkjær. MBSR instruktør, mindfulness- og yogalærer og forfatter til bogen “Mindre stress, mere nærvær).
 • Bente Ravn. MBSR instruktør, mindfulnessslærer og kropsbehandler.

Flere gæstelærere kan blive tilføjet.

Datoer & overblik:

Modul 1:
Afholdes som eksternat. Vælg mellem Silkeborg hvor Heinrich Birk Johansen underviser og Gentofte hvor Lars Damkjær underviser:
Den 20+21. januar 2018.
Lørdag fra kl. 10:00-17:00. Søndag kl. 9:00-16:00.

Modul 2:
Afholdes over 4 dage som internat på Mols/Helgenæs:
Den 22+23+24+25. februar 2018.
Fra torsdag kl. 15:00 til søndag kl. 15:00.

Modul 3:
Afholdes som stilhedsretrat over 5 dage i internat på Mols/Helgenæs.
Vælg mellem retreatet i juni eller august:
Den 13+14+15+16+17. juni 2018.
Den 15+16+17+18+19. august 2018.
Fra onsdag kl. 12:00 til søndag kl. 15:00.

Modul 4:
Afholdes over 4 dage som internat på Mols/Helgenæs:
Den 15+16+17+18. november 2018.
Fra torsdag kl. 14:00 til søndag kl. 15:00.

Udover selve undervisningen på modulerne gennemføres følgende:

 • Anbefalet 30-60 minutters daglig meditationstræning gennem hele forløbet.
 • Et alene-retreat af minimum 48 timers varighed. Kan afholdes f.eks. i et sommerhus.
 • Læse anbefales litteratur. (Se litteraturliste nederst på siden).

Priser og betaling:

Ved samlet betaling for hele forløbet ved tilmelding:
Kr. 20.000,-.

Pris ved betaling af hele forløbet over 3 rater:
Kr. 22.000,-.

Rater:

 • 1 rate udgør kr. 9.000,- for modul 1+2 og udgør desuden depositum.
  Betales senest 8 dage efter tilmelding.
 • 2 rate udgør kr. 6.500,- for modul 3 som er et 5-dages stilhedsretreat.
  Betales senest 3 måneder inden retreatet i juni eller august 2018.
 • 3 rate udgør kr. 6.500,- for modul 4 i november.
  Betales senest 1. oktober 2018.

Beløbene for modul 2-4, dækker overnatning i delt dobbeltværelse med en af samme køn, samt fuld forplejning.

Ønskes eneværelse på modulerne 2, 3, og 4, tillægges prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul.
I alt op til kr. 2.500,- for modul 2-4.

Overnattes i eget telt eller på madras i stor sovesal med op til 6 personer i alt, fratrækkes prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul.
I alt op til kr. 2.500,- for modul 2-4.

Der udbydes begrænset antal eneværelser der fordeles efter “først-til-mølle”.

Der vil desuden være mulighed for overnatning på modul 1 i Silkeborg.
Kr. 100,- i delt dobbeltværelse per nat eller kr. 200,- per nat i eneværelse.
Gratis overnatning i telt i haven eller på madras i kursussalen.

(Ovennævnte priser tillægges moms for momspligtige).

Ansøgning om deltagelse:

Deltagere optages løbende til holdet er fuldt booket.

Ansøgningsfrist den 30. november 2017 eller så længe pladser haves.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.
 • Motivationsbeskrivelse for deltagelse – max. 8 linjer.
 • Din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • Hvordan du ønsker at betale. (Over 3 rater eller for hele forløbet på en gang ved tilmelding).
 • Hvilket af de to 5-dages retreats i juni eller august 2018 (modul 3), du ønsker at deltage på.
 • Om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på modulerne 1-4.
 • Medsend et foto af dig selv.
 • Andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på forløbet sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

tilmelding_tekst
Tilmeld dig på kontakt@heinrichjohansen.dk

Kursussteder:

Modul 1 foregår efter eget valg enten nær Silkeborg (på Marielund) eller i Gentofte (på Avlsgården):

Modulerne 2-4 foregår som internat på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge:

Overnatning:

På modul 1 på Marienlund nær Silkeborg, tilbydes begrænset mulighed for overnatning på delt dobbeltværelse til kr. 100,- per nat.
I tilfælde af ledige pladser kan bookes eneværelse til kr. 200,- per nat.
Desuden mulighed for gratis overnatning i undervisningssalen eller i telt i haven.
Overnatning på værelserne tilbydes først og fremmest til deltagere der bor langt fra kursusstedet.

Der tilbydes ikke overnatning på modul 1 på Avlsgården i Gentofte.

På modul 2-4 på Strandgården, sker overnatning som udgangspunkt på delt dobbeltværelse og er inklusiv sengelinned og håndklæder. Desuden mulighed for tilkøb af eneværelse eller prisreducering ved overnatning i eget telt eller i sovesal.

Under “Priser & betaling” længere oppe på siden, er de forskellige priskategorier for ene-, dobbeltværelse, sovesal og telt angivet.

Forplejning:

På modul 1 på Marienlund nær Silkeborg og på Avlgården i Gentofte, tilbydes snacks, frugt, te og kaffe etc. Der skal således selv sørges for hovedmåltider.

Der er køkken og køleskab på Marielund så man lave sin egen mad. På Avlsgården er der køleskab samt nærliggende take-away steder at handle frokost,

Modul 2-4 på Strandgården, er med fuld forplejning (som udgangspunkt fuld økologisk vegetarisk/vegansk) og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagssnack, aftensmad og aftensnack.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til modulerne på Marielund og Avlsgården, samt Strandgården så vidt man ønsker det.

Marielund ligger ca. 15 km. uden for Silkeborg, hvor Ry station er nærmeste togstation.

Avlsgården ligger i Bernstorff Slotshave ca. 500 meter fra Gentofte station.
Strandgården på Mols, ligger ca. 45 minutters kørsel fra Århus samt ca. 25 minutter fra Ebeltoft færgehavn.

http://www.strandgaardenretreat.dk

Fravær:

I forhold til at få udstedt kursusbevis:

 • Ved manglende deltagelse i moduler (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning.I nogle tilfælde må påregnes eventuel ekstra opkrævning for deltagelse i øvrig undervisning.
 • Der må være op til 10% fravær på modulerne 1,2 og 4. Der må ikke være fravær på modul 3.
 • Der udleveres kun kursusbevis for deltagelse ved gennemførsel af obligatorisk pensum og træning og i forhold til fraværsreglen.

Litteraturliste – anbefalet:

Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self” / “Bliv hel” (dansk udgave).
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Michael A. Singer, “Den ubunde sjæl”.

I øvrigt anbefales:

Jon Kabat-Zinn, “Hvor end du går hen, er du der”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Jon Kabat-Zinn, “Full catastrophe living”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.

Flere titler kan blive tilføjet.

Til- & frameldingsbetingelser:

Tilmelding til forløbet er bindende.

Ved indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate fremsendes kursuskontrakt til gensidig underskrift mellem kursist og kursusleder.

Plads på forløbet er først endelig sikret ved indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate, og når uddannelsesleder har modtaget underskrevet kontrakt.

Ved eventuel framelding senest den 30. november 2017, tilbagebetales indbetalt kursusgebyr, fratrukket depositum.

Ved eventuel framelding senere end den 30. november  2017, er hele kursusbeløbet til indbetaling uanset årsagen til framelding.

Kontakt:

Kursusleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

btn_tiltop