Udesidning / Nature Quest.

At gå Krigerens vej.

"The inner Path".

En weekend med Udesidning / Nature Quest og indre proces med Kriger & Offer.

Ved efterårsjævndøgn er "naturen i balance".

Dage og nætter er lige lange og vi er midt i en af naturens kraftfulde transformative overgange.

Brug efterårets Udesidning / Quest til at skabe balance og transformere overgange i dit liv gennem reconnection med naturen. I og omkring dig.

Udesidning / Nature Quest:

"En mand der ikke kender sit sande livsformål mangler retning i livet".

Kender manden ikke sit livsformål, må han træffe en beslutning om at søge det.

Mænd der vælger at gå den Fredfyldte Vej, tager på Nature Quest / Udesidning, bl.a. for at reflektere over sine grundlæggende livsværdier, skærpe sin vågenhed, åbne sit hjertet og blive tydeligere omkring sine prioriteter i livet.

For i sidste ende at søge sit livskald, sit livsformål og give sin gave til verden.

"Hvad er min gave til verden?"
"Hvad er mit livsformål?"
"Hvad er mine sande værdier i livet?"

På Udesidningen sidder man alene og medbringer som udgangspunkt kun lidt (eller intet) vand. Afklares individuelt.

Man faster desuden fra mad i minimum et døgn inden selve udesidningen for bl.a. at skærpe sansernes åbenhed og tillade dybere slip i krop og psyke. Her drikkes dog eventuelt vand. Fødes indtages igen fra søndag middag.

Læs mere om mad og drikke på kurset og udesidningen længere nede.

Fra Offer til Kriger - fra frygt til frygtløshed.

Krigeren lever ud fra et sæt "leve-regler", forankret i personlig integritet og tager udgangspunkt i fællesskabets / familiens / "stammens" bedste.

Leve-reglerne er aftaler Krigeren træffer først og fremmest med sig selv og efterfølgende navigerer efter i livet.

Krigerens kilde til leve-reglerne / aftaler, til sine bevidste holdninger & handlinger i livet, udspringer af hjertets dybere kvaliteter såsom; "mod, ægthed, tillid, medfølelse, humor, hengivelse, retning og samhørighed".

Modsat Offerets kilde der udspringer af frygt og angst, hvilket gør at Offeret i os fanges i sine indre dramaer, i stress tilstande og tilsidesætter sine dybereliggende drømme, ønsker og behov i livet mm.
Offeret lever sit liv "off-track", har mistet kontakten til sig selv og sin sande vej i livet.

Vi har alle både en Kriger og et Offer i os. Krigertræning er et valg om at lade Krigeren leve levet.

Livet for Offeret bliver noget man skal overleve i, fremfor at man som Kriger udlever sit liv og udretter sine sande livs(op)gaver.  Krigeren gør har til hensigt at åbne hjertet og leve mere frit og herfra berige andre mennesker og være til tjeneste for en sag højere end sig selv.

Fra frygt til frygtløshed:

Fra Offer til Kriger.

På en udesidning har man muligheden for at konstruktivt konfrontere sin frygt og sit Offer (i nogle traditioner kaldet Skyggen/Egoet), med Krigerens mod og åbenhed. Intentionen er at være tilstede i livet med ubetinget tillid, et åbent sind og åbent hjerte.

Indhold:

Meditation og forskellige former for nærværstræning er gennemgående i hele weekenden.

Således trænes øvelser det første døgn man tager med sig ud på Udesidningen og træner videre alene.

Dagene veksler mellem fordybende meditationstræning, leg, dans, sang, stilhed, bål og proces i gruppen, samt ikke mindst selve Udesidningen på 12 eller op til 24 timer.

Kurset er en kombination af østerlandsk inspireret nærværsmeditation, samt øvelser og ceremonier inspireret af nordamerikansk indiansk livsvisdom mm.

Målgruppe:

Fra 16 år og opefter.

OBS! Dette er et intenst kursus hvorfor der stilles krav til at deltagerne er i personlig balance med sig selv.

Priser, tider & steder annonces løbende:

Der vil ved tilmelding tilsendes materiale vedrørende forberedelse til fasten, da det er vigtigt i dagene op til at have spist den rette nedtrapningskost, samt ikke mindst efter fasten, at spise den rette optrapningskost.

Der kan dog træffes individuelle aftaler om dette, f.eks. i forhold diabetes eller andet.

Kurset er 100% alkoholfrit og indtag af alkohol frarådes i op til minimum 21 dage inden kurset.

Tilmelding:

Ved tilmelding angiv:

  • navn
  • adresse
  • tlf.nr.
  • motivationsgrund for at deltage
  • din erfaring med meditation, selvudvikling etc.
  • andet du måtte finde relevant for deltagelse

tilmelding_tekst

Tilmelding til hj@heinrichjohansen.dk

Underviser:

Heinrich Birk Johansen.

20 års meditationserfaring.
10 års træning i ritualer og ceremonier fra native american wisdom, herunder traditionel Vision Quest i Canada.
20 års træning i outdoorlife, herunder Mountainleadership i Wales.

Læs mere om underviser her

btn_tiltop

dinvej