Certificeret Mindfulness Stress Coach

Hold 1 - januar 2017

Bliv Certificeret Mindfulness Stress Coach hos Heinrich Birk Johansen, mindfulness forskningsunderviser på bl.a. Rigshospitalet og Skejby Hospital, samt erfaren stresscoach og mindfulness MBSR instruktør, Lars Damkjær.

Bevidst nærvær - Indre stilhed - Empatisk kontakt.

Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

Formålet med uddannelsen er bl.a. at stress coaches med klarhed om hvem de er som person og professionel, kan arbejde med 1:1 coaching og grupper for private klienter, i virksomheder og på åbne kurser, bl.a. med forebyggelse af stress.

Uddannelsen følger standarder og etiske retningslinjer for veluddannede & certificerede stress coaches i Danmark.

tilmelding_tekst
Tilmeld dig på kontakt@heinrichjohansen.dk

Uddannelsens indhold - kort oversigt:

 • Grundkursus på 3 eller 4 moduler af 2,5 dage i Silkeborg eller Gentofte. Fra januar (alternativt marts/april) - december 2017.
 • To 5-dages retreat i internat på Mols. Sommeren 2017 og 2018.
 • Et Overbygningsmodul på 4 dage i internat på Mols. Februar 2018.
 • Tre Overbygningsmoduler af 3 dage i Gentofte. April-december 2018.
 • Supervision.
 • Alene-retreat på minimum 36 timer.
 • Eget undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • Op til 225 timers undervisning over 31 dage.

Grundkursus i Silkeborg eller Gentofte - 2017:

Grundtræning på uddannelsen i mindfulness meditation, empati og kropsbevidsthed:

Åbent for alle, både private deltagere såvel som fagpersoner der arbejder med andre.

Fokus på Grundkursus er:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis, det meditative nærvær.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed og medfølelse, empatisk kontakt og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed - Embodied Mindfulness Practise.
 • Mindfulness som teknik & livsvej - personligt & professionelt.

3 eller 4 moduler af 2,5 dage som eksternat i Silkeborg eller Gentofte.
Et 5-dages retreat i internat på Mols.

I alt 12,5 eller 15 dages undervisning.

Afholdes i perioden januar (alternativt marts/april) - december 2017.

Læs mere om datoer og indhold længere nede på siden.

Overbygning Hold 3 - afholdes i 2018:

Åben for deltagere der har gennemført Grundkursus forløb i Silkeborg eller Gentofte eller har tilsvarende erfaring.

Fokus på Overbygning er:

 • Fortsat fordybende træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis og meditation mm., samt øvrig videre udvikling fra Grundkursus.
 • Undervisningsprojekt, skriftlig opgave samt supervision mm.
 • Integration af mennesket, den praktiserende og coachen.
 • Mindfulness stress coach – baggrund og metoder mm.

1 modul af 4 dage som internat på Mols.
3 moduler af 3 dage i eksternat i Gentofte.
1 stilhedsretreat af 5 dage i internat på Mols

Afholdes februar - december 2018.

Læs mere om datoer og indhold længere nede på siden.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre, gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde med fokus på empatisk kontakt.
 • Får grundig indføring i stressfysiologi og -teori.
 • Fordyber sig i mindfulness som kommunikationsform (både med og uden ord) med integration og værktøjer fra yoga.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at coache andre fra et åbent sind og hjerte, i sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på åbne udbudte stresskurser eller i en-til-en sessioner.

  At være Mindfulness Stress Coach handler først og fremmest om at mindfulness som bevidst nærvær og empatisk kvalitet, er integreret i coachen selv.

Det bevidste nærvær videregives i kontakten mellem coach og kursist/klient, gennem en åben opmærksomhed, stille væren og empatisk indføling.

Essensen som coach er at støtte kursisten/klienten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren og indre kreativitet, lytter ind bag mental støj og konstruktioner - og fra klarhed gør det der kaldes på.

Integration mellem mennesket, den praktiserende og coachen, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i praksis - i relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren.

Intentionen med uddannelsen er at den uddannede coach har klarhed om hvem man er som coach (sin niche, målgruppe, særlige styrke etc.) og kan arbejde med 1:1 coaching for private klienter eller i virksomheder, bl.a. med forebyggelse af stress. Undervise i stressrelaterede emner, fx udvikle workshops om stress for virksomheder og støtte stressramte i at genskabe deres liv efter sygemelding mv.

"Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers).

Målgruppe:

Private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere og yogalærere, coaches og konsulenter etc., der ønsker at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness meditation.

Bemærk at det er muligt at deltage i hele forløbet uden at efterfølgende ville undervise/coache andre, men som et intensivt udviklings- og træningsforløb i Grundlæggende Mindfulness Praksis og coaching for bl.a.:

 • Lærere, pædagoger, sygehuspersonale etc., der gør brug af det bevidste nærvær og dybere empatisk kontakt som fundament i undervisning og behandling mm.
 • Ledere der vil udvikle f.eks. selvindsigt, nærværsgrad, innovationskompetence og det personlige lederskab.
 • Private der vil arbejde seriøst med meditation og mindfulness som teknik &  livsvej over en længere periode.
 • Konsulenter/undervisere/coaches/vejledere/mentorer etc., der faciliterer øvelser og har samtaler i sin eksisterende undervisning og en-til-en sessioner.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Indhold undervisning hele uddannelsen:

Grundkursus på eller 4 moduler af 2,5 dage per modul + 5 dages retreat.
Overbygning på 1 modul af 4 dage + 1 modul af 3 dage + 5 dages retreat.

Primært fokus på Grundkursus er at deltagerne integrerer mindfulness indstillingen - det bevidste nærvær - som en dybere væren i sig selv gennem intensiv undervisning og træning på selve kursusdagene, i studiegrupper og ved selvtræning hjemme.

Desuden på udvikling af hjertets dybere kvaliteter med træning i empati, medfølelse, videregivelse, samhørighed og kropsbevidsthed mm.

Denne træning forsættes på Overbygningens fire moduler samt retreat.

Der arbejdes med øvelser, oplæg, udveksling og meditativ dialog mm. i:

 • Grundlæggende Mindfulness Praksis; træning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed (Kilde: Skolen for Anvendt meditation).
 • Dynamisk Integrativ mindfulness; terapeutisk, psykologisk og eksistentiel træning.
 • Mindfulness i Behandling; trivsel og stressbehandling mm. Herunder bl.a. øvelser fra det forskningsbaserede MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram.
 • Heartfulness; træning i empati, kærlig-venlighed og medfølelse, Videregivelse, samhørighed og Self-compassion practise mm.
 • Livspraksis som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. arbejdet med ubevidst intelligens, yoga og qi-gong mm.

Der trænes hjemme i minimum 30 minutter dagligt mellem mødegangene.

Desuden krav om deltagelse i fællestræning i studiegrupper mindst en gang i mellem hvert modul.

Bemærk at der på uddannelsen sker fordybende træning i forskellige mindfulness og meditationsøvelser, som det ikke er tilladt efterfølgende at undervise i før efter længerevarende egen praksistræning, erfaring og supervision.

Grunden til at disse øvelser indgår på uddannelsen er at man som instruktør skal "have højt til sit praksisloft", og dermed at man som underviser har en mere tilbundsgående træning, end de mennesker man underviser.

Kilde: De danske betegnelser for de fire trin i mindfulness-praksis, kaldet Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed, er fra "Skolen for Anvendt meditation".

Undervisningsform & indhold:

Grundkursus forløb i 2017 i Silkeborg eller Gentofte:

Fra januar (alternativt marts/april) til december 2017:

En kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness og den meditative indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på uddannelsen er at deltageren fordyber mindfulness og sin egen meditationspraksis, hvorfor størstedelen af undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i anvendt mindfulness i praksis .

Teoriundervisningen i mindfulness vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion og  (Kærlig-venlighed/heartfulness).

I selve mindfulness træningen tages udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i afspænding, kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden mindful bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et "retreat-kursus" med megen praksis træning i mindfulness, snarere end et "teoretisk klasserums-kursus".
Der er således lagt op til at hovedparten af teorien omkring mindfulness læses hjemme og diskuteres i studiegrupperne.

 • Overbygning i 2018:Modul 1 - februar på Mols:

   

 • Forsat fordybende mindfulnes træning.
 • Integration af coachens eget personlige lederskab.
 • Det Autentiske selv.

Modul 2 - april i Gentofte:

Mindfulness stress coach – baggrund og metode:

Hvad er stress:

 • Stress & nervesystemet
 • Stress & hjernen
 • Stressteori (den sociologiske og psykologiske vinkel)

Kunsten at coache:

 • Spørge- og lytteteknik
 • At guide og strukturere en samtale og et forløb
 • At møde klienten der hvor han/hun er
 • At opbygge tillid både indadtil og udadtil
 • At sætte et mål/en intention
 • Forhindringer/mønstre/overbevisninger
 • Motivation/støtte/opfølgning

Mindful coaching som metode:

 • Coaching tilpasset en stressramt og nuancerne ift niveauet af stress
 • Coaching som forebyggelse, behandling eller genetablering/re-integration (fx til arbejdspladsen) efter sygemelding
 • Konkrete coachingværktøjer (livshjulet, kognitiv coping, stressreducerende praksis, behov- værdiafklaring, skyggesider mm.)

Modul 3 - september i Gentofte:

Den udvidede værktøjskasse:

 • Mindfulness øvelser der støtter stressreduktion
 • Yin yoga
 • Restorativ yoga
 • Pranayama (åndedrætsøvelser)
 • Mindful dialogue (træning i at lytte, intuition, tillid til nuet og til samtalens autenticitet)
 • Coaching praksis (1:1 og i mindre feedback grupper)
 • At tilrettelægge & facilitere en workshop
 • Feedback & supervision.

Modul 4 - december i Gentofte:

Rollen som coach:

 • At skabe et rum
 • At opbygge en coaching session og et coaching forløb
 • Coaching etik
 • Vision
 • Personlig markedsføring
 • Målgruppe og niche
 • Live coaching med prøveklienter & supervision
 • Debatforum.

Datoer & overblik for samlet uddannelse 2017-18:

Grundkursus forløb i 2017 i Silkeborg eller Gentofte:

 • 3 eller 4 moduler af 2,5 dage per gang i eksternat.Der kan vælges mellem forskellige Grundkursus forløb:

Silkeborg Hold 3B - 3 eller 4 weekendmoduler:
20+21+22. januar 2017. (Opstart 1-årigt Grundforløb).
31. marts +1+2. april 2017. (Opstart 8-måneders Grundforløb).
22+23+24. september 2017.
8+9+10. december 2017.
Fredage kl. 17:00-21:00. Lørdage kl. 09:30-17:30. Søndage kl. 09:00 - 15:00.

Gentofte Hold 3C - 3 eller 4 weekendmoduler:
27+28+29. januar 2017. (Opstart 1-årigt Grundforløb).
28+29+30. april 2017. (Opstart 8-måneders Grundforløb).
6+7+8. oktober 2017.
1+2+3. december 2017.
Fredage kl. 17:00-21:00. Lørdage kl. 09:30-17:30. Søndage kl. 09:00 - 15:00.

 • 5-dages stilhedsretreat.

Afholdes som internat på Mols/Helgenæs med valg mellem den:
14+15+16+17+18. juni 2017 eller
16+17+18+19+20. august 2017.
Start onsdage kl. 12:00. Slut søndage kl. 15:00.

Overbygning i 2018 på Mols og i Gentofte:

 • 1 modul af 4 dage.
  Afholdes som internat på Mols den:
  22+23+24+25. februar 2018.
  Start torsdag kl. 16:00. Slut søndag kl. 15:00
 • 3 moduler af 3 dage dage per gang.
  Afholdes i Gentofte som eksternat den:
  6+7+8. april 2018.
  7+8+9. september 2018.
  14+15-16. december 2018.
  Fredage kl. 16:00-21:00. Lørdage kl. 09:30-17:30. Søndage kl. 09:00 - 15:00.
 • 5-dages retreat i internat på Mols.
  Vælg mellem den:
  13+14+15+16-17. juni 2018 eller
  15+16+17+18+19. august 2018.Start onsdage kl. 13:00. Slut søndage kl. 15:00.

  Læs mere om retreats her.

Udover undervisning på Grundkursus & Overbygning gennemføres følgende:

 • Eget undervisningsprojekt med en gruppe på minimum 10 timer. Kan afholdes f.eks. som weekendkurser eller aftenkursus over flere sessioner. Hertil 10 timers 1-til-1 coaching sessioner med 1 eller 2 klienter.
 • En supervisions time som ene-session med kursusleder. Afholdes efter aftale og afholdes i løbet af hele uddannelsesforløbet.
 • Et alene-retreat af minimum 2 dages (36 timer) varighed som selv arrangeres og afholdes udgiften for. Afholdes f.eks. i et sommerhus.
 • Aktiv deltagelse i studie/træningsgruppe med møde mindst en gang mellem hvert undervisningsmodul.
 • Læse alt obligatorisk litteratur. (Se litteraturlisten nederst på siden).
 • Minimum 30 minutters daglig mindfulness praksis træning gennem hele uddannelsen.
 • Skriftlig opgave på 9 A 4-ark.

Fravær:

Ved manglende deltagelse i moduler eller på retreats (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning.

Der må være op til 10% fravær på weekendmodulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun kursusbevis og retten til at kalde sig "Certificeret  Mindfulness Stress Coach", ved gennemførsel af obligatorisk pensum og træning.

Certificering:

Certificering baseres på fremmøde, deltagelse, en live coaching-demonstration samt en skriftlig opgave.

Den skriftlige opgave (ca. 9 sider) er en refleksion over et gennemført prøve coachingforløb med særlig vægt på analyse af de valgte metoder, samt integrationen af mindfulness. Desuden på forståelsen af grundlæggende mindfulness.

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

20  års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger samt yogapraksis. 5-års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. Herudover efteruddannelse og videregående supervision mm. Certificeret Qi-gong / Tai Chi underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, og har siden 2014 være ansat som forskningsunderviser på Skejby Universitetshospital. Underviser på lederuddannelser (Bl.a. Pathfinder/Stifinder), virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og diverse retreats mm., samt uddanner mindfulness instruktør.

Heinrich underviser på Grundkursets fire moduler samt 5-dages retreat i 2017, og på Overbygningens 4-dages modul samt 5-dages retreat i 2018.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Øvrig hovedunderviser på Overbygningen er Lars Damkjær.

20 års erfaring med yoga og mindfulness. Uddannet yogalærer og instruktør i MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) efter international standard.
Certificeret life- og business coach mm. 15 års erfaring med undervisning og coaching af mennesker. Gennem 7 år bl.a. leder af eget coachingforløb for stress- og kriseramte borgere i Gentofte Kommune. Forfatter til bl.a. bogen ”Mindre stress mere nærvær” og har udgivet appen ”nærvær”.

Lars er hovedunderviser på Overbygningens tre 3-dages moduler i 2018, samt er gæstelærer på Grundkurset i 2017.

Læs mere om Lars Damkjær her.


Gæstelærer:

 • Ditte Bykærholm Nielsen (yogalærer med speciale i Restorvativ yoga og kropsbevidsthed mm.).
 • Bente Ravn. Kropsterapeut og MBSR instruktør mm.

Flere gæstelærere kan blive tilføjet.

Ansøgning om deltagelse:

Deltagere optages løbende til holdet er fuldt booket.

Bemærk at Grundkurser på både Hold 1 & 2 i 2015 og 2016 var fuldt booket med venteliste.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.
 • Motivationsbeskrivelse for deltagelse - max. 8 linjer.
 • Din erfaring med mindfulness, meditation, terapi, stresscoaching eller lignende.
 • Hvordan du ønsker at betale (i 5 rater eller for hele uddannelsen på en gang).
 • Om du deltager på Grundkursus i Silkeborg eller Gentofte i 2017.
 • Om du deltager på 5-dages retreatet i juni eller august 2017 og 2018.
 • Om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på retreats i 2017 og 2018, samt Modul 1 på Overbygning. (Se priser nedenfor under "Priser & betaling").
 • Medsend et foto af dig selv.
 • Andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på uddannelsen sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

tilmelding_tekst

Tilmeld dig på kontakt@heinrichjohansen.dk

Priser og betaling:

Ved tilmelding og betaling af hele uddannelsen på en gang:

 

Kr. 38.000,-. Dækker 4 moduler på 1-årigt Grundforløb og 5 dages retreat i 2017, 5-dages retreat samt 4 Overbygningsmoduler mm. i 2018. (Rabat kr. 3.000,-).

Kr. 35.000,-. Dækker 3 moduler på 1-årigt Grundforløb og 5 dages retreat i 2017, 5-dages retreat samt 4 Overbygningsmoduler mm. i 2018. (Rabat kr. 3.000,-).

Ved betaling af hele uddannelsen over 5 rater:

Kr. 41.000,-. Dækker 4 moduler på 1-årigt Grundforløb og 5 dages retreat i 2017, 5-dages retreat samt 4 Overbygningsmoduler mm. i 2018.

Kr. 38.000,-. Dækker 3 moduler på 1-årigt Grundforløb og 5 dages retreat i 2017, 5-dages retreat samt 4 Overbygningsmoduler mm. i 2018.

Hele uddannelsen betalt i 5 rater:

 • 1 rate af kr. 12.000,- for 4 moduler på Grundkursus og udgør depositum. Kr. 9.000,- for 3 moduler på Grundkursus og udgør depositum.
 • 2 rate af kr. 6.500,- for 5 dages guidet retreat på Mols i 2017.
 • 3 rate af kr. 7.000,- for Overbygningens Modul 1 i internat på Mols.
 • 4 rate af kr. 6.500,- for 5 dages guidet retreat på Mols i 2018.
 • 5 rate af kr. 9.000,- for Overbygningens Modul 2+3+4 i eksternat i Gentofte.Vedrørende priser for overnatning på retreats i 2017 og 2018 samt Overbygningsmodul 1 i 2018:

  Oplyste pris på kr. 6.500,- for 5-dages retreats i 2017 og 2018 på Mols, dækker overnatning i delt dobbeltværelse.
  Ønskes eneværelse på retreates tillægges prisen kr. 1.000,- per retreat.
  Overnattes i eget telt på retreats eller på madras i stor sovesal med op til 8 personer i alt, fratrækkes prisen kr. 1.000,- per retreat.

  Oplyste pris for 4-dages modulet i februar 2018 på Mols, dækker overnatning i delt dobbeltværelse.
  Ønskes eneværelse på modulet tillægges prisen kr. 750,-.
  Overnattes i eget telt på modulet eller på madras i stor sovesal med op til 8 personer i alt, fratrækkes prisen kr. 750,-.

  Der udbydes begrænset antal eneværelser der fordeles efter "først-til-mølle".

   

  Betalingsfrister for de 5 rater:

 • Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest ved kursusstart.
 • Rate 2 senest den 3 måneder inden retreatet i juni eller august 2017.
 • Rate 3 senest den 1.9 2017.
 • Rate 4 senest den 1.2 2018.
 • Rate 5 senest den 1.4 2018.

Kursussteder & overnatning:

Grundkursets 3 eller 4 weekendmoduler af 2,5 dage i 2017 i Silkeborg, foregår som eksternat hos Zensitiv Yoga, Vestergade 83 B, 8600 Silkeborg.
Det er muligt at overnatte gratis på kursusstedet hvor der findes flere rum der kan soves i, samt to omklædningsrum med bad mm. Medbring selv sovemadras og sovepose/sengetøj etc.

Grundkursets 3 eller 4 moduler af 2,5 dage i 2017 i Gentofte, foregår som eksternat i hverdage på Avlsgården, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.
Det er desværre ikke muligt at overnatte Gentofte, men der er flere hoteller mm. i nærheden af kursustedet.

5-dages retreat i juni eller august 2017 og 2018, foregår som internat med fuld forplejning på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge.
Vælg mellem ene- eller dobbeltværelse, eget telt eller sovesal.

Overbygningens 4 dages modul i februar i 2018, foregår i internat på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge.
Vælg mellem ene- eller dobbeltværelse, eget telt eller sovesal.

Overbygningens 3 øvrige moduler af 2,5 dage i 2018 i Gentofte, foregår som eksternat på Avlsgården, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.
Det er desværre ikke muligt at overnatte på grundkurset i Gentofte, men der er flere hoteller mm. i nærheden af kursustedet.

Forplejning:

På grundkurset fire moduler i Silkeborg eller Gentofte serveres snacks, frugt, te og kaffe etc. Man skal således selv sørge for hovedmåltider. Der er køleskab på kursusstederne og ca. 10. minutters gang til cafemiljøer og take away steder etc.

5 dages retreats i 2017 og 2018 samt Overbygningsmodul 1 i februar 2018 på Mols, er med fuld forplejning (som udgangspunkt økologisk vegetarisk) og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagskaffe/kage, aftensmad og aftensnack.

Transport:

Der opfordres til samkørsel og uddannelsesleder er behjælpelig med at arrangere dette til første modul i Silkeborg eller Gentofte for dem der ønsker dette.

Herefter er man inddelt i studiegrupper i forhold til ens bopæl i landet, og kan arrangere fællestransport med hinanden til de kommende moduler på grundkurset og overbygningen og retreats på Mols.

Kursusstedet for grundkursusmoduler - Zensitiv Yoga i Silkeborg - ligger kun ca. 1 km fra tog- og busstationen. I Gentofte kun 400 meter fra S-togstation.

Kursusstedet for overbygningsmodulerne samt retreatet på Mols, ligger ca. 45 minutters kørsel fra Århus samt ca 20 minutter fra Ebeltoft færgehavn.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Til- og frameldingsbetingelser for uddannelsen:

Klik og læs mere her.

Etiske retningslinjer for uddannelsen:

Klik og læs mere her.

Litteraturliste for uddannelsen:

Klik og læs mere her.

FAQ - Oftest stillede spørgsmål vedr. uddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har ansøgere på uddannelsen typisk?

Konsulenter og coaches, arbejdsmiljø-repræsentant, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med flere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Hvad er der af jobmuligheder efter uddannelsen?

Dette er naturligvis meget individuelt. Deltagere fra Mindfulness Instruktør Hold 1 - 2015 (nogenlunde samme uddannelse og målgruppe), der har afsluttet hele uddannelsen, underviser dels i deres nuværende jobs (som ledere, lærere, læger, behandlere m.m.), men udbyder også åbne kurser ved siden af deres normale jobs. De uddannede instruktører tilbyder mindfulness undervisning på uddannelsessteder, i sundhedshuse, behandlingsklinikker, skoler, hospitaler, og kursuscentre mm.

Kan alle optages på uddannelsen?

Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance og som gerne har erfaring med mindfulness, terapi, coaching, meditativ træning, eller på anden måde har erfaring med selvhåndtering af emotionelle tilstande. Samt at man ikke er præget af angst eller eller svær stress.
Egentlig erfaring med f.eks. mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Hvor mange deltagere er der på uddannelsen?

På Grundkursus i både Silkeborg og Købehavn, vil der max. være henholdsvis 22-24 deltagere i Silkeborg og 18-20 deltagere i Gentofte.
På overbygningsmodulet i februar 2018 i internat på Helgenæs) slås deltagere fra grundkurserne i Silkeborg og Gentofte sammen. Der vil max. være udbudt samlet 30 pladser.

Kommer der flere uddannelseshold i 2017 eller i de kommende år?

Uddannelseslederen tager et år ad gangen og annoncerer kommende hold med mindst et halvt års varsel. På Grundkursus Hold 1 - 2015 og Hold 2 - 2016, er holdene fuldt booket med venteliste.

Kan jeg starte op kun på Grundkursus og så se tiden an om jeg vil på Overbygningen / tage resten af uddannelsen senere?

Ja, så længe der er plads på Grundkursus og Overbygning kan du tage det et skridt ad gangen. Der er intet krav om at skulle på Overbygning senere, hvis man i første omgang kun har tilmeldt sig Grundkursus. Der udbydes dog færre pladser på Overbygningen end på de to Grundkurser, så hvis du vil sikre dig plads på Overbygning, anbefales det at tilmelde sig den fulde uddannelse fra start.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning /coachinguddannelse i anden sammenhæng og f.eks. deltage kun på Overbygningen?

Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, med mindre denne er mindst lige så fyldestgørende som nærværende Grundkursus og Overbygning mm. Dette afgøres individuelt ved henvendelse.

Jeg bor langt fra kursussteder i Silkeborg, København eller på Helgenæs/Mols. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?

Ja. Dit eget undervisningsprojekt på 20 timer kan afvikles hvor det passer dig bedst, samt alene-retreatet på minimum 36 timer. Begge dele indgår først på Overbygningen. Grundkursets fire moduler kan tages både i Silkeborg og Gentofte.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness og coaching. Hvorfor lige vælge denne uddannelse?

Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.

btn_tiltop