Mindfulness Instruktør Efteruddannelse

Hold januar 2019

“Mindfulness i hele livet – personlig & professionel integration”.

De næste hold opstarter 10. januar og 14. marts 2019.

Nedenstående beskrivelse af forløbet kan ses i den nyreviderede udgave i løbet af august.

En efteruddannelse for mindfulness instruktører med fokus på fordybelse af egen meditationspraksis, samt integration af mindfulness som en værenstilstand i underviseren selv. Både i sit personlige og professionelle liv.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – empati – medfølelse – natur.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør på bl.a. Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.
6 års mindfulnesslærer uddannelse og 25 års egen erfaring.

Opstart den januar 2019 i både Silkeborg og Gentofte.
(5 pladser tilbage)

ikon_kontakt

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Moduler af 4 dage i eksternat.
 • 5-dages gruppe stilhedsretreat i internat.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Skriftlig opgave.
 • ?timers undervisning over ? dage.
 • Fra kr.???

Uddannelsens formål:

At deltagerne gennem intensiv praksistræning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får en dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden professionelt, den empatiske kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & medfølelse med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, også er det man siger og gør i sit personlige og professionelle liv.

Fundamentet:

Uddannelsen bygger bl.a. på evidensbaserede mindfulness øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention, herunder kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc.

Desuden meditationer, øvelser og indstillinger fra forskellige traditionelle visdomsretninger.

Dele af undervisningen vil foregå i naturens healende rum.

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at mindfulness som bevidst nærvær er integreret i underviseren selv, i sind, krop og hjerte.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber dybere kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for sand forvandling.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren og sindsro med åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som praktiserende og som instruktør, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker. At man underviser ud fra et autentisk ståsted som det menneske man er, i det liv man lever.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren.

Således undervises der ikke blot “i mindfulness”, men også “fra dybere mindfulness”, fra sin essens som menneske.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Uddannede mindfulness instruktører der underviser på åbne kursusforløb eller er ansat som fagperson. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter etc.

Indhold:

Grundlæggende Mindfulness Praksis (essentiel mindfulness):
Fordybelsestræning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed.
(Kilde: Skolen for Anvendt meditation).

Heartfulness:
Fordybelsestræning i bl.a. empati, Metta (kærlig venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga, qi-gong og dynamiske meditationer mm.

Naturmeditation:
Naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej til fordybelse- og integration.

Alene-retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af 4-6 A4 sider beskrivende efteruddannelsens fokuspunkter og deltagernes personlige og professionelle erfaring med og integration af, mindfulness i det hele liv.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness meditations teknikker og metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af efteruddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og foreslået litteratur.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

Mere end 20 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
5 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus siden 2014. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende lærer er Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør, mindfulnesscoach og kropsterapeut mm.

Overblik:

3 weekendmoduler på i alt 10 kursusdage samt et 5 dages stilhedsretreat.

Modul 1:
Afholdes som weekendkursus i eksternat i enten Silkeborg eller Gentofte.
Den ???? januar 2019.
Lørdag og søndag.
(Mulighed for internat i Silkeborg).

Modul 2:
Afholdes som internat på Helgenæs.
Den 7+8+9+10. marts 2019.
Start torsdag kl. 15:00 – slut søndag kl. 15:00.

Modul 3:
Afholdes som 5-dages stilhedsretreat i internat på Helgenæs:
Vælg mellem den 12-16. juni eller 14-18. august 2019.
Start onsdag kl. 12:00 – slut søndag kl. 15:00.

Læs mere om retreatet her.

Modul 4:
Afholdes som internat på Helgenæs.
Den 7-10. november 2019.
Start torsdag kl. 15:00 – slut søndag kl. 15:00.

Priser og betaling:

Grundpris kr. ?,- ved samlet betaling ved tilmelding.

Grundpris kr. ?,- ved betaling over 3 rater.

Nævnte priser dækker 15 dages undervisning samt ophold med fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse på Modul 2, 3 og 4.

Priser i øvrigt:

Beløbene for Modul 2, 3 og 4, dækker overnatning i delt dobbeltværelse med en af samme køn, samt fuld forplejning. Ønskes eneværelse på modulerne 2, 3, og 4, tillægges prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul. I alt op til kr. 2.500,- for modulerne 2, 3 og 4.

Overnattes i eget telt eller på madras i stor sovesal med op til 6 personer i alt, fratrækkes prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul. I alt op til kr. 2.500,- for modulerne 2, 3 og 4.

Der udbydes begrænset antal eneværelser der fordeles efter “først-til-mølle”.

Der vil desuden være mulighed for overnatning på Modul 1 i Silkeborg.
Kr. 100,- i delt dobbeltværelse per nat eller kr. 200,- per nat i eneværelse.
Gratis overnatning i telt i haven eller på madras i kursussalen.

(Alle priser tilægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

 • 1 rate udgør kr. 9.000,- for modul 1+2 og udgør desuden depositum.
  Betales senest 8 dage efter tilmelding.
 • 2 rate udgør kr. 6.500,- for modul 3 som er et 5-dages stilhedsretreat.
  Betales senest 3 måneder inden retreatet i juni eller august 2018.
 • 3 rate udgør kr. 6.500,- for modul 4 i november.
  Betales senest 1. oktober 2018.

Ansøgning om deltagelse:

Ansøgning om deltagelse senest den 30. november eller så længe pladser haves.

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, så der kan forventes hurtigt svar på ansøgningen.

Ansøgningen bedes indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv.
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over tre rater).
 • om du deltager på Modul 1 i Silkeborg eller Gentofte.
 • om du ønsker overnatning på Modul 1 hvis du vælger Silkeborg.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august 2018.
 • om du ønsker dbl.værelse, eneværelse eller sover i eget telt eller i sovesal på Modul 2, 3 og 4.
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til Efteruddannelse er bindende.

Tilmeldingsfrist er den 30. november 2017 eller så længe pladser haves derefter.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest den 30. november 2017 tilbagebetales eventuelt indbetalt beløb, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end den 30. november 2017 er hele restbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt fuldt indbetalt beløb, fratrukket depositum.

Kursussteder:

Modul 1 foregår som eksternat (mulighed for internat) på kursuscenter Marielund, Vestermarksvej 3, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup (ca. 15 km fra Silkeborg) eller Avlsgården, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.


Modul 2, 3 og 4 foregår som internat på Strandgården Retreat, Helgenæs
ved Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Læs mere om retreatet her

Overnatning:

På Modul 1 i Silkeborg tilbydes overnatning på delt dobbeltværelse til kr. 100,- per nat. I tilfælde af ledige pladser kan bookes eneværelse til kr. 200,- per nat.
Desuden mulighed for gratis overnatning i undervisningssalen eller i telt i haven.
Overnatning på værelserne tilbydes først og fremmest til deltagere der bor langt fra kursusstedet.

Der kan desværre ikke tilbydes overnatning på Modul 1 i Gentofte.

På Modul 2,3 og 4 sker overnatning som udgangspunkt på delt dobbeltværelse og er inklusiv sengelinned og håndklæder.
Se under “Priser & betaling” længere oppe på siden, for tillæg ved valg af eneværelse eller fradrag for overnatning i telt eller sovesal.

Forplejning:

På Modul 1 tilbydes snacks, frugt, te og kaffe etc.
Der skal således selv sørges for hovedmåltider.
Der er køkken og køleskab på kursusstedet.

Modul 2, 3 og 4 på Strandgården er med fuld økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk forplejning og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagskaffe/kage, aftensmad og aftensnack.

Fravær:

Ved manglende deltagelse på moduler (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning.

Der må være op til 10% fravær på modulerne på nær Modul 3 (stilhedsretreatet), hvor der ikke må være fravær.

Der udleveres kun bevis for efteruddannelse ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til Modul 1 på Marielund ved Silkeborg samt til Modul 2 på Strandgården.

Marielund:
http://www.landlogi.dk/find-vej/

Strandgården:
https://www.strandgaardenretreat.dk

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon
4058 5034 eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur – obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “Hvor end du går hen, er du der”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.

Enkelte flere titler kan blive tilføjet.

Etiske retningslinjer for efteruddannelsen:

Læs mere her.