Mindfulness Baseret Lederskab

Hold 3 – januar 2018

“Mindfulness & det indre lederskab – en personlig & faglig udviklingsvej”.

Næste hold opstarter i januar og marts 2019.

Nedenstående beskrivelse af forløbet kan ses i den nyreviderede udgave i løbet af august.

Intensiv ledelsesudvikling i mindfulness & meditation hos erfaren forskningsunderviser fra bl.a. Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital, samt ledelsescoach.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – empati – medfølelse – essens – natur.

Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

Formålet med forløbet er blandt andet at ledere og andre der arbejder med ledelse som coach, konsulent og psykolog etc., fordyber den meditative praksis og udvikler fagligheden i mindfulness & medfølelse i professionelle sammenhænge og i sit personlige liv.

Mød hovedunderviseren til foredrag, workshops og informationsaftener:
Læs mere her

tilmelding_tekst
Tilmeld dig forløbet på kontakt@heinrichjohansen.dk

Mindfulness Baseret Lederskab – kort oversigt:

 • ? x 4 dages moduler i internat på Mols. I alt 8 dage.
 • Retreat i internat på Mols. I alt 5 dage.
 • Alene-retreat på minimum 36 timer.
 • Skriftlig opgave.
 • I alt ? timers undervisning over ? undervisningsdage.
 • Pris fra kr. ?

Uddannelsens formål:

 • At private deltagere og fagpersoner der arbejder med ledelse, gennem intensiv praksis træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:
 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde.
 • Fordyber mindfulness-indstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt og samhørighedsfølelse med sig selv og med andre. Og herfra eventuelt fortsætter i den begyndende bevægelse ind mod det Autentiske Selv, sin essens.
 • Integration som menneske og leder. Integration kan forstås som en afbalancering af at det man føler inderst inde i hjertet, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre menneske.At være mindful i lederrollen indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren i krop i hjerte og indre kreativitet, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra vågen klarhed gør det der kaldes på, i relationen med sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i den praktiserendes liv. Både professionelt og personligt.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.” (Carl Rogers).

Målgruppe:

Private deltagere og fagpersoner der arbejder med ledelse. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness-instruktører og yogalærere, coaches, mentorer og konsulenter etc., der eventuelt allerede bruger  mindfulness meditation i sammenhænge med andre mennesker, personligt eller professionelt, hvor nærvær og empati er det bærende i relationen.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Indhold undervisning:

 • Grundlæggende Mindfulness Praksis; træning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed.
  (Kilde: Skolen for Anvendt meditation).
 • Dynamisk Integrativ mindfulness; psykologisk og eksistentiel træning.
 • Heartfulness; træning i empati, kærlig-venlighed og medfølelse, Videregivelse, samhørighed og Self-compassion practise mm.
 • Livsvækst-praksis som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. arbejdet med den ubevidste intelligens, yoga og qi-gong mm.
 • Naturmeditation. Naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind mod essens.
 • Der trænes hjemme i minimum 30 minutter dagligt i snit mellem mødegangene.

Bemærk at der på uddannelsen sker fordybende træning i forskellige mindfulness og meditationsøvelser, som det ikke er tilladt efterfølgende at videregive før efter længerevarende egen praksistræning og under supervision af erfaren underviser.

Undervisningsform:

Formen er en kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness og den meditative indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på uddannelsen er at deltageren fordyber mindfulness og sin egen meditationspraksis, hvorfor størstedelen af undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i anvendt mindfulness i praksis.

Teoriundervisningen vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion og  (Kærlig-venlighed/heartfulness).

I selve mindfulness træningen tages udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i afspænding, kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden mindful bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et “retreat-kursus” med megen praksis træning i mindfulness, snarere end et “teoretisk klasserums-kursus”. Der er således lagt op til at hovedparten af teorien omkring mindfulness læses hjemme.

Dele af undervisningen vil foregå i naturen.

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

20 års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger samt yogapraksis. 5-års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. Herudover efteruddannelse og videregående supervision mm. Desuden Certificeret Qi-gong / Tai Chi underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, og har siden 2014 være ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus. Desuden undervist på andre hospitaler. Underviser endvidere på lederuddannelser (Bl.a. Pathfinder/Stifinder), virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og diverse retreats mm.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Gæstelærere:

 • Lars Damkjær (MBSR instruktør, mindfulness- og yogalærer og forfatter til bogen “Mindre stress, mere nærvær). Lars varetager modul 1 i Gentofte.
 • Bente Ravn. (MBSR instruktør, mindfulnessslærer og kropsbehandler.

Flere gæstelærere kan blive tilføjet.

Datoer & overblik:

Modul 1:
Afholdes som eksternat. Vælg mellem Silkeborg og Gentofte:

Den 20+21. januar 2018.
Lørdag fra kl. 10:00-17:00. Søndag kl. 9:00-16:00.

Modul 2:
Afholdes over 4 dage som internat på Mols/Helgenæs:

Den 22+23+24+25. februar 2018.
Fra torsdag kl. 15:00 til søndag kl. 15:00.

Modul 3:
Afholdes som stilhedsretrat over 5 dage i internat på Mols/Helgenæs.

Vælg mellem retreatet i juni eller august:
Den 13+14+15+16+17. juni 2018.
Den 15+16+17+18+19. august 2018.
Fra onsdag kl. 12:00 til søndag kl. 15:00.

Modul 4:
Afholdes over 4 dage som internat på Mols/Helgenæs:

Den 15+16+17+18. november 2018.
Fra torsdag kl. 14:00 til søndag kl. 15:00.

Udover selve undervisningen på modulerne gennemføres følgende:

 • Et alene-retreat af minimum 2 dages (36 timer) varighed som der selv arrangeres og afholdes udgiften for. Afholdes f.eks. i et sommerhus.
 • Skriftlig opgave på 6 A 4-ark om mindfulness & meditation samt mentor rollen.
 • 30 minutters daglig mindfulness meditationstræning gennem hele forløbet.
 • Læse obligatorisk litteratur. (Se litteraturliste nederst på siden).

Priser og betaling:

Ved samlet betaling for hele uddannelsen ved tilmelding:

Kr. 20.000,-.

Pris ved betaling af hele uddannelsen over 3 rater:

Kr. 22.000,-.

Rater:

 • 1 rate udgør kr. 9.000,- for modul 1+2 og udgør desuden depositum.
  Betales senest 8 dage efter tilmelding.
 • 2 rate udgør kr. 6.500,- for modul 3 som er et 5-dages stilhedsretreat.
  Betales senest 3 måneder inden retreatet i juni eller august 2018.
 • 3 rate udgør kr. 6.500,- for modul 4 i november.
  Betales senest 1. oktober 2018.

Beløbene for modul 2-4, dækker overnatning i delt dobbeltværelse med en af samme køn, samt fuld forplejning.

Ønskes eneværelse på modulerne 2, 3, og 4, tillægges prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul. I alt op til kr. 2.500,- for modul 2-4.

Overnattes i eget telt eller på madras i stor sovesal med op til 6 personer i alt, fratrækkes prisen kr. 250,- per overnatning på hvert modul. I alt op til kr. 2.500,- for modul 2-4.

Der udbydes begrænset antal eneværelser der fordeles efter “først-til-mølle”.

Der vil desuden være mulighed for overnatning på modul 1 i Silkeborg.
Kr. 100,- i delt dobbeltværelse per nat eller kr. 200,- per nat i eneværelse.
Gratis overnatning i telt i haven eller på madras i kursussalen.

(Ovennævnte priser tillægges moms for momspligtige).

Ansøgning om deltagelse:

Deltagere optages løbende til holdet er fuldt booket.

Ansøgningsfrist den 30. november 2017 eller så længe pladser haves.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.
 • Motivationsbeskrivelse for deltagelse – max. 8 linjer.
 • Din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • Hvordan du ønsker at betale. (Over 3 rater eller for hele uddannelsen på en gang ved tilmelding).
 • Hvilket af de to 5-dages retreats i juni eller august 2018 (modul 3), du ønsker at deltage på.
 • Om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på modulerne 1-4.
 • Medsend et foto af dig selv.
 • Andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på uddannelsen sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

tilmelding_tekst
Tilmeld dig på kontakt@heinrichjohansen.dk

Kursussteder:

Modul 1 foregår efter eget valg enten nær Silkeborg (på Marielund) eller i Gentofte (på Avlsgården):

Modulerne 2-4 foregår som internat på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge:

Overnatning:

På modul 1 på Marienlund nær Silkeborg, tilbydes begrænset mulighed for overnatning på delt dobbeltværelse til kr. 100,- per nat.
I tilfælde af ledige pladser kan bookes eneværelse til kr. 200,- per nat.
Desuden mulighed for gratis overnatning i undervisningssalen eller i telt i haven.
Overnatning på værelserne tilbydes først og fremmest til deltagere der bor langt fra kursusstedet.

Der tilbydes ikke overnatning på modul 1 på Avlsgården i Gentofte.

På modul 2-4 på Strandgården, sker overnatning som udgangspunkt på delt dobbeltværelse og er inklusiv sengelinned og håndklæder. Desuden mulighed for tilkøb af eneværelse eller prisreducering ved overnatning i eget telt eller i sovesal.

Under “Priser & betaling” længere oppe på siden, er de forskellige priskategorier for ene-, dobbeltværelse, sovesal og telt angivet.

Forplejning:

På modul 1 på Marienlund nær Silkeborg og på Avlgården i Gentofte, tilbydes snacks, frugt, te og kaffe etc. Der skal således selv sørges for hovedmåltider.

Der er køkken og køleskab på Marielund så man lave sin egen mad. På Avlsgården er der køleskab samt nærliggende take-away steder at handle frokost,

Modul 2-4 på Strandgården, er med fuld forplejning (som udgangspunkt fuld økologisk vegetarisk/vegansk) og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagssnack, aftensmad og aftensnack.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til modulerne på Marielund og Avlsgården, samt Strandgården så vidt man ønsker det.

Marielund ligger ca. 15 km. uden for Silkeborg, hvor Ry station er nærmeste togstation.
Avlsgården ligger i Bernstorff Slotshave ca. 500 meter fra Gentofte station.
Strandgården på Mols, ligger ca. 45 minutters kørsel fra Århus samt ca. 25 minutter fra Ebeltoft færgehavn.

http://www.strandgaardenretreat.dk

Fravær:

Ved manglende deltagelse i moduler (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning.
I nogle tilfælde må påregnes eventuel ekstra opkrævning for deltagelse i øvrig undervisning.

Der må være op til 10% fravær på modulerne 1,2 og 4.
Der må ikke være fravær på modul 3 samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis for ” Mindfulness Mentor Uddannelse”, ved gennemførsel af obligatorisk pensum og træning.

Litteraturliste:

Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self” / “Bliv hel” (dansk udgave).
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

I øvrigt anbefales:

Jon Kabat-Zinn, “Hvor end du går hen, er du der”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Jon Kabat-Zinn, “Full catastrophe living”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.

Flere titler kan blive tilføjet.

Til- & frameldingsbetingelser:

Tilmelding til uddannelsen er bindende.

Ved indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate fremsendes uddannelseskontrakt til gensidig underskrift mellem kursist og uddannelsesleder.

Plads på uddannelsen er først endelig sikret ved indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate, og når uddannelsesleder har modtaget underskrevet kontrakt.

Ved eventuel framelding senest den 30. november 2017, tilbagebetales indbetalt kursusgebyr, fratrukket depositum.

Ved eventuel framelding senere end den 30. november  2017, er hele uddannelsesbeløbet til indbetaling uanset årsagen til framelding.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

btn_tiltop