Mindfulness Instruktør Uddannelse

Hold 5 – 2019

“Mindfulness & meditation i livet – en personlig & faglig udviklingsvej”.

Bliv mindfulness instruktør med fokus på meditativ fordybelse, selvberoelse, selvaccept, selvindsigt, personlig forandring
samt forebyggelse & reducering af stress og stressrelaterede lidelser mv.

Hele uddannelsen finder sted i unikke rammer på Strandgården nær Mols Bjerge og vandet. Muligheden for at være i internat giver tid og plads til at etablere et solidt fundament for egen fordybelse, forvandling og forankring.
Dele af undervisningen foregår i naturen.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livstag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livet dybder og højder og den menneskelige essens.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør på bl.a. Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik og
Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 20 års egen meditativ erfaring bag sig.

Hold 5 opstarter den 11. januar 2019.

(Obs – ændrede datoer for opstart og afslutning).

Tilmeldingsfrist 15. oktober 2018 eller så længe pladser haves.

ikon_kontakt

Mød hovedunderviseren på foredrag & infoaftener:
Læs mere her.

Få uddannelsen helt eller delvist finansieret:
Læs mere her.

Deltagerudtalelser fra tidligere uddannelseshold.
Læs mere her.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • 4 weekendmoduler på i alt 15 dage.
 • Et 5-dages gruppe stilhedsretreat.
 • Mulighed for ekstra modul i Naturmeditation.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • +120 timers undervisning over 20 dage.
 • Fra kr. 22.000,-.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt uddannelsesforløb kan undervise i mindfulness & meditation i sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på åbne udbudte kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & medfølelse med et åbent sind og hjerte.
 • Oplever egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Fundamentet:

Uddannelsen bygger bl.a. på evidensbaserede øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc.

Desuden vil dele af undervisningen foregå i naturens healende rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren og sindsro med åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på.

Integration af mindfulness i sig selv som praktiserende og som instruktør, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber, sekundært i forhold til instruktørens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise “i mindfulness, fra mindfulness”.

Konkrete øvelser der trænes på uddannelsen til videreformidling er bl.a.; kropsscanning, hjertemeditationer, forskellige teknikker indenfor fokuseret mindfulness (bl.a. åndedrætsobservation), neutral iagttagelse /åbent nærvær, zen walk / walking meditation, mindful movements , Metta (kærlig-venlighed, Karuna (medfølelse, selvomsorg etc.), naturmeditation med flere.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulnessundervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter etc.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande. Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning, drømmearbejde og kreative processer mm.

Naturmeditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren.

Der vil være mulighed for tilkøb af et ekstra 3-dages modul i Naturmeditation.
Se mere under priser.

Teachers Training:
At opbygge undervisningsprogrammer og at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness.

Alene-retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholdes hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Studiegrupper:
Der er obligatorisk mødepligt og fællestræning i studiegrupper mindst en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen, diskutere teori og litteratur samt træne underviserrollen mv.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man frem til og med senest den 1. marts 2020 til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave.

Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning i september 2019. Man kan tidligst begynde sit undervisningsprojekt efter modulet i september og først efter aftale med uddannelsesleder. Man kan dog efter aftale med uddannelsesleder, opstarte kortere prøvekurser efter man har gennemført stilhedsretræten i juni eller august. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Kursusleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

Mere end 20 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
5 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus siden 2014. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende underviser:

 • Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.

Overblik:

4 weekendmoduler på i alt 15 kursusdage samt et 5 dages stilhedsretreat.

Weekendmoduler med mulighed for internat og fuld forplejning:

Fredag – søndag den 11-13. januar 2019.
Torsdag – søndag den 28 – 31. marts 2019.
Torsdag – søndag den 26 – 29. september 2019.
Torsdag – søndag den 28. november – 1. december 2019.

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 8:00-20:30. (Første modul fredag fra kl. 15:00). Lørdage kl. 8:00-12:30. Søndage kl. 08:00-14:45.

Stilhedsretreat:

Afholdes som internat.
Vælg mellem den 12-16. juni eller 14-18. august 2019.

Onsdage fra kl. 12:00 til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreatet her.

Priser og betaling:

Grundpris kr. 23.000,- ved samlet betaling ved tilmelding.

Grundpris kr. fra 25.000,- ved betaling over fire rater.

Nævnte priser dækker 20 dages undervisning, samt ophold med fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse på 5-dages retreatet.
Overnattes i telt på retreatet fratrækkes ovennævnte grundpriser kr. 1.000,-.

Mulighed for tilkøb af ekstra 3-dages modul i Naturmeditation den 24-26. maj 2019 til kr. 3.300,-.
Læs mere her.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Overnatning på de fire weekendmoduler:
Gratis overnatning i eget telt eller på sovemadras i stor sovesal på 75 kvm.
Plads i delt dobbeltværelse med en af samme køn, koster kr. 100,- per døgn.
I alt kr. 1.100,- for dobbeltværelse på alle weekendmodulerne.
Plads i eneværelse koster kr. 250,- per døgn.
I alt kr. 2.750,- for eneværelse på alle weekendmodulerne.

Forplejning på de fire weekendmoduler:
Tilkøb af fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt snacks, te og kaffe, koster kr. 400,- per døgn.
Ellers kan man også selv sørge for hovedmåltider.Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse.
I alt kr. 4.400,- for fuld forplejning på alle weekendmodulerne.

Der er i alt 11 døgn på weekendmodulerne.

Overnatning og forplejning på 5-dages retreatet:
Fuld forplejning samt overnatning på delt dobbeltværelse med en af samme køn er inkluderet i den samlede uddannelsespris på kr. 23.000,-.
Ved ophold i eget telt eller i sovesal på retreatet fratrækkes kr. 1.000,-.
For eneværelse tillægges kr. 1.000,- for hele retreatet.

(Alle priser tilægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Rate 1 udgør kr. 8.500,- og dækker Modul 1+2 samt depositum.
Rate 2 udgør kr. 6.500,- og dækker Modul 3 / 5-dages retreatet.
Rate 3 udgør kr. 5.000,- og dækker Modul 4.
Rate 4 udgør kr. 5.000,- og dækker Modul 5.

I ratebetalinger er ikke inkluderet eventuelt tilkøb af overnatning på ene- eller dobbeltværelse, samt tilkøb af eventuel fuld forplejning.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 15. oktober 2018.
Rate 2 senest 1. marts 2019.
Rate 3 senest 1. august 2019.
Rate 4 senest 1. november 2019.

Ansøgning om deltagelse:

Ansøgning om deltagelse senest den 15. oktober 2018 eller så længe pladser haves.

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, så du kan forvente hurtigt svar på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over fire rater).
 • om du ønsker overnatning på weekendmodulerne.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august 2018.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse eller sover i eget telt på retreatet.
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til 1-årig instruktøruddannelse er bindende.

Tilmeldingsfrist er 15. oktober 2018 eller så længe pladser haves derefter.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding og senest 15. oktober 2018.

Ved framelding senest den 15. oktober 2018 tilbagebetales eventuelt indbetalt kursusbeløb, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end den 15. oktober 2018 er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt fuldt indbetalt beløb, fratrukket depositum.

Kursussteder:

De fire weekendmoduler samt 5-dages stilhedsretreatet, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Fravær:

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning.

Der må være op til 10% fravær på weekendmodulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreat samt ene-retreatet.

Der udleveres kun kursusbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus.

Det anbefales dog at have erfaring med mindfulness meditation og at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til første weekendmodul.
Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler og retreatet.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte flere titler kan blive tilføjet.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål vedr. instruktøruddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har deltagerne på uddannelsen typisk?
Her listet udvalgte fagbaggrunde for deltagerne fra de fire tidligere hold:
Konsulenter og coaches, arbejdsmiljørepræsentanter, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, ledere, salgschefer, ingeniører, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med mere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Hvad er der af jobmuligheder efter uddannelsen?
Dette er naturligvis meget individuelt. Deltagere der har afsluttet hele uddannelsen, underviser dels i deres nuværende jobs (som ledere, lærere, læger, behandlere m.m.), og dels udbyder også åbne kurser ved siden af deres normale jobs eller lever fuld tid af at være mindfulness underviser. De uddannede instruktører tilbyder mindfulness undervisning på uddannelsessteder, i sundhedshuse, behandlingsklinikker, skoler, hospitaler, og kursuscentre mm.

Kan alle optages på uddannelsen?
Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance. Egentlig erfaring med mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Hvor mange deltagere er der på uddannelsen?
Typisk mellem 16 og 20.

Kommer der flere uddannelseshold fremover?
Uddannelseslederen tager et år / et hold af gangen og annoncerer evt. kommende hold med mindst et halvt års varsel. Nærværende hold er det femte der opstartes.

Når jeg har fulgt hele forløbet og er blevet Uddannet Mindfulness Instruktør, kan jeg så undervise i alle sammenhænge?
Ja som udgangspunkt. Dog er dette også et individuelt anliggende. Bemærk at man ikke uddannes MBSR-instruktør til at varetage 8-ugers MBSR kurser efter international standard fra Center for mindfulness, USA. Dette er en “beskyttet” specifik 2-årig uddannelse, der kun vægter MBSR pædagogikken og den særlige måde at undervise og intervenere på i mindfulness, i kliniske sammenhænge. Men du uddannes til at undervise i mindfulness øvelser der også indgår i f.eks. MBSR kurser samt andre forskningsbaserede interventionsprogrammer, da disse øvelser ikke er unikke / kun bestemt for den type af kurser.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning i anden sammenhæng og træde ind på dele af uddannelsen?
Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, men kontakt gerne uddannelseslederen for en individuel vurdering af muligheden.

Jeg bor langt fra kursusstedet nær Silkeborg. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?
Ja. Dit eget undervisningsprojekt på 20 timer kan afvikles hvor det passer dig bedst, samt alene-retreatet på minimum 36 timer. På de fem weekendmoduler kan der overnattes til meget fordelagtige priser.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness. Hvorfor lige vælge dette?
Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.

Retningslinjer for uddannelsen:

Læs mere her.

Udtalelser fra deltagere:

Læs mere her.