Certificeret Mindfulness Stress Coach

Hold 2 – januar 2018

(Nye hold opstarter i januar og marts 2019).

Bliv Certificeret Mindfulness Stress Coach hos Heinrich Birk Johansen, mindfulness forskningsunderviser på bl.a. Rigshospitalet og Skejby Hospital, samt hos erfaren stresscoach og mindfulness MBSR instruktør, Lars Damkjær.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – empati – medfølelse – natur.

Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

Formålet med uddannelsen er bl.a. at stress coaches med klarhed om hvem de er som person og professionel, kan arbejde med 1:1 coaching og grupper for private klienter, i virksomheder og på åbne kurser, bl.a. med forebyggelse af stress.

Den 1-årig uddannelse følger standarder og etiske retningslinjer for veluddannede & certificerede stresscoaches i Danmark.

Næste hold forventes til opstart til januar 2019.

Mød hovedunderviserne til foredrag, workshops og informationsaftener:
Læs mere her

tilmelding_tekst

Tilmeld dig uddannelsen på kontakt@heinrichjohansen.dk

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Uddannelsen opstartes i januar og afsluttes i december 2018.
 • Et opstartsmodul af 2 dage enten nær Silkeborg eller i Gentofte.
 • To fordybelsesmoduler af 4 dage i internat på Mols.
 • Et 5-dages stilhedsretreat i internat på Mols.
 • Tre træningsmoduler af 3 dage i Gentofte.
 • Supervision.
 • Alene-retreat på minimum 48 timer.
 • Eget undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • 150 timers undervisning over 26 undervisningsdage.
 • Pris fra kr. 26.500,-.

Undervisningens fokus:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis, det meditative nærvær.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed og medfølelse, empatisk kontakt og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed – Embodied Mindfulness Practise.
 • Mindfulness som teknik & livsvej – personligt & professionelt.
 • Undervisningsprojekt, skriftlig opgave samt supervision mm.
 • Praksistræning i at coache enkeltpersoner og grupper.
 • Integration af mennesket, den praktiserende og coachen.
 • Mindfulness stress coach – baggrund og metoder mm.

Læs mere om datoer og indhold længere nede på siden.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre, gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde med fokus på empatisk kontakt.
 • Får grundig indføring i stressfysiologi og -teori.
 • Fordyber sig i mindfulness som kommunikationsform (både med og uden ord) med integration og værktøjer fra yoga.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at coache andre fra et åbent sind og hjerte, i sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på åbne udbudte stresskurser eller i en-til-en sessioner.
 • At være Mindfulness Stress Coach handler først og fremmest om at mindfulness som bevidst nærvær og empatisk kvalitet, er integreret i coachen selv.

Det bevidste nærvær videregives i kontakten mellem coach og kursist/klient, gennem en åben opmærksomhed, stille væren og empatisk indføling.

Essensen som coach er at støtte kursisten/klienten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren og indre kreativitet, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på.

Integration mellem mennesket, den praktiserende og coachen, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i praksis – i relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren.

Intentionen med uddannelsen er at den uddannede coach har klarhed om hvem man er som coach (sin niche, målgruppe, særlige styrke etc.) og kan arbejde med 1:1 coaching for private klienter eller i virksomheder, bl.a. med forebyggelse af stress. Undervise i stressrelaterede emner, fx udvikle workshops om stress for virksomheder og støtte stressramte i at genskabe deres liv efter sygemelding mv.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers).

Målgruppe:

Private deltagere og fagpersoner der arbejder med andre. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere og yogalærere, coaches og konsulenter etc., der ønsker at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness meditation.

Bemærk at det er muligt at deltage i hele forløbet uden at efterfølgende ville undervise/coache andre, men som et intensivt udviklings- og træningsforløb i Grundlæggende Mindfulness Praksis og coaching for bl.a.:

 • Lærere, pædagoger, sygehuspersonale etc., der gør brug af det bevidste nærvær og dybere empatisk kontakt som fundament i undervisning og behandling mm.
 • Ledere der vil udvikle f.eks. selvindsigt, nærværsgrad, innovationskompetence og det personlige lederskab.
 • Private der vil arbejde seriøst med meditation og mindfulness som teknik &  livsvej over en længere periode.
 • Konsulenter/undervisere/coaches/vejledere/mentorer etc., der faciliterer øvelser og har samtaler i sin eksisterende undervisning og en-til-en sessioner.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og som minimum har erfaring med mindfulness, terapi, meditativ træning eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Der trænes mindfulness meditation hjemme i minimum 30 minutter i dagligt snit imellem mødegangene.

Desuden krav om deltagelse i fællestræning i studiegrupper mindst en gang i mellem hvert modul.

Bemærk at der på uddannelsen sker fordybende træning i forskellige mindfulness og meditationsøvelser, som det ikke er tilladt efterfølgende at undervise i før efter længerevarende egen praksistræning, erfaring og supervision.

Grunden til at disse øvelser indgår på uddannelsen er at man som instruktør skal “have højt til sit praksisloft”, og dermed at man som underviser har en mere tilbundsgående træning, end de mennesker man underviser.

Form & indhold:

En kombination af oplæg, intensiv træning i og udveksling omkring mindfulness og den meditative indstilling.

Der arbejdes både individuelt, i mindre grupper og plenum med teori og baggrundsviden indenfor mindfulness og i forskellige retninger mindfulness optræder i.

Det primære fokus på uddannelsen er at deltageren får coaching kompetencer sideløbende med en fordybelse i mindfulness og sin egen meditationspraksis,

Undervisningen tilgodeser konkret træning og anvisning, samt øvelser i anvendt mindfulness i praksis .

Teoriundervisningen i mindfulness vil tage primært udgangspunkt i Grundlæggende Mindfulness Praksis med fokus på selvberoelse, selvregulering og selvindsigt, samt Self-compassion og  (Kærlig-venlighed/heartfulness).

I selve mindfulness træningen tages udgangspunkt i bl.a. De 7 grundholdninger, De 4 fundamenter i mindfulness, myter og historiske retninger i mindfulness gennem tiden mm.

Træning i afspænding, kropsbevidsthed, qi-gong, yoga, energikroppen og meditativ inquiries mm. understøtter dette.

Selve meditationerne og øvelserne veksler mellem liggende, siddende, stående, gående og anden mindful bevægelsesform.

Undervisningen på modulerne er bygget op som et “retreat-kursus” med megen praksis træning i mindfulness, snarere end et “teoretisk klasserums-kursus”.
Der er således lagt op til at hovedparten af teorien omkring mindfulness læses hjemme og diskuteres i studiegrupperne.

Undervisningen i coaching vil være centreret omkring stressteori, stressfysiologi og stresshåndtering samt træning i relevante coaching øvelser, spørgeteknik, mindful kommunikation og det at strukturere en coaching session, et forløb eller en workshop. Det forventes, at deltagere afholder en prøve coaching forløb med selvvalgt klient.

Datoer & indhold:

Modul 1:
Ind i mindfulness:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis, det meditative nærvær.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed og medfølelse, empatisk kontakt og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed – Embodied Mindfulness Practise.
 • Mindfulness, hjernen og nervesystemet mm.
 • Den 20+21. januar 2018 i eksternat enten nær Silkeborg eller i Gentofte.

Kl. 10:00-17:00 begge dage.
Hovedunderviser i Silkeborg er Heinrich Birk Johansen.
Hovedunderviser i Gentofte er Lars Damkjær.

Modul 2:
Det indre personlige lederskab:

 • Forsat fordybelse af mindfulness & meditationstræningen fra Modul 1.
 • Det personlige indre lederskab & autentiske selv som menneske og coach.
 • Den 22+23+24+25. februar 2018 i fuldt internat på Mols.
  Start torsdag kl. 16:00. Slut søndag kl. 15:00.
  Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

Modul 3:
Mindfulness stress coach – baggrund og metode:

Hvad er stress:

 • Stress & nervesystemet
 • Stress & hjernen
 • Stressteori (den sociologiske og psykologiske vinkel).

Kunsten at coache:

 • Spørge- og lytteteknik
 • At guide og strukturere en samtale og et forløb
 • At møde klienten der hvor han/hun er
 • At opbygge tillid både indadtil og udadtil
 • At sætte et mål/en intention
 • Forhindringer/mønstre/overbevisninger
 • Motivation/støtte/opfølgning

Mindful coaching som metode:

 • Coaching tilpasset en stressramt og nuancerne ift niveauet af stress
 • Coaching som forebyggelse, behandling eller genetablering/re-integration (fx til arbejdspladsen) efter sygemelding
 • Konkrete coachingværktøjer (livshjulet, kognitiv coping, stressreducerende praksis, behov- værdiafklaring, skyggesider mm.)
 • Den 6+7+8. april 2018 i eksternat i Gentofte.
  Fredag kl. 16:00-21:00. Lørdag kl. 09:30-17:30. Søndag kl. 09:00 – 15:00.
  Hovedunderviser er Lars Damkjær.

Modul 4:
Nærværets Stille Strøm.
5-dages stilhedsretreat i internat på Mols.

Vælg mellem den 13+14+15+16-17. juni eller 15+16+17+18+19. august 2018.
Start onsdage kl. 13:00. Slut søndage kl. 15:00.
Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen

Modul 5:
Den udvidede værktøjskasse:

 • Mindfulness øvelser der støtter stressreduktion
 • Yin yoga
 • Restorativ yoga
 • Pranayama (åndedrætsøvelser)
 • Mindful dialogue (træning i at lytte, intuition, tillid til nuet og til samtalens autenticitet)
 • At tilrettelægge & facilitere en workshop
 • Coaching praksis (1:1 og i mindre feedback grupper)
 • Feedback & supervision.Den 7+8+9. september 2018 i eksternat i Gentofte.
  Fredag kl. 16:00-21:00. Lørdag kl. 09:30-17:30. Søndag kl. 09:00 – 15:00.
  Hovedunderviser er Lars Damkjær.

Modul 6:
Fordybelse – forandring – forankring:

 • Fordybelse i mindfulness, meditation & medfølelse.
 • De indre landskaber – den personlige forandring & forankring.
 • Mindfulness & medfølelse – en vej i livet.
 • Den 15+16+17+18. november 2018 i internat på Mols.
  Start torsdag kl. 16:00. Slut søndag kl. 15:00
  Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

Modul 7:
Rollen som coach:

 • At skabe et rum
 • At opbygge en coaching session og et coaching forløb
 • Coaching etik
 • Vision
 • Personlig markedsføring
 • Målgruppe og niche
 • Live coaching med prøveklienter & supervision
 • Debatforum.
 • Den 14+15-16. december 2018 i eksternat i Gentofte.
  Fredag kl. 16:00-21:00. Lørdag kl. 09:30-17:30. Søndag kl. 09:00 – 15:00.
  Hovedunderviser er Lars Damkjær.

Udover undervisningen på de 7 moduler gennemføres følgende:

 • Eget undervisningsprojekt med en gruppe på minimum 10 timer. Kan afholdes f.eks. som weekendkurser eller aftenkursus over flere sessioner. Hertil 10 timers 1-til-1 coaching sessioner med 1 eller 2 klienter.
 • En supervisions time som ene-session med Lars Damkjær. Afholdes efter aftale og afholdes i løbet af hele uddannelsesforløbet.
 • Et alene-retreat over minimum 3 dages (48 timer) varighed som selv arrangeres og afholdes udgiften for. Afholdes f.eks. i et sommerhus.
 • Aktiv deltagelse i studie/træningsgruppe med møde mindst en gang mellem hvert undervisningsmodul.
 • Læse alt obligatorisk litteratur. (Se litteraturlisten nederst på siden).
 • Minimum 30 minutters daglig mindfulness praksis træning gennem hele uddannelsen.
 • Skriftlig opgave på 9 A 4-ark.

Fravær:

Ved manglende deltagelse i moduler eller på retreats (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold eller gennem anden undervisning.

Der må være op til 10% fravær på weekendmodulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages stilhedsretreat samt ene-retreatet.

Der udleveres kun kursusbevis og retten til at kalde sig “Certificeret  Mindfulness Stress Coach”, ved gennemførsel af obligatorisk pensum og træning.

Certificering:

Certificering baseres på fremmøde, deltagelse, en live coaching-demonstration samt en skriftlig opgave.

Den skriftlige opgave (ca. 9 sider) er en refleksion over et gennemført prøve coachingforløb med særlig vægt på analyse af de valgte metoder, samt integrationen af mindfulness. Desuden på forståelsen af grundlæggende mindfulness.

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen.

20  års egen træning i mindfulness og forskellige meditationsretninger samt yogapraksis. 5 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR-instruktør. Herudover efteruddannelse og videregående supervision mm. Certificeret Qi-gong / Tai Chi underviser.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, og har siden 2014 være ansat som forskningsunderviser på Skejby Universitetshospital. Underviser på lederuddannelser (Bl.a. Pathfinder/Stifinder), virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og diverse retreats mm., samt uddanner mindfulness instruktør.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Hovedunderviser, Lars Damkjær.

20 års erfaring med yoga og mindfulness. Uddannet yogalærer og instruktør i MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) efter international standard.
Certificeret life- og business coach mm. 15 års erfaring med undervisning og coaching af mennesker. Gennem 7 år bl.a. leder af eget coachingforløb for stress- og kriseramte borgere i Gentofte Kommune. Forfatter til bl.a. bogen ”Mindre stress mere nærvær” og har udgivet appen ”nærvær”.

Læs mere om Lars Damkjær her.

Eventuelt tilknyttes forskellige gæstelærere med særlig ekspertise indenfor uddannelsens hovedområder. De vil typisk undervise i “workshop format” på op til tre timer.

Ansøgning om deltagelse:

Deltagere optages løbende til holdet er fuldt booket.

Ansøgningsfrist 1. oktober 2017 eller så længe pladser haves herefter.
2 pladser tilbage.

Ved ansøgning oplys venligst:

 • Navn, adresse og tlf. nr.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/ fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt deltager.
 • Motivationsbeskrivelse for deltagelse – max. 8 linjer.
 • Din erfaring med mindfulness, meditation, terapi, stresscoaching eller lignende.
 • Hvordan du ønsker at betale (i 4 rater eller for hele uddannelsen på en gang).
 • Om du deltager i Modul 1 i enten Silkeborg eller Gentofte.
 • Om du deltager i 5-dages stilhedsretreatet i juni eller august.
 • Om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på stilhedsretreatet samt på Modul 2 og Modul 6. (Se priser nedenfor).
 • Medsend et foto af dig selv.
 • Andet du måtte finde relevant for optagelse.

Bemærk at optagelse på uddannelsen sker løbende og i takt med modtagelse af kvalificeret ansøgning.

tilmelding_tekst

Tilmeld dig på kontakt@heinrichjohansen.dk

Priser og betaling:

Ved betaling af hele uddannelsen på en gang:

Kr. 29.000,-.

Ved betaling af hele uddannelsen over 4 rater:

Kr. 32.500,-.

Ovennævnte priser dækker fem weekendmoduler i eksternat, et 5 dages stilhedsretreat i internat på dobbeltværelse med fuld forplejning, samt de to 4-dages moduler i internat, på dobbeltværelse med fuld forplejning og en supervisionstime. (Mulighed for eneværelser – se længere nede på siden).

Hele uddannelsen betalt i 4 rater:

 • 1 rate af kr. 12.000,- dækker Modul 1, 2 og 3 og udgør depositum.
  Betales senest 8 dage efter tilmelding.
 • 2 rate af kr. 6.500,- dækker Modul 4, guidet 5-dages stilhedsretreat på Mols i juni eller august.
  Betales senest 3 måneder inden det selvvalgte retreat.
 • 3 rate af kr. 10.000,- dækker Modul 5 og 6.
  Betales senest den 1. august 2018.
 • 4 rate af kr. 4.000,- dækker Modul 7.
  Betales senest den 1. november 2018.

Vedrørende priser for 5-dages stilhedsretreat samt Modul 2 og 6 på Mols:
Oplyste pris på kr. 6.500,- for 5-dages retreat på Mols, dækker overnatning i delt dobbeltværelse med fuld forplejning.
Ønskes eneværelse på retreatet tillægges prisen kr. 1.000,-.
Overnattes i eget telt på retreat eller på madras i stor sovesal med op til 6 personer, fratrækkes prisen kr. 1.000,-.

Oplyste pris for 4-dages modulerne i februar og november på Mols, dækker overnatning i delt dobbeltværelse med fuld forplejning.
Ønskes eneværelse tillægges prisen kr. 750,- for hvert modul.
Overnattes i eget telt eller på madras i stor sovesal med op til 6 personer, fratrækkes prisen kr. 750,- for hvert modul.

Der udbydes begrænset antal eneværelser der fordeles efter “først-til-mølle”.
Ovenstående priser tillægges moms for momspligtige.

Kursussteder & overnatningsmuligheder:

Modul 1 kan tages enten nær Silkeborg eller i Gentofte.

På Modul 1 nær Silkeborg, er det muligt at overnatte for kr. 100,- per nat i delt dobbeltværelse på kursuscenter Marienlund. Ellers gratis overnatning på madras i kursussalen. I tilfælde af ledige værelser kan eneværelse til kr. 200,- per nat bookes.

Læs mere om kursusstedet Marienlund nær Silkeborg her:

Modul 1, 3, 5 og 7 foregår som eksternat i hverdage på Avlsgården i Bernstorff Slotshave, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte. Det er desværre ikke muligt at overnatte på kursusstedet.

Modul 4, stilhedsretreatet over 5 dage i juni eller august, foregår som internat i delt dobbeltværelse på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge.
Muligt at tilvælge overnatning i eneværelse, eget telt eller på sovesal.

Modul 2 og 6, foregår som internat i delt dobbeltværelse på Strandgården Retreat, Helgenæs ved Mols Bjerge. Muligt at tilvælge overnatning i eneværelse, eget telt eller på sovesal.

Læs mere om Strandgården Retreat her:

Forplejning:

På modul 1, 3, 4 og 5 i Silkeborg eller Gentofte, serveres snacks, frugt, te og kaffe etc. Man skal således selv sørge for hovedmåltider. Der er køleskab og tekøkken på kursusstederne og i Gentofte ca. 10. minutters gang til cafemiljøer og take away steder etc.

Modul 2, 4 og 6 i internat på Strandgården Retreat, er med fuld forplejning (som udgangspunkt økologisk vegetarisk) og inkluderer morgenmad, formiddagssnack, frokost, eftermiddagskaffe/kage, aftensmad og aftensnack.

Transport:

Der opfordres til samkørsel og uddannelsesleder er behjælpelig med at arrangere dette til Modul i Silkeborg eller Gentofte for dem der ønsker dette.

Herefter er man inddelt i studiegrupper i forhold til ens bopæl i landet, og kan arrangere fællestransport med hinanden til de kommende moduler i Gentofte og på Mols.

Strandgården Retreatcenter ligger ca. 45 minutters kørsel fra Århus samt ca 20 minutter fra Ebeltoft færgehavn.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Til- og frameldingsbetingelser:

Klik og læs mere her.

Etiske retningslinjer:

Klik og læs mere her.

Litteraturliste:

Obligatorisk:
Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum, “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Debbie Ford, “Kast lys over skyggen”.
Majken Matzau “Stress coaching – coaching i grænselandet”.

Anbefalet litteratur:
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jon Kabat-Zinn, “Full catastrophe living”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
McCown, Reibel, Micozzi, “Teaching mindfulness”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.

btn_tiltop