Til- & frameldingsbetingelser for uddannelser:

Uddannelser med opstart i september 2017:

Tilmelding til uddannelsen er bindende.

Efter indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate fremsendes uddannelseskontrakt til gensidig underskrift mellem kursist og uddannelsesleder.

Plads på uddannelsen er først endelig sikret ved indbetaling af det fulde kursusgebyr eller første rate, og når uddannelsesleder har modtaget underskrevet kontrakt.

Ved eventuel framelding senest den 1. august 2017, tilbagebetales eventuelt fuldt kursusgebyr, fratrukket depositum.

Ved eventuel framelding senere end den 1.august  2017, er hele uddannelsesbeløbet til indbetaling uanset årsagen til framelding.

Ved framelding på allerede igangværende uddannelser, er hele uddannelsesbeløbet til indbetaling uanset årsagen til framelding.