Heinrich Birk Johansen

Formålet med mit arbejde et at støtte og inspirere til at følge sin sande livsvejs, opleve kærlighed og udvikle selvindsigt og en indre bæredygtighed.

Min grundholdning udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet - uanset tro, spiritualitet og personlighed.

Gennem arbejdet med iboende ressourcer, ubevidst intelligens, glæde, samhørighed og helhed, kærlighed og livsformål, opdages og udvikles potentialet for at vokse som dem vi er. Og herfra bidrage positivt til andre mennesker og verden.

For mig at se handler meditation og indre arbejde om at vågne op i krop, sind, hjerte, ånd og sjæl og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det således langt fra blot et individuelt projekt at være i en selvudviklingsproces, men det er med en horisont der rækker ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970 og har arbejdet med menneskers udvikling siden 1992.
Er bosiddende i Gl. Rye nær Himmelbjerget og er far til to små børn.

At undervise i meditation, mindfulness, livsvækst, lederskab og livsformål, har i en lang årrække været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har 20 års egen praksiserfaring, kurser og retræter indenfor forskellige meditationsretninger, yoga, Qi Gong, Tai Chi og nærværstræning bag mig.

1-årig international anerkendt uddannelse til Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) instruktør fra Mindfullife. Ud fra Jon Kabat-Zinns forskningsbaserede 8-ugers program fra Center For Mindfulness i USA.

3-årig uddannelse samt 1-årig efteruddannelse til mindfulnesslærer og meditationsformidler, i essentiel, integrativ, klinisk og innovativ mindfulness, på Vækstcenteret hos Anvendt Meditation v/Jens Erik Risum.

1-årigt grundkursus i integreret psykologi & kybernetisk psykoterapi fra Vedfelt Instituttet.

1-årigt grundkursusforløb i integrativ dynamisk psykoterapi fra ID-Akademi.

Herudover international certificeret Qi-Gong instruktør (Wujii-Gong / Tai Chi style) og yogaudøver i forskellige stilarter siden år 2000.

Jeg modtager af forskellige undervisere og terapeuter fast supervision på både min egen meditationspraksis, samt på min fagperson/underviser rolle, personlige identitet og som selvudvikling, for til stadighed at vedligeholde og udvikle mig personligt og fagligt.

 
Har modtaget undervisning på kurser, retreats og uddannelser i Danmark og i udlandet af blandt andre:

Madhurima (Intelligent Heart), Jes Berthelsen, Helen Gamborg, Neel Fasting, Peter Høgh, Erik Mikkelsen og Jens Erik Risum (Saty) (Vækstcenteret), Mindfullife, Susan Hart & Marianne Bentzen (Neuroaffektiv psykoterapi og mindfulness), Dr. Richard Moss, Paul Gilbert, Erik Pema Kunsang, Eckart Tolle, John De Ruiter, Yungey Mingur Rinpoche og H.H Dalai Lama, zenmester Genpo Roshi, John Milton samt Jon Kabat-Zinn med flere.

Oprindeligt er jeg uddannet idræts- og friluftslivslærer fra Paul Petersens Idrætsinstitut, samt uddannet pædagog med speciale i filosofi, idræt og ungdomspsykologi. Jeg har i den forbindelse arbejdet i 10 år med bl.a. udsatte børn og unge på Indre Nørrebro og den københavnske vestegn.

Jeg er trænet i indiansk livsvisdom og har i en lang årrække gennemgået flere af de oprindelige Krigercerememonier og ritualer.  Afholder kurser i Canada og Danmark (med Hawk of the Yellow Wind) for unge, ledere og medarbejdere med fokus på det personlige ansvarlige lederskab.Har undervist i mindfulness på 3-årigt forskningsprojekt i 2010-12 på Rigshospitalet samt i mindfulness, ledelseudvikling og trivselsfremme på diverse virksomheder, organisationer, skoler, hospitaler og uddannelser.

Har siden 2014 været tilknyttet forskningsprojekter på Skejby Universitetshospital, Afd. Q.

 
Udpluk af mine kunder & samarbejdspartnere gennem de seneste 12 år: 

 
Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Gentofte Hospital, Patienthotellerne i Århus, Region Sjællands Sygehuse, FL.Smidth/flere afdelinger og årlig international ledertræning gennem 8 år, Dansk Journalistforbund ansatte og medlemmer, DONG Energy, Gorissen Federspiel Advokater, Dagbladet Børsen, Lemvigh-Müller, Diesel Denmark, Fritz Schuur Group, MAQS Law Firm, Dansk Metal Hovedorganistation, A.P. Møller Maersk international ledertræning, Web2Media, Skovgaardsskolen i Gentofte, Taarbæk Skole i Lyngby, Relation Lab, Roskilde Kommune, Semler, Skandia, Tetris A/S, MOE, Vester Kopi, Alpha Lawal, Lederne, Københavns Universitet, Silkeborg IF Fodbold, Bestseller, Jyske Bank, samt tilknyttet som ekstern underviser i ledertræning hos Stifinder (Pathfinder).

Filosofi

"Jeg tror på at det væsenligste for os som mennesker er at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv. 

 
At når vi handler i ægte overensstemmelse med det vi virkelig ved er vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores livsvej.

Mit ønske er at vi alle må gå på vores unikke livsvej i samhørighed med hinanden og det der er større end os".

Heinrich Birk Johansen

 
  

    

Kontakt Heinrich Birk på hj@heinrichjohansen.dk eller tlf. 4068 5034

ikon_kontakt

 

dinvej