Mindfulness på arbejdspladsen

Med mere end 20 års erfaring og 10 års uddannelser indenfor meditation og mindfulness, tilbyder Heinrich Johansen Meditation forskellige kompetente muligheder for faglig udvikling for ledere og medarbejdere.

Vi udvikler gerne mindfulnessprogrammer og kursusforløb i samarbejde med den enkelte arbejdsplads.

Undervisning i mindfulness på arbejdspladsen kan bl.a. indeholde:

  • Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) 8-ugers program.

  • Stresshåndtering, mental robusthed og trivselsfremmende tiltag.

  • Mindfulness Baseret Lederskab.

  • Team Spirit Development.

  • Foredrag og workshops.

  • Uddanne ansatte til instruktører eller mentorer.

Indhold:

Vi tilbyder workshops, fyraftensforedrag og kurser i mindfulness og MBSR på arbejdspladsen eller hos os.

Varighed fra 90 min. og længere forløb opdelt i moduler over tid, eller som sammenhængende dage.

Forløbene kan foregå på ugentligt eller månedligt basis på arbejdspladsen eller på eksternt kursussted, hvor medarbejdere trænes i at opnå mindfulness meditationens udbytte.

Typisk er der sat en til to timer af per undervisningsgang, og deltagerantallet afhænger som udgangspunkt kun af de praktisk rammer.

Det er også muligt at arrangere længerevarende dagskurser, uddannelser og retreats over flere dage.

Udbytte:

Gennem dedikeret træning i mindfulness meditation, viser erfaringer og utallige forskningsresultater gennem mere end 35 år, at man kan blive bedre i stand til at håndtere stress, øge koncentrationsevnen og den mentale robusthed, kreativitet og holde fokus under spidsbelastningerne mm.

Evnen til at være tilstede i nuet med det som sker i og omkring en forbedres, hvilket er essentielt i en arbejdsdag med mange forskellige gøremål.

Mindfulness meditation giver mange mennesker en oplevelse af indre ro og øget livsglæde samt større mental overskud i livet - privat og på jobbet.

Det er vigtigt at understrege at for at opnå et positivt udbytte skal man træne og sætte tid af. Et udgangspunkt er minimum 12 minutter dagligt.

Kontakt os for yderligere information på hj@heinrichjohansen.dk:

ikon_kontakt


Heinrich Birk Johansen har undervist på bl.a. følgende arbejdspladser:

Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Gentofte Hospital, Patienthotellerne i Århus, Region Sjællands Sygehuse, FL.Smidth/flere afdelinger og årlig international ledertræning gennem 8 år, Dansk Journalistforbund ansatte og medlemmer, DONG Energy, Gorissen Federspiel Advokater, Dagbladet Børsen, Lemvigh-Müller, Diesel Denmark, Fritz Schuur Group, MAQS Law Firm, Dansk Metal Hovedorganistation, A.P. Møller Maersk international ledertræning, Web2Media, Skovgaardsskolen i Gentofte, Taarbæk Skole i Lyngby, Roskilde Kommune, Semler, Skandia, Tetris A/S, MOE, Vester Kopi, Alpha Lawal, Lederne, Københavns Universitet, Silkeborg IF Fodbold, Bestseller, Jyske Bank, Arla samt tilknyttet som ekstern underviser i ledertræning hos Stifinder (Pathfinder).

btn_tiltop

dinvej