Natur Retreat

I 2019 udbydes 4-dages retræter i Natur meditation.

Meditativ fordybelse og stille væren i naturens kraft på Himmelbjerg egnen og på Helgenæs.

Frisat sommerliv i sind, krop, hjerte, sjæl og ånd.
Gennem porten til helhjertet vågen væren i naturens milde & vilde, stille & kraftfulde tempel, findes en eventyrlig vej hjem gennem livets store mysterie; længslens levende & legende vej til indre frihed og essens.

Tilmelding til 3 dages retræte:

Senest den 1. juni 2018 (eller så længe pladser haves derefter.)

kontakt@heinrichjohansen.dk

Indhold:

Fordybelse ind i stille væren, helhjertet bevidsthed og mødet med naturens vågne essens; den milde & vilde kraft.

Inspireret af klosterlivets enkle rytmer og rutiner, skabes et indre rum til selvberoelse, selvvenlighed, selvindsigt og momentvis selvbefrielse; at hvile i egen væren og i pagt med naturen.

Dagene består blandt andet af perioder med gennemgående stilhed, formel og uformel meditationspraksis både indendørs, men mest ude i naturen, dialog & meditativ udveksling med underviser, hvile, spise og ekstra mulighed for ophold (Udesidning) på egen hånd i den smukke natur omkring Himmelbjerget.

Vi arbejder bl.a. med De 4 Retninger (ilden, jorden, vandet og luften), De 11 retningers ceremoni, Medicine Walk, Fire Talks, Jord & Himmel Qi Gong mm.

Mulighed for tilvalg af kortere eller længere Udesidning lørdag aften.

At bringe mindfulness træningen og de meditative kvaliteter ind i mødet med naturen, giver en ganske særlig form for en autentisk kontakt med selv.

Gennem det opmærksomme og nærværende møde med naturen, som naturen er, anvises vi vejen til vores egen dybere essens, som det menneske vi er.

“Vi kan være nærværende, men vi kan også være nærvær.
Et nærvær, en væren, der ER – ligesom naturen også ER”.

I åbenhed, i det levende vågne nærvær og hengivelsen dybere herind, opstår en smuk, vågen, kraftfuld og nærende samhørighed med naturen, hvor en dyb indre ro og taknemmelig kan indfinde sig.

Oplevelsen af at høre til naturen og ikke adskilt fra den, minder os om at livet er større end vores betingede selvs til tider begrænsede opfattelse af sig selv, og den helhed vi er inkluderet i.

Naturen er nærvær. Derfor heales vi når vi er tilstede i naturen. Alt naturen ønsker fra os, er vores opmærksomme nærvær og sansende kontakt og indgå i et dybere sjæleligt møde med vores essens og hele væsen.

Der vil retræten igennem være perioder med stilhed både hvor man er alene i naturen og sammen i gruppen.

“En dybere grounding med følelsen af at stå trygt i vores livs skiftende opstændigheder, lærer vi af bl.a. træernes iboende evne til at være stærk og fleksibel i sin stamme og evnen til at slå rødder. Selv på udsatte steder”.

“At være i naturen i døgnets to overgangtider ind i “den blå time”, er forbundet med et ægte behov for stillestund og dybere lytten. Disse overgange er naturens egen kraftfulde transformation gående fra dag til nat, fra nat til dag.
Naturens eget åndedræt der tager ind og slipper ud”.

Tider:

3-dages retræte:
Fredag mødetid mellem kl. 15:00-15:30.
Undervisning kl. 16:00-20:30/21:00.
Lørdag undervisning mellem kl. 9:00-ca. 18:30.
Søndag undervisning mellem kl. 9:00-15:00.

Fredagsworkshop:
Læs mere og book plads her.

Lørdagsworkshop:
Læs mere og book plads her.

Søndagssworkshop:
Læs mere og book plads her.

Priser:

Kr. 3.000,- for hele tre dages retræten.

Hertil mulighed for tilkøb af overnatning og forplejning.

Det er frivilligt om man vil overnatte på kursustedet eller bo andetsteds.

Eneværelse kr. 800,- for begge nætter.
(6 eneværelser. Fordeles efter først til mølle.
Tillæg på kr. 100,- for sengelinned. Eget kan medbringes).

Dobbeltværelse kr. 500,- per person for begge nætter.
(4 dobbeltværelser. Fordeles efter først til mølle. Man deler værelse med en af samme køn. Såfremt dette ikke går, op laves et eller flere dobbeltværelser om til eneværelser. Tillæg på kr. 100,- for sengelinned. Eget kan medbringes.

Sovesal kr. 150,- for begge nætter.
(4 pladser. Fordeles efter først til mølle.
Medbring egen madras / underlag / sengetøj og linned mv.).

Shelter kr. 100,- for begge nætter.
(3 pladser. Fordeles efter først til mølle).

Eget telt kr. 100,- for begge nætter.
(6 pladser. Fordeles efter først til mølle).

Fuld forplejning kr. 800,-.
(Startende med aftensmad fredag og slutter med frokost søndag OBS.
Der tilbydes kun fuld forplejning ved minimum 12 tilmeldte).

Man er velkommen til at medbringe egen mad. Der er køkken til rådighed.

Tilmelding:

Tilmelding til 3-dages retræten foretages per mail til Charlotte senest den 1. juni 2018 (eller så længe pladser haves herefter.)

kontakt@heinrichjohansen.dk

Ved tilmelding meddel venligst om du :

– vil tilkøbe dblv. / eneværelse/sovesal/shelter/telt/sover andet steds.
– vil tilkøbe fuld forplejning.
– ønsker samkørsel / kan tilbyde lift til andre.

Tilmelding er bindende og indbetalt beløb refunderes ikke uanset årsag til framelding. Man er velkommen til at overdrage sin plads til en anden.
I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

 Sted:

Retræten tager sit udgangspunkt fra Himmelbjerggården, som er nærmeste nabo til selve Himmelbjerget og området byder på noget af landets
smukkeste natur.

4 km fra Ry Station og 17 km fra både Skanderborg og Silkeborg.
40 minutters kørsel fra Århus Havn (Odden-Århus færgen).

Underviser:

Heinrich Birk Johansen.
25 års meditationserfaring. 5 års uddannelser indenfor mindfulness & meditation. Forskningsunderviser i mindfulness siden 2010.
12 års træning i ritualer og ceremonier fra først og fremmest native american wisdom, herunder bl.a. gennemgået en fuld traditionel Vision Quest i Canada.
20 års træning, kurser og uddannelser i outdoorlife, bl.a. Mountainleadership i Wales.

Læs mere om underviser her


Medbring:


Egen mad og snacks såfremt der ikke blive nok tilmeldte til fuld forplejning. (Der er køkken til rådighed).
Sidde/liggeunderlag til uden og indendørsbrug.
Tøj til “alt slags vejr”.
Et ur. At bruge uret i sin mobil er ok, men lad venligst mobilen være slukket i løbet af dagen og undgå at bruge den til andet end ur, når dette indgår i undervisningen.


Kontakt vedrørende indhold:

Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

“Solopgangsceremoni på Himmelbjerget til Sommersolhverv”.