Meditation

&

Indre Helhed

“When we moment by moment, are heartful, conscious and aware, we keep our appointment with life”.

Læs om Ledercirklen her.

 

 

 

 

 

Opmærksomhed, nærvær, sindsro og hjertekvalitet i nuet, er iboende  egenskaber vi kan have tillid til – fra øjeblik til øjeblik.

Læs om retreats her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmærksomhed, nærvær, sindsro og hjertekvalitet i nuet, er iboende  egenskaber vi kan have tillid til – fra øjeblik til øjeblik.

Læs om retreats her.

Længslen efter at kende sit hjertes dybde, er længslen efter at kende sin indre natur. 

 

Læs om Sangha her.