Forretningsbetingelser

Tilmelding til forløb og kurser med videre, er bindende efter fortrydelsesfristens udløb.

Der ydes i følge købeloven, 8 dages fortrydelsesret fra tilmeldingstidspunktet.

Fortrydelsesretten bortfalder ved tilmelding mindre en 30 dage inden et kursus eller forløbs opstart.

Indbetalt beløb refunderes ikke efter fortrydelsesfristens udløb, uanset grund til framelding.

Ved framelding efter fortrydelsesfristens udløb, er deltager forpligtiget til at betale det fulde beløb, herunder eventuelt restancebeløb.

Der kan ansøges om deltagelse i kommende kurser i tilfælde af framelding grundet egen alvorlig sygom eller i nærmeste familie.

Ved framelding i forhold til ovennævnte overholdte fortrydelsesret, fratrækkes kr. 500,- i administrationsomkostninger.

Plads på et kursus eller forløb, er først sikret ved indbetalt depositum (såfremt et sådan er nævnt), eller det fulde beløb.

I tilfælde af aflysning af andre grunde end udbyders beslutning (statsbestemt nedlukning pga. Corona virus f.eks.), overflyttes man til et kommende kursus.