Essens Gruppe

Vågen, fri & levende

Essens Gruppen er for dig, der er kaldet til opvågning i livet, og til at realisere dit hjertes dybeste kald og livsformål.

Du vil modtage spirituel undervisning der vægter det enkle, kærlige og sande, og har sit udgangspunkt i Den Oprindelige Lære, i det oprindelige Universelle Medicin Hjul, Livets Cirkel, som mange spirituelle traditioner verden over har ladet sig forme ud af.

Ønsket er at vi direkte må erfare det vågne, vilde, milde, vise, viljestærke og livfulde hjerte fuldt ud, for herfra at være i verden på en hjælpsom, kærlig
og konkret handlende måde. Til glæde og gavn for alle levende væsener.

Med hjertevarm og humoristisk væren i nuet, erfarer, realiserer og fejrer vi igennem meditation, trommerejser, ceremonier
og ritualer, musik, mantraer, chanting og ophold i naturen – den frie ånd og levende sjæl, vi dybest set er.

I et helende fælleskab, deler vi vores dybeste essens, som gennem tiden har været kaldet mange navne:
Store Ånd. Kraften. Store Mysterie. Zen. Gud. Universelle Kraft. Lyset. Essens etc.

Visionen som strømmer frit igennem delingerne, er sandhed, tilgivelse, frigørelse og fuldkommengørelse, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich

Praktik:

Du søger om optagelse i den spirituelle Essens Gruppe, ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for optagelse.

På det konkrete plan afholdes 4- og 5 dages retræter, enesessioner, dags- og aftenundervisning for små og større grupper med mere.

Der sigt arrangeres svedehytter og Udesidninger (Quest), samt rejser og retræter i udlandet for gruppen.

Du kan booke en enkelt session, eller deltage i et enkelt retræte (eller anden undervisning), for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse i Essens Gruppen.

Priser:

Dagspris på 4- og 5 dages retræter udgør typisk mellem kr. 1.000 – 1.250,-.
Priser for aften- og dagskurser varierer.

Prisreduktion:

Når du har modtaget 21 dages fuld undervisning, kan såfremt det er sandt for underviser og deltager, fortsættes i Essens Gruppen til reduceret pris for undervisningen, typisk med minimum 25% rabat.

Når du er optaget i gruppen har du indgået en aftale for 21 dages undervisning. Herefter kan du deltage i den undervisning du ønsker af de udbudte Essens Gruppe retræter.

Studerende:

Udover at forsætte i Essens Gruppen, kan du efter de 21 dages undervisning, og såfremt det er sandt for underviser og deltager, desuden søge om optagelse til at blive Studerende, og dermed indgå en lærer/studerende aftale. Det betyder blandt andet at du modtager en dybere og mere intensiv undervisning.

Når du har deltaget i 35 undervisningsdage, reduceres prisen yderligere.

Undervisning der allerede er modtaget hos undertegnede på uddannelser, retræter, kurser og andre forløb, vil tælle med i de 21 dage. Således kan man, såfremt det er sandt for underviser og deltager, søge om optagelse til at indgå en lærer/studerende aftale, og gå direkte ind i Essens Gruppen til den reducerede pris, og eventuelt blive optaget som Studerende.

Se kalender for kommende retræter og øvrig undervisning her.


Kontakt

Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt


Digte om essens og opvågning

Gennem Livets Vindue
Thi jeg ved, 
at alt jeg møder på realiseringens vej, 
er sendt som lærermestre, 
der nådigt krydser barmhjertighedens bro,
for igen og igen at erindre mig om,
at alt er indeholdt,
i glimtet i genkendelsens øje,
i det uendelige smil,
gennem livets vindue.


Tilgivelsens Kraft

Gennem tilgivelse, tillid & taknemmelighed, forandrer hele vores verden sig.
Dette er hjertets sande, altgennemtrængende og uundgåeligt healende livskraft.
Denne kraft er ikke bare i os; vi ER den kraft.
Hver for sig og ikke mindst sammen, kan vi folde denne livets kraft ud.
Igen og igen og igen.


Naturen, mit hjerte.
Naturen, mit hjerte.
Jeg ved ikke hvor “jeg” ender, og “du” begynder.
Kun at vi er et.


Nuets Port

Nuets port, er porten til alt sandt levende i vores liv.

Tøv ikke, gå vågen, modig og helhjertet igennem den port,
thi kun herigennem, frisættes du som den sjæl du virkelig er.

Mit livs eventyr
Jeg ved ikke om det her vil lykkes…

men, måske imens jeg forsøger,
vil jeg opleve mit livs eventyr….

Frisat Forbehold
Når man virkeligt elsker et andet menneske,
uden forbehold, uden agenda,
da vil begge føle sig frie.

Stilheds Væsen
At kende til stilhedens dybe væsen,
er at kende sig selv.

Vilde Blomst
Når du oplever mørke i dit sind, så erkend sandheden dybt i dit hjerte;
at du er en vild blomst, der er blevet plantet i den dyrebareste muld,
og er undervejs til at blomstre krafttigere og smukkere, end nogensinde før.
Vinde
Milde & vilde vinde, kommer og går.
Alle situationer, alle oplevelser i livet, er midlertidige.
Så når livet er skønt, husk at nyde det fuldt ud!
Vær der, virkeligt tilstede midt i det hele. Fuldt ud!
Og når livet er svært, vær der fuldt ud!
Og husk at også dette vil gå over, og du vil snart opleve det skønne igen.
Alle vinde i livet, kommer og går… kun nuet består.
Vær der – fuldt ud.