Essens & Opvågnings Gruppe

Vågen, fri & levende

Essens & Opvågnings Gruppen er for dig, der er kaldet til opvågning i livet, og til at realisere dit hjertes dybeste kald og livsformål.

Ønsket er at du direkte må erfare det vågne, vilde, milde, vise, viljestærke og livfulde hjerte fuldt ud, for herfra at være i verden på en
hjælpsom, kærlig og konkret handlende måde. Til glæde og gavn for andre.

Med klarhed, hjertevarm og humoristisk væren i nuet, erfarer, realiserer og fejrer vi igennem meditation, trommerejser, ceremonier
og ritualer, musik, mantraer, chanting og ophold i naturen – den frie ånd og levende sjæl, vi dybest set er.

Visionen som strømmer frit igennem delingerne, er sandhed, tilgivelse, frigørelse og fuldkommengørelse, for alle væsener, på alle planer.

I kærlighed og frihed.

Heinrich

Praktik:

Du søger om optagelse ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for optagelse.

På det konkrete plan afholdes 4- og 5 dages retræter, ene-sessioner, dags- og aftenundervisning for små og større grupper med mere.

Der arrangeres desuden svedehytter og Udesidninger (Nature & Vision Quest), samt på sigt også rejser og retræter i udlandet for dem der måtte være kaldet til det.

Du kan booke en ene-session, deltage i et enkelt retræte eller en åben aften, for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse i Essens & Opvågnings Gruppen.

Arrangementer:

Klik her og se kalender for kommende retræter og øvrig undervisning for Essens Gruppen, i både Jylland og på Sjælland.
Arrangementerne for gruppen står fremhævet.

Priser:

Dagspris på 4- og 5 dages retræter udgør typisk imellem kr. 1.100,- og 1.250,-.
Priser for aften- og dagskurser, samt ene-sessioner varierer efter længden af disse.

Når du er optaget i gruppen, har du indgået en aftale for minimum 18 dages undervisning. Herefter kan du deltage frit i den undervisning du ønsker af de udbudte Essens & Opvågnings Gruppe retræter og anden undervisning.

De 18 dages undervisning koster imellem kr. 1.100,- og 1.250,- per dag, men det er muligt at spare op til kr. 2500,-, hvis du indbetaler kr. 20.000,- for alle 18 dage på en gang.

Prisreduktion:

Når du har modtaget de 18 dages grundliggende undervisning, kan du såfremt det er sandt for underviser og dig, fortsætte i Essens & Opvågnings Gruppen til reduceret pris for undervisningen, typisk med minimum 20 – 25% rabat.

Studerende:

Udover at forsætte i Essens & Opvågnings Gruppen, kan du efter de 18 dages undervisning, og såfremt det er sandt for underviser og deltager, desuden søge om optagelse til at blive Studerende, og dermed indgå en lærer/studerende aftale. Det betyder blandt andet at du modtager en dybere og mere intensiv undervisning.

Når du er studerende og har deltaget i mindst 36 undervisningsdage inklusiv de 18 første dage, reduceres prisen yderligere.

Undervisning der allerede er modtaget hos undertegnede på uddannelser, retræter, kurser og andre forløb, vil tælle med i de 18 dage. Således kan man, såfremt det er sandt for underviser og deltager, søge om optagelse til at gå direkte ind i Gruppen til den reducerede pris, og senere eventuelt blive optaget som Studerende.


Kontakt

Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

(Foto: Tara Devi)


Ord om essens og opvågning

Hjertets Sol
Lad dit hjertes sol,
stråle så kraftfuld,
at selv mørket,
oplever sig velkommen.

Gennem Livets Vindue
Thi jeg ved, 
at alt jeg møder på realiseringens vej, 
er sendt som lærermestre, 
der nådigt krydser barmhjertighedens bro,
for igen og igen at erindre mig om,
at alt er indeholdt,
i glimtet i genkendelsens øje,
i det uendelige smil,
gennem livets vindue.


Tilgivelsens Kraft

Gennem tilgivelse, tillid & taknemmelighed, forandrer hele vores verden sig.
Dette er hjertets sande, altgennemtrængende og uundgåeligt healende livskraft.
Denne kraft er ikke bare i os; vi ER den kraft.
Hver for sig og ikke mindst sammen, kan vi folde denne livets kraft ud.
Igen og igen og igen.


Naturen, mit hjerte.
Naturen, mit hjerte.
Jeg ved ikke hvor “jeg” ender, og “du” begynder.
Kun at vi er et.


Nuets Port

Nuets port, er porten til alt sandt levende i vores liv.

Tøv ikke, gå vågen, modig og helhjertet igennem den port,
thi kun herigennem, frisættes du som den sjæl du virkelig er.

Mit livs eventyr
Jeg ved ikke om det her vil lykkes…

men, måske imens jeg forsøger,
vil jeg opleve mit livs eventyr….

Frisat Forbehold
Når man virkeligt elsker et andet menneske,
uden forbehold, uden agenda,
da vil begge føle sig frie.

Stilheds Væsen
At kende til stilhedens dybe væsen,
er at kende sig selv.

Vilde Blomst
Når du oplever mørke i dit sind, så erkend sandheden dybt i dit hjerte;
at du er en vild blomst, der er blevet plantet i den dyrebareste muld,
og er undervejs til at blomstre krafttigere og smukkere, end nogensinde før.