Åbne Foredrag & Workshops & Satsangs

Vi tilbyder løbende en række åbne foredrags- & workshop aftener med forskellige temaer i København, Århus, Silkeborg og Ry.

Foredrag:

"Mindfulness & Meditation i dit liv".

Få indblik i meditation & mindfulness med en både spirituel og forskningsbaseret tilgang og bliv inspireret til meditationstræning som et redskab til bl.a. øget ro, nærvær og stresshåndtering, samt spirituel fordybelse mm.
Læs mere og køb billet til den 16. september 2020 i Silkeborg:

Åben Aften:

I Huset Ved Søen.
Oplev vores nye kraftsted og deltag i Åben Aften med essens, meditation, healing og trommerejse mm.

Læs mere og køb billet til den 17. september 2020:

Læs mere og køb billet til den 14. oktober 2020:

Læs mere og køb billet til den 11. november 2020:

Læs mere og køb billet til den 9. december 2020:


Workshops:
Manden & ilden i hans hjerte.

Meditation, maskulinitet & personligt lederskab

Øvelser - oplæg - refleksion - træning – stilhed

"Den eneste ro og kraft du finder på bjergets top, er den du selv har bragt med derop".

27. maj, 24. juni 2020.

Kun for mænd.

Læs mere og køb billet her:


Workshops:
Ilden i dit hjerte.

Meditation, trommerejser, healing & naturkraft

"I meditationens dyb, trommens hjerteslag, healingens rum og naturens kraft, genfinder vi vores inderste hjem".

21. maj og 22. juni 2020.

Åben for alle.

Læs mere og køb billet her til den 21. maj:

Læs mere og køb billet her til den 22.  juni:

 

Titler på løbende afholdte workshops og foredrag:

Foredrag:

Giv slip - intet er under kontrol!

Foredragsaften åben for alle om 12 iboende egenskaber & kvaliteter vi kan kultivere igennem meditation & mindfulness.

Essensen af 25 års rejser og fordybelse i diverse visdomsretninger.

Foredrag:
Manden & ilden i hans hjerte

Om Maskulinitet, Livskraft, Indre lederskab & Livsformål med meget mere.

Et foredrag åbent for alle, med udgangspunkt i den tid manden lever i i dag og bud på hvad det gør ved ham - og ikke mindst kalder frem i ham af nødvendig vilje, visdom & vildskab.

Læs mere og køb billet til den 26. februar 2020
ved Ry:

 

"Lederskab & Zen. Værens- og handlekraft i lederskabet.

Læs mere og køb billet til den 2020
på Himmelbjerggården ved Ry::

Læs mere og køb billet til den 2020
på Himmelbjerggården ved Ry::

 

 

ANDRE TITLER:

"Vision Quest / Visions Søgning"

Hvad er dit livsformål, den dybeste mening med dit liv?

En aften om at søge, finde og leve efter sit livsformål.

Om min mangeårige rejse frem mod selve Vision Questen, der kulminerede i Canadas bjerge med bl.a. ørne, pumaer, slanger, bjørne og ulve som nærmeste "vidner" i august 2007.

Inden da var gået et ekstremt intenst forberedelsesår med ugentlige fasteperioder, udesidninger, svedehytter, meditationer og afkald på mange af livets "normale fornødenheder" med mere.

På den afsluttende 3 døgns udesidning uden mad og drikke, der fulgte efter de 7 døgns afsluttende forberedelse (som også var uden mad og heraf desuden et døgn gravet ned i jorden uden mad og drikke), samt diverse indvielsesritutaler og flere svedehytteceremonier, modtog jeg ørnefjeren som symbol på at have gennemført Questen og have modtaget mit livsformål efter 1000 af års gamle Apache og Lakota traditioner for Vision Quest for stammernes unge krigere.

Hør også om den store udfordring det var at integrere det hele i mit hjemlige liv som "almindeligt menneske" Danmark, som familiefar og meget mere.

"Den der ikke kender sit livsformål, må gøre det til sit livsformål, at kende det".
Native lakota

Efter selve foredraget, kan du høre om dine muligheder for at komme på enten Vision Quest eller Natur Quest i Danmark i 2020.

Læs mere om Vision Quest i 2020 her.

 

Essens
Vågen, fri og levende.

En aften med meditationer, trommerejse, healing og dyb hvilen ind i essensen af det livfulde hjerte.

Læs mere og køb billet til den:

 

"Mandens Vej - Maskulin essens, meditation & indre lederskab.

Læs mere og køb billet til den:

 

 


"Meditation, mindfulness & essens".

Åben aften for alle. Erfaring ikke et krav for deltagelse.

Læs mere og køb billet til den:

 

 

Løbende annonceres nye aftener med bl.a. følgende temaer:

- Visions Quest - at finde sit livsformål gennem gamle indianske ritualer.
- Sygdom & Visdom - vejen ud af stress, smerter & depression.
- Mindfulness, mod & medfølelse. Workshop.
- At kultivere hjerterum & healende sindstilstande.
- Mindfulness & meditation i dit liv - det vilde hjertes praksis & livsvej.
- Mindful flow & meditativ fordybelse. Workshop.

"Sygdom & Visdom - smerte og frihed".

- smerte & lidelse, kærlighed & frihed - og dit hjertes dybeste kald.
Om min egen personlige rejse med kroniske smerter og lidelse heraf. Om rejser til fjerne kulturers måder at anskue det hele menneske og livets helhed på.

Meditation & mindfulness - en vej i livet.
Foredrag - Workshop - Infoaften.  

En workshop med forskellige meditationer samt mindfulness & heartfulness øvelser.

Oplæg om De 4 Mér som veje til dybere essens, og hvordan meditationstræning og mindfulness i hverdagen, kan være en livsvej at gå både personligt og fagligt.

Mulighed for at vælge at blive efter workshoppen og få mere information om kommende kurser og uddannelser mm.

Fra kl. 19:00-20:15 kan du opleve og høre om bl.a.:

- meditative metoder der kultiverer healende sindstilstande, der har positiv indflydelse på mindful fordybelse, reducering af stress, smerter, depression og angst mm.

- inspiration til at bringe meditation, mindfulness & heartfulness ind i dit liv, både som en konkret teknik/metode og en egentlig måde at være i livet på - personligt og fagligt.

Efter selve workshoppen der tager 75 minutter og byder på forskellige oplæg og øvelser, kan man vælge at blive indtil kl. 20:45 og høre nærmere om de udbudte kurser, uddannelser og retreats mv.

Ved efterfølgende tilmelding til 8-ugers kursus eller uddannelsesforløb mm., refunderes billetprisen for aftenens workshop.

Spørgsmål og svar om bla.:
MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.
Instruktøruddannelse i mindfulness.
Stresscoach uddannelse.
Master uddannelsen.
5 dages stilhedsretreats.
Årsforløb i mindfulness & meditation.
Forløb kun for mænd.
Meditation & Spiritualitet - en vej i livet.

Tidspunkt:


Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B (baggården), 8600 Silkeborg.

Pris:

Kr. 100,-.

Tilmelding og betaling til med kreditkort eller mobilpay via Billetto linket:

Sygdom & Visdom - vejen ud af stress, smerter & depression:

Onsdag den ?? kl. 19:00-21:00 i Silkeborg.

Hør forskningsunderviser i mindfulness & meditation, Heinrich Birk Johansens, egen personlige beretning om at bryde sammen af stress, depression og kroniske smerter og at komme gennem sygdom ved hjælp af traditionel og naturlig visdom. Bla. intensiv kropsbehandling, faste, meditation, naturhealing og via ophold hos yogier i Indien, tibetanere i Himalaya og indianere i Canada.

Heinrich fortæller her hele sin egen personlige historie om den 25 års lange rejse ud af sygdom ved hjælp af indre & universel visdom. En visdom vi alle vel og mærke besidder.

Hør om en til tider meget udfordrende rejse med depression og kroniske gigtsmerter i det meste af kroppen som tro følgesvende. Følgesvende der også viste sig at være "vejen hjem" til mere nærvær, lethed, glæde, kærlighed og at finde sit livsformål.

Rejsen var først og fremmest en rejse "på de indre planer gennem indre landskaber", men konkret blev det også til skelsættende ophold i bl.a. Nepal hos tibetanske flytninge og i Canada hos native indians.

Foredraget krydses med forskellige meditative øvelser.

Efter selve foredraget der slutter kl. 21:00, kan man vælge og blive og høre mere om kommende kurser og uddannelser og stille spørgsmål hertil.

(Ved efterfølgende tilmelding til 8-ugers kursus eller uddannelsesforløb mm., refunderes billetprisen for foredraget).

HØR OM;
- smerte & lidelse og vejen herudad.
- naturens healende kraft.
- smertens mange "ansigter og forskellige trin".
- at give op & at hengive sig.
- at stoppe med at kæmpe og tillade den healende sårbarhed.
- visdom fra ophold hos native indians i Canada & tibetanere i Himalaya.
- hverdagen som det vigtigste praksis sted at åbne sig op.
- kærlighed & frygt.
- "wake up calls" & synkronisitet.
- diciplin, dedikatation og at gøre sig umage.
- om at stille sig til rådighed, at være til tjeneste.
- vigtigheden af taknemmelighed.
- ørkenvandring & modstand.
- "landmandszen".
- "det handler ikke om dig, men sker ikke uden dig".
- om at træffe et valg.
- om overbærenhed
- mm.

Tidspunkt:

Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B, 8600 Silkeborg.

Pris:
Kr. 100,-.

Tilmelding og betaling med kreditkort eller mobilpay til den 17.1 2018 via Billetto-linket:


Mindfulness & meditation.
Workshop - Inspiration - Information.  

En aften med veje & metoder til meditativ fordybelse, personlig forandring, håndtering & reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

Workshoppen byder på:

- forskellige mindfulness & heartfulness øvelser fra diverse forskningsprogrammer indenfor mindfulness & meditations træning.

- forskningsbaserede metoder der kultiverer healende sindstilstande, der har positiv indflydelse på meditativ fordybelse, reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

- inspiration til at bringe mindfulness & heartfulness ind i dit liv, både som en konkret metode og en måde at være i livet på - personligt og fagligt.

- information om udbudte kurser, uddannelser og retreats i 2018, hvor du kan fordybe dig yderligere i træning og kultivering af mindfulness & medfølelse.

Stil spørgsmål til bla. MBSR 8-ugers stressreducerings programmet, 1-årig Instruktøruddannelse i Mindfulness & Meditation, 5-dages stilhedsretreat og Mens Retreat (Med canadiske Hawk) mm.

Tidspunkt:

Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B, 8600 Silkeborg.

Pris:

Kr. 100,-.

Tilmelding & betaling med kreditkort eller mobilpay via Billetto linket:


At kultivere hjerterum& healende sindstilstande:

Tillid & Væren - Vågenhed & Stilhed - Mod & Glæde.

En to timers workshop/mini-kursus, med fokus på forskellige øvelser der kultiverer hjerterum & healende sindstilstande.

Workshoppen tager udgangspunkt i Heinrich Birk Johansens egen personlige historie om sin 25 års lange rejse ud af sygdom ved hjælp af indre & universel visdom.

En visdom vi alle har adgang til og selv besidder og derfor kan kultivere med rette intention.

Det er ikke selve historien denne aften handler om da den er fortalt på foredrag, men derimod at gennemgå nogle af de øvelser der har været støttende og forandrende på rejsen.

Heinrichs rejse har primært været med kroniske gigtsmerter i det meste af kroppen som tro følgesvende, hvor også perioder af tungsind / depression fulgte med .

Og netop smerte og tungsind viste sig at være vejen "hjem" til mere nærvær, lethed, glæde, kærlighed og at finde sit livskald.

På workshoppen vil du inspireres til at finde modet og tilliden til at "fokusere på det du ved (visdom), fremfor det du tror på (tilegnet viden andre har givet)".

Oplev øvelser med fokus på;

- at kultivere mindfulness, mod, mildhed og lethed.
- at heale smerte & lidelse.
- at skabe plads til glæde, lethed og væren.
- naturens healende kraft.
- den fysiske & følelsesmæssige smertesmange "ansigter og forskellige trin".
- at give slip & at hengive sig til healingens potentiale.
- taknemmelighed.
- at træffe valg.
- mm.

Bemærk at i tilfælde af afbud refunderes billetprisen ikke, men du er velkommen til at give billetten til en anden.

Mindfulness & meditation i dit liv - det vilde hjertes praksis & livsvej:

Åbne aftener med indsigt i hvordan mindfulness som bevidst nærvær & vågenhed, båret af hjertets evne til mod, mildhed og humor, kan transformere svære tider med f.eks. sygdom. Men også hvordan netop nærvær, vågenhed, mod, mildhed og humor, er en vej at gå i livet, personligt som professionelt.

- Oplæg om mindfulness meditation som teknik & værensmåde i livet - fagligt & privat.

- Prøv forskellige mindfulness & heartfulness meditationsøvelser.

- Hør om generelle myter & misforståelser omkring mindfulness meditation.

- Få nye vinkler på udviklende muligheder med mindfulness i hverdagen.

- Information om kurser og Mindfulness Instruktør Uddannelse mm.


Workshop: Mindful flow & meditativ fordybelse

Den  kl.  i Silkeborg.

Nye datoer annonceres løbende.

Workshoppen byder på:

- "Mindfulness interval træning", der består af forskellige sammenhængende mindfulness meditationsøvelser.

Intentionen er at skabe en indre behagelig meditativ flowtilstand via balance mellem dyb afspænding og fredfyldthed, med vågenhed og opmærksomt nærvær.

- to forskellige siddende meditationer med åndedrætsteknikker.

- mindful movement - stående meditative serier med bevægelse inspireret af Tai Chi.

- aktiv meditation - forskellige former for mere dynamiske bevægende øvelser.

- mindful movent - liggende kropsøvelser inspireret af blid hatha og yin yoga.

- mindful walking - zen walk. Meditativ fordybelse ind i det at gå.

- liggende meditation - kropsscanning & dybdeafspænding.

- liggende hjertemeditation - fordybelse ind i hjertekvaliteter som taknemmelighed, venlighed, medfølelse og selv-omsorg.

I alt 8 øvelser som guidet mindfulness meditation.

Aftenerne sluttes af med opsamling af øvelser, mulighed for spørgsmål og dialog om mindfulness og meditation ifht. fortsat videre fordybelse fremover.

Tidspunkter:

Annonceres.

Pris:

Annonceres.

Tilmelding & betaling via Billetto linket:

(Efter selve workshoppen kan man fra kl. 20:45-21:15, vælge at blive og få informationer om kommende kurser og de forskellige mindfulness uddannelser


Nye foredrag/workshops

Er dit ønskede foredrag eller workshop udsolgt?
Nye foredrag i 2017 annonceres via nyhedsbrevet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Steder:

I Gentofte på Avlsgården, Ved Slotshaven 3, Bernstorff Slotshave, 2820 Gentofte.
(OBS! Parkering ikke er muligt på selve Avlsgården, men på Vældegårdsvej).

I Silkeborg hos Zensitiv Yoga, Vestergade 83 B, 8600 Silkeborg.
(Parkering er mulig i bl.a. "Lunden" på Vestergade).

Underviser:

Heinrich Birk Johansen.
20 års erfaring med meditation og 5 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR 8-ugers instruktør.
Forskningsunderviser på Rigshospitalet og Skejby Sygehus.
Underviser desuden ansatte på bl.a. skoler, virksomheder og hospitaler mm., samt uddanner mindfulness instruktører på egen udbudt uddannelse.

Is hjertet

Øvrige foredragstitler:

Kriger eller offer

De 5 aftaler

Naturligt Lederskab
Om at finde sin egen naturlige vej som leder i junglen af ledelsesteorier.

Visions Søgning
At søge sit livsformål og kende sin retning i livet.

For information om øvrige foredrag, kontakt Heinrich på hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontaktbtn_tiltop