Åbne Foredrag - workshops - Kirtans 

Vi tilbyder løbende en række åbne aftener med forskellige temaer i København, Århus, Silkeborg og Ry.

Foredrag- & workshop aftener:

Workshop:

Essens
Vågen, fri og levende.

En aften med meditationer, trommerejse, healing og dyb hvilen ind i essensen af det livfulde hjerte.

 

"Kirtan - meditativ koncert med musik og chanting"

Vi inviterer til en aften med kirtan - chant af hellige mantraer.

Når vi i fællesskab synger mantraerne igen og igen åbnes hjertet og du kommer i en dybt fredfyldt tilstand. Ind i hjertets stille rum.

Her skal ikke præsteres noget, du synger ikke “rigtigt eller forkert”.

Vi hengiver os dybt sammen ind i en tilstand, hvor tiden står stille, og der blot er oplevelsen af at være til.

Et rum som vi glæder os til at dele med jer!

Læs mere og book billet til den 27. juni i Århus:

Læs mere og book billet til den 26. oktober på Helgenæs:

Læs mere og book billet til den 30. november på Helgenæs:

 


"Visions Søgning"

At søge, finde og leve efter sit livsfomål.
Om Heinrichs egen mangeårige rejse med at finde sit livsformål, kulminerende med intense ophold i Canada og gennemførsel af oprindelige indianske kriger ritualer og ceremonier. Og om den store udfordring at integrere det hele i sit hjemlige liv som familiefar etc.

Læs mere og køb billet til den:

Workshop aftener:

"Mandens Vej - Maskulin essens, meditation & indre lederskab.

Læs mere og køb billet til den:

 

"Lederskab & Zen. Værens- og handlekraft i lederskabet.

Læs mere og køb billet til den:

Læs mere og køb billet til den:

 


"Meditation, mindfulness & essens".

Åben aften for alle. Erfaring ikke et krav for deltagelse.

Læs mere og køb billet til den:

 

 

Løbende annonceres nye aftener med bl.a. følgende temaer:

- Visions Quest - at finde sit livsformål gennem gamle indianske ritualer.
- Sygdom & Visdom - vejen ud af stress, smerter & depression.
- Mindfulness, mod & medfølelse. Workshop.
- At kultivere hjerterum & healende sindstilstande.
- Mindfulness & meditation i dit liv - det vilde hjertes praksis & livsvej.
- Mindful flow & meditativ fordybelse. Workshop.

"Sygdom & Visdom - smerte og frihed".

- smerte & lidelse, kærlighed & frihed - og dit hjertes dybeste kald.
Om min egen personlige rejse med kroniske smerter og lidelse heraf. Om rejser til fjerne kulturers måder at anskue det hele menneske og livets helhed på.

Meditation & mindfulness - en vej i livet.
Foredrag - Workshop - Infoaften.  

En workshop med forskellige meditationer samt mindfulness & heartfulness øvelser.

Oplæg om De 4 Mér som veje til dybere essens, og hvordan meditationstræning og mindfulness i hverdagen, kan være en livsvej at gå både personligt og fagligt.

Mulighed for at vælge at blive efter workshoppen og få mere information om kommende kurser og uddannelser mm.

Fra kl. 19:00-20:15 kan du opleve og høre om bl.a.:

- meditative metoder der kultiverer healende sindstilstande, der har positiv indflydelse på mindful fordybelse, reducering af stress, smerter, depression og angst mm.

- inspiration til at bringe meditation, mindfulness & heartfulness ind i dit liv, både som en konkret teknik/metode og en egentlig måde at være i livet på - personligt og fagligt.

Efter selve workshoppen der tager 75 minutter og byder på forskellige oplæg og øvelser, kan man vælge at blive indtil kl. 20:45 og høre nærmere om de udbudte kurser, uddannelser og retreats mv.

Ved efterfølgende tilmelding til 8-ugers kursus eller uddannelsesforløb mm., refunderes billetprisen for aftenens workshop.

Spørgsmål og svar om bla.:
MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.
Instruktøruddannelse i mindfulness.
Stresscoach uddannelse.
Master uddannelsen.
5 dages stilhedsretreats.
Årsforløb i mindfulness & meditation.
Forløb kun for mænd.
Meditation & Spiritualitet - en vej i livet.

Tidspunkt:


Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B (baggården), 8600 Silkeborg.

Pris:

Kr. 100,-.

Tilmelding og betaling til med kreditkort eller mobilpay via Billetto linket:

Sygdom & Visdom - vejen ud af stress, smerter & depression:

Onsdag den ?? kl. 19:00-21:00 i Silkeborg.

Hør forskningsunderviser i mindfulness & meditation, Heinrich Birk Johansens, egen personlige beretning om at bryde sammen af stress, depression og kroniske smerter og at komme gennem sygdom ved hjælp af traditionel og naturlig visdom. Bla. intensiv kropsbehandling, faste, meditation, naturhealing og via ophold hos yogier i Indien, tibetanere i Himalaya og indianere i Canada.

Heinrich fortæller her hele sin egen personlige historie om den 25 års lange rejse ud af sygdom ved hjælp af indre & universel visdom. En visdom vi alle vel og mærke besidder.

Hør om en til tider meget udfordrende rejse med depression og kroniske gigtsmerter i det meste af kroppen som tro følgesvende. Følgesvende der også viste sig at være "vejen hjem" til mere nærvær, lethed, glæde, kærlighed og at finde sit livsformål.

Rejsen var først og fremmest en rejse "på de indre planer gennem indre landskaber", men konkret blev det også til skelsættende ophold i bl.a. Nepal hos tibetanske flytninge og i Canada hos native indians.

Foredraget krydses med forskellige meditative øvelser.

Efter selve foredraget der slutter kl. 21:00, kan man vælge og blive og høre mere om kommende kurser og uddannelser og stille spørgsmål hertil.

(Ved efterfølgende tilmelding til 8-ugers kursus eller uddannelsesforløb mm., refunderes billetprisen for foredraget).

HØR OM;
- smerte & lidelse og vejen herudad.
- naturens healende kraft.
- smertens mange "ansigter og forskellige trin".
- at give op & at hengive sig.
- at stoppe med at kæmpe og tillade den healende sårbarhed.
- visdom fra ophold hos native indians i Canada & tibetanere i Himalaya.
- hverdagen som det vigtigste praksis sted at åbne sig op.
- kærlighed & frygt.
- "wake up calls" & synkronisitet.
- diciplin, dedikatation og at gøre sig umage.
- om at stille sig til rådighed, at være til tjeneste.
- vigtigheden af taknemmelighed.
- ørkenvandring & modstand.
- "landmandszen".
- "det handler ikke om dig, men sker ikke uden dig".
- om at træffe et valg.
- om overbærenhed
- mm.

Tidspunkt:

Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B, 8600 Silkeborg.

Pris:
Kr. 100,-.

Tilmelding og betaling med kreditkort eller mobilpay til den 17.1 2018 via Billetto-linket:


Mindfulness & meditation.
Workshop - Inspiration - Information.  

En aften med veje & metoder til meditativ fordybelse, personlig forandring, håndtering & reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

Workshoppen byder på:

- forskellige mindfulness & heartfulness øvelser fra diverse forskningsprogrammer indenfor mindfulness & meditations træning.

- forskningsbaserede metoder der kultiverer healende sindstilstande, der har positiv indflydelse på meditativ fordybelse, reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

- inspiration til at bringe mindfulness & heartfulness ind i dit liv, både som en konkret metode og en måde at være i livet på - personligt og fagligt.

- information om udbudte kurser, uddannelser og retreats i 2018, hvor du kan fordybe dig yderligere i træning og kultivering af mindfulness & medfølelse.

Stil spørgsmål til bla. MBSR 8-ugers stressreducerings programmet, 1-årig Instruktøruddannelse i Mindfulness & Meditation, 5-dages stilhedsretreat og Mens Retreat (Med canadiske Hawk) mm.

Tidspunkt:

Sted:

Zensitiv Yoga, Vestergade 83B, 8600 Silkeborg.

Pris:

Kr. 100,-.

Tilmelding & betaling med kreditkort eller mobilpay via Billetto linket:


At kultivere hjerterum& healende sindstilstande:

Tillid & Væren - Vågenhed & Stilhed - Mod & Glæde.

En to timers workshop/mini-kursus, med fokus på forskellige øvelser der kultiverer hjerterum & healende sindstilstande.

Workshoppen tager udgangspunkt i Heinrich Birk Johansens egen personlige historie om sin 25 års lange rejse ud af sygdom ved hjælp af indre & universel visdom.

En visdom vi alle har adgang til og selv besidder og derfor kan kultivere med rette intention.

Det er ikke selve historien denne aften handler om da den er fortalt på foredrag, men derimod at gennemgå nogle af de øvelser der har været støttende og forandrende på rejsen.

Heinrichs rejse har primært været med kroniske gigtsmerter i det meste af kroppen som tro følgesvende, hvor også perioder af tungsind / depression fulgte med .

Og netop smerte og tungsind viste sig at være vejen "hjem" til mere nærvær, lethed, glæde, kærlighed og at finde sit livskald.

På workshoppen vil du inspireres til at finde modet og tilliden til at "fokusere på det du ved (visdom), fremfor det du tror på (tilegnet viden andre har givet)".

Oplev øvelser med fokus på;

- at kultivere mindfulness, mod, mildhed og lethed.
- at heale smerte & lidelse.
- at skabe plads til glæde, lethed og væren.
- naturens healende kraft.
- den fysiske & følelsesmæssige smertesmange "ansigter og forskellige trin".
- at give slip & at hengive sig til healingens potentiale.
- taknemmelighed.
- at træffe valg.
- mm.

Bemærk at i tilfælde af afbud refunderes billetprisen ikke, men du er velkommen til at give billetten til en anden.

Mindfulness & meditation i dit liv - det vilde hjertes praksis & livsvej:

Åbne aftener med indsigt i hvordan mindfulness som bevidst nærvær & vågenhed, båret af hjertets evne til mod, mildhed og humor, kan transformere svære tider med f.eks. sygdom. Men også hvordan netop nærvær, vågenhed, mod, mildhed og humor, er en vej at gå i livet, personligt som professionelt.

- Oplæg om mindfulness meditation som teknik & værensmåde i livet - fagligt & privat.

- Prøv forskellige mindfulness & heartfulness meditationsøvelser.

- Hør om generelle myter & misforståelser omkring mindfulness meditation.

- Få nye vinkler på udviklende muligheder med mindfulness i hverdagen.

- Information om kurser og Mindfulness Instruktør Uddannelse mm.


Workshop: Mindful flow & meditativ fordybelse

Den  kl.  i Silkeborg.

Nye datoer annonceres løbende.

Workshoppen byder på:

- "Mindfulness interval træning", der består af forskellige sammenhængende mindfulness meditationsøvelser.

Intentionen er at skabe en indre behagelig meditativ flowtilstand via balance mellem dyb afspænding og fredfyldthed, med vågenhed og opmærksomt nærvær.

- to forskellige siddende meditationer med åndedrætsteknikker.

- mindful movement - stående meditative serier med bevægelse inspireret af Tai Chi.

- aktiv meditation - forskellige former for mere dynamiske bevægende øvelser.

- mindful movent - liggende kropsøvelser inspireret af blid hatha og yin yoga.

- mindful walking - zen walk. Meditativ fordybelse ind i det at gå.

- liggende meditation - kropsscanning & dybdeafspænding.

- liggende hjertemeditation - fordybelse ind i hjertekvaliteter som taknemmelighed, venlighed, medfølelse og selv-omsorg.

I alt 8 øvelser som guidet mindfulness meditation.

Aftenerne sluttes af med opsamling af øvelser, mulighed for spørgsmål og dialog om mindfulness og meditation ifht. fortsat videre fordybelse fremover.

Tidspunkter:

Annonceres.

Pris:

Annonceres.

Tilmelding & betaling via Billetto linket:

(Efter selve workshoppen kan man fra kl. 20:45-21:15, vælge at blive og få informationer om kommende kurser og de forskellige mindfulness uddannelser


Nye foredrag/workshops

Er dit ønskede foredrag eller workshop udsolgt?
Nye foredrag i 2017 annonceres via nyhedsbrevet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Steder:

I Gentofte på Avlsgården, Ved Slotshaven 3, Bernstorff Slotshave, 2820 Gentofte.
(OBS! Parkering ikke er muligt på selve Avlsgården, men på Vældegårdsvej).

I Silkeborg hos Zensitiv Yoga, Vestergade 83 B, 8600 Silkeborg.
(Parkering er mulig i bl.a. "Lunden" på Vestergade).

Underviser:

Heinrich Birk Johansen.
20 års erfaring med meditation og 5 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR 8-ugers instruktør.
Forskningsunderviser på Rigshospitalet og Skejby Sygehus.
Underviser desuden ansatte på bl.a. skoler, virksomheder og hospitaler mm., samt uddanner mindfulness instruktører på egen udbudt uddannelse.

Is hjertet

Øvrige foredragstitler:

Kriger eller offer

De 5 aftaler

Naturligt Lederskab
Om at finde sin egen naturlige vej som leder i junglen af ledelsesteorier.

Visions Søgning
At søge sit livsformål og kende sin retning i livet.

For information om øvrige foredrag, kontakt Heinrich på hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontaktbtn_tiltop

 

dinvej