Meditation & Det indre (vej)lederskab.
Kriger & Offer

Kursus retræte for private – efteruddannelse for professionelle.

Den 24 – 27. oktober 2019 på Strandgården på Helgenæs.

Begreberne Kriger & Offer (Egoet) er gennem årtusinde blevet brugt i oprindelige traditioner så som native american wisdom og i japansk/kinesisk zen. Som værende et udsagn om at man tager ansvar for sit livslederskab, sit indre (vej)lederskab.

Undervisningen sigter mod at opdage muligheden for dybere hvilen og sindsro, hjertevarme & vågenhed i nuet. Som en indre opdagelse og hengivelse, som et dybere møde med sig selv og med andre mennesker. Dette er traditionelt Krigerens & det autentiske Selvs vej.

Krigerens holdninger & handlingers kildeudspring, er hjertets ubetingede kærlighed og er for samhørighedens (stammens/fællesskabets) bedste.

Krigeren /Selvet i os alle er unik. Selvom Krigeren hviler i det fællesmenneskelige rum og i pagt med naturen, er Krigerens (op)gave at finde ind til sin egen unikke kerne – sit autentiske Selv.

Offeret (Egoet) er fanget i et spind af uklarhed, løgne, fordømmelser og adskillelse etc., og er styret i sine holdninger & handlinger af frygt og angst for at miste; kontrol, anseelse, relationer, helbred og sig selv etc.
Offeret giver sin Kraft væk til andre, har mistet kontakten til sin sande kilde og ståsted i det autentiske Selv. Har mistet sig selv i et øjeblik, i perioder eller helt og holdent.

Kursus retræten er en selvstændig fortsættelse af kursus retræten i februar 2018, og er åbent for alle interesserede.

Kirtan koncert:

Som en del af retræten afholdes lørdag aften en Kirtan koncert, der også er åben for andre.
Læs mere her.

Indhold:

Øvelser, ritualer & ceremonier:

”Creating & holding the space”.
”At stå i det åbne”.
Observere – kultivere – absorbere healende sindstilstande.
”Jeg ER”.
Fordybelse af den meditative praksis, udveksling og dialog herom.
At bringe Krigeren og den indre praksis ud i det personlige, sociale & faglige liv.
De Tre Porte for vores tanker,  holdninger og handlinger.
De Fem Aftaler.

Målgruppe:

Henvender sig til både private deltagere og til professionelle som f.eks. efteruddannelse.

Sted – Dato – Tidspunkter:

Afholdes på Strandgården den 24 -27. oktober 2019.

Undervisning fra torsdag kl. 16:00 til søndag kl. 14:45.

Ankomst mellem kl. 14:30-15:30.


Priser:

Kr. 5.000,-.

Tillæg for valgfri fuld forplejning udgør kr. 1.500,-.
(Der er køkkenfaciliteter til rådighed hvis man selv står for sin forplejning).

Tillæg for tre nætter i dobbeltværelse med en af samme køn udgør kr. 450,-.

Tillæg for tre nætter i eneværelse udgør kr. 900,-.

Overnatning i telt eller på stor 75 kvm sovesal med max 6 personer i alt kr. 225,- for tre nætter.

(Priser tillægges moms for momspligtige).

Tilmelding:

Ansøgning om deltagelse modtages løbende til kurset er fuldt booket.

Tilmeldingsfrist 1. september 2019 eller så længe pladser haves.
I 2018 var kurset fyldt booket med venteliste.

  • motivationsbeskrivelse for deltagelse – max 5 linjer.
  • om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/sovesal. (Se priserne ovenfor under “Priser & praktik”).
  • din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
  • ønsker samkørsel/kan ligge bil til.
  • om du er privat deltager eller fradragsberettiget/selvstændig.
  • andet du måtte finde relevant for deltagelse eller der er vigtigt at vide for underviseren.


Til koordinator Charlotte på kontakt@heinrichjohansen.dk

(Tilmelding er bindende og indbetalt beløb refunderes ikke i tilfælde af afbud uanset årsagen hertil. Vi henviser desuden til købelovens bestemmelser for køb af ydelser).