Mindfulness 8-ugers MBSR program
Mindfulness Baseret Stress Reduktion

Kurser i både Silkeborg og Gentofte.

Forskningsbaseret mindfulness undervisning og intervention med meget erfarne og veluddannede instruktører med mere en 70 afholdte MBSR kurser bag sig.

Bente Ravn og Lars Damkjær er hovedundervisere på MBSR kurserne i henholdsvis Silkeborg og Gentofte.

Fast gæsteunderviser i Silkeborg (og af og til i Gentofte), er Heinrich Birk Johansen, forskningsunderviser i mindfulness på danske
hospitaler siden 2010 og med erfaring fra mere end 45 afholdte MBSR kursusforløb.

Kurserne bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers MBSR forløb fra Center For Mindfulness, USA.

Kommende 8-ugers kursus i Silkeborg:
Fra mandag den 21. oktober kl. 18:00. Tilmelding åben.

Kommende 8-ugers kursus i Gentofte:
Fra tirsdag den 24. september kl. 18:30. Tilmelding åben.

Snarlig tilmelding anbefales da kurserne ofte er fuldt booket med venteliste.

Tilmelding kurser:

Skriv til koordinator Charlotte på kontakt@heinrichjohansen.dk.

tilmelding_tekst

Priser:

Silkeborg:
8-ugers kurserne med Bente Ravn som hovedunderviser og Heinrich Birk Johansen som gæsteunderviser, koster i andet halvår 2019, kr. 3.800,- for private selvbetalere og 4.800,- kr. for fradragsberettigede / selvstændige, virksomheder og organisationer etc.

Priserne er inklusiv mindfulness meditationer som mp3 træningsfiler, yogaprogram og kursusmanual mm.

Gentofte:
8-ugers kurset med Lars Damkjær som hovedunderviser og Heinrich Birk Johansen som mulig gæsteunderviser, koster kr. 4.500,- for private selvbetalere og 5.500,- kr. for fradragsberettigede / selvstændige, virksomheder og organisationer etc. Prisen i Gentofte er dyrere i Gentofte da der er 9 undervisningsdage imod 8 i Silkeborg.

Inklusiv mindfulness-meditationer som mp3 træningsfiler, yogaprogram og kursusmanual.

(For momspligtige tillægges alle ovenstående priser 25% moms).

Reduktion i prisen på 8-ugers kurser:
Har du som studerende, pensionist, arbejdsløs eller af anden grund brug for at betale mindre, kontakt os da gerne.
(Vi tilbyder rabat på kr. 500,- og mulig betaling i to rater).

Rabat ved gentagelse af kurset:
Som en fast løbende rabat tilbydes alle deltagere fra 8-ugers kurser hos Heinrich Johansen Meditation, kr. 1.000,- i nedsat betaling ved gentagelse af et eller flere efterfølgende MBSR 8-ugers forløb.

Datoer og tider for 8-ugers kurser i Silkeborg:

8-ugers mandags aftenkursus med start den 21. oktober 2019:
8 mandag aftener:
21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12 og 9.12.
Fra kl. 18:00-21:00.
I alt 24 timers undervisning.
Hovedunderviser Bente Ravn.
Gæsteunderviser, forskningsinstruktør fra Rigshospitalet og Skejby sygehus, Heinrich Birk Johansen.

Igangværende aftenkursus med start den 12. august 2019:
8 mandag aftener:
12.8, 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 23.9, 30.9 og 7.10.
Fra kl. 18:00-21:00.
I alt 24 timers undervisning.
Bemærk at der ikke er undervisning den 16.9.
Hovedunderviser Bente Ravn.
Gæsteunderviser, forskningsinstruktør fra Rigshospitalet og Skejby sygehus, Heinrich Birk Johansen.

Datoer og tider for 8-ugers kurser i Gentofte:

Kommende 8-ugers kursus med start 24. september 2019:
8 tirsdag aftener og en hel søndag:
24.9, 1.10,  8.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11 og 19.11.
Fra kl. 18:30-21:00.
Hertil en hel søndag den 3. november kl. 11:00-17:00.
I alt 26 timers undervisning.
Bemærk at der ikke er undervisning i uge 42.
Hovedunderviser Lars Damkjær.
(Mulig gæsteunderviser Heinrich Birk Johansen).

Til- og frameldingsbetingelser mm.:

Tilmelding til kursus er bindende og ved framelding tilbagebetales indbetalt kursusgebyr ikke. Man er velkommen til at overdrage pladsen til en anden.

Bemærk at deltagelse først er endeligt sikret når kursusgebyr er modtaget.

Bliver man undervejs i kurset forhindret i at komme til undervisningen, refunderes disse gange ikke, samt at det ikke er muligt at tage missede kursusgange på et senere kursus.

Kun de kursusgange man har meldt inden kursusstart at man bliver forhindret på, kan tages på et senere kursus. Dog max. to kursusgange. Ved man på forhånd at man misser mere end to kursusgange, bedes man vente og tilmelde sig et senere kursus, hvor det er muligt at deltage mere fuldt ud i hele forløbet.

Tilmelding kurser:

Skriv til koordinator Charlotte på kontakt@heinrichjohansen.dk.

Ved tilmelding oplys venligst;

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • Hvilket kursus du ønsker at deltage på.
 • Om du er privat selvbetaler eller selvstændig/fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt.

tilmelding_tekst

Målgruppe:

Kurserne er for dig der ønsker at fordybe dig i et eller flere af disse fokusområder:

 • lære sinds, krops- og hjertebaseret mindfulness meditation.
 • øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren, væren og i dine relationer generelt.
 • udvikle empatisk kontakt og samhørighedsfølelse.
 • rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed gennem væren og tillid.
 • udvikling af selvværd gennem selvberoelse, selvaccept og selvomsorg.
 • støtte kroppens evne til selvregulering af bl.a. smerter og stressrelaterede lidelser.
 • håndtere/rumme stress og stressrelaterede lidelser, fysiske som psykiske.
 • forbedre kroppens og det mentale immunforsvar, robusthed og generelle balance.

Kurserne er åbne for alle interesserede, både nybegyndere samt erfarne meditationsudøvere og mindfulness praktikere etc.

Det er således ikke kun for folk med stress eller stressrelaterede lidelser (fysiske smerter, depression eller angst mm.), men for alle der ønsker at lære mindfulness og meditation og opnå øget nærvær, indre ro, fokus, kreativitet, større selvindsigt og forståelse samt dybere relationer mm. i livet.

Praktik:

8-ugers aftenskurset består som udgangspunkt af 8 x 2,5 timers aftenundervisning med ca. en uges mellemrum, samt en hel weekend-dag af 6 timer. Alternativt er kurset på 8 aftener af 3 timer per aften.

Der må påregnes mellem 20 minutters til 1 times individuel hjemme træning dagligt. Til dette udleveres guidede øvelser på cd, mp3 filer og Youtube klip samt kursusmanual som pdf-fil.

Efter et kursus kan du fortsat udvikle din meditationspraksis og fordybe dig yderligere i mindfulness eksempelvis på Fortsætterhold, på retreats, weekendkurser, Grundkursus i mindfulness og uddannelse til Uddannet Mindfulness Instruktør mm.

Læs mere om øvrige kurser her.

Undervisere:

Heinrich Birk Johansen – Silkeborg:
20 års egen meditationserfaring, 6 års uddannelse til MBSR instruktør, mindfulnesslærer og meditationsformidler.
Har undervist på mere end 50 MBSR 8-ugers kurser.
Forskningsunderviser i MBSR på Rigshospitalet fra 2010-12.
Siden 2014 tilknyttet Skejby Universitetshospital.
Uddanner mindfulness instruktører.
Er i 2019 gæsteunderviser på kurserne i Silkeborg og på udvalgte i Gentofte..

Bente Ravn – Silkeborg:
Uddannet MBSR 8-ugers instruktør efter international standard, OSHO Risk terapeut & underviser, samt Manuvision kropsterapeut & træner mm.
Er i 2019 hovedunderviser på kurserne i Silkeborg.

Lars Damkjær – Gentofte:
Mere end 20 års egen erfaring med meditation og yoga.
1-årig uddannelse til MBSR instruktør og forfatter til bogen “Mindre stress, mere nærvær”.  Uddannet stresscoach og har i 7 år afholdt stresskurser for Gentofte kommune. Er i 2019 hovedunderviser på kurserne i Gentofte.

Adresser:

I Silkeborg hos Zensitiv Yoga, Vestergade 83 B, 8600 Silkeborg.
Ligger 800 meter fra Silkeborg Station.

I Gentofte på Avlsgården (Bernstorff Slotshave), Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.
Ligger 400 meter fra Gentofte S-tog station.

Kursusindhold:

På et 8-ugers kursus præsenteres og trænes de grundlæggende mindfulness principper, grundholdninger og praksisværktøjer.
Vi vil bl.a. berøre og gå i dybden med følgende temaer:

Ikke-dømmen, tålmodighed, åbenhed, tillid, accept, ikke-stræben og give-slip.
Opmærksomhed og nærvær, der rummer tanker, følelser og kropsfornemmelser.
Stresshåndtering og trivselsfremme.
Den tre-enige hjerne, stressteori og nervesystemet virkning.
Nærvær og nuets kraft som veje til større livsglæde.
Øget bevidsthed i dagens gøremål.
Veje til øget trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet.
Kommunikation og interpersonelle relationer mm.
Egen-omsorg (Self-compassion) og Kærlig-venlighed (Metta) mm.

Kurserne er interaktive og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og væren i livet – privat og på arbejdspladsen etc. Kurserne er ikke terapi, men gruppeundervisning i meditation og mindfulness-træning mv.

Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt i yoga og qi-gong øvelser. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

8-ugers kurserne bygger på på det forskningsbaserede Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) program fra USA.

MBSR programmet har siden sin udvikling i 1979 på Center for Mindfulness i USA v/ Jon Kabat-Zinn, været anvendt med slående positive resultater til mennesker med meget forskellige lidelser såsom stress/krise lidelser, psoriasis, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, søvnforstyrrelser, angst og panik mm.

Forskningsresultater fra bl.a Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning, over tid, giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positive effekter på deltagernes holdninger, adfærd, selvopfattelse, samt følelsesmæssige intelligens og oplevelse af sammenhæng. De positive resultater kan allerede ses efter deltagelse i et 8-ugers MBSR-program.

I dag er MBSR og mindfulness- og yogatræning, en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt i kontakt med sine sande værdier, ønsker og livsformål.

MBSR og mindfulness træning er et område af participatory medicine, hvor det at komme i behandling for sygdom eller på anden måde at få kontakt med vores sundhedssystem, er forbundet med at komme mere til stede i livet. At få en dybere forståelse af sig selv og livets muligheder og deltage fuldstændigt i egen rehabilitering.

Læs om forskningsresultater her.

MBSR på Rigshospitalet
I 2010-2012 underviste Heinrich Johansen og Eve Bengta Lorenzen i mindfulness på MBSR 8-ugers forskningsprojekt på Rigshospitalets Smerteklinik, hvor patienter gennemgik et fuldt 8 ugers forløb samt opfølgninger. Forløbet blev fulgt af læger, sygeplejersker og psykologer og er nu indført som et fast behandlingstilbud på Rigshospitalet Smerteklinik.

Forløbet viste signifikante forbedringer for mange af deltagerne, på bl.a. områder som “livskvalitet” og “energi” og mange oplevede smertereduktion eller større rummelighed og overskud ifht. smerterne. Desuden forbedringer ifht. angst og depression, bedre nattesøvn og generel ro i kroppen. Flere oplevede at kunne nedtrappe medicin mm.

Heinrich har siden 2014 været tilknyttet Skejby Sygehus som forskningsunderviser i mindfulness & meditation.

Deltagerudtalelser fra MBSR kurser hos Heinrich Birk Johansen:

”Vil helt klart anbefale Heinrichs MBSR-kurser for en effektiv og autentisk måde, at finde tilbage til sig selv på. Ikke alene for at lære at håndtere stress, angst eller depression, men for at komme i bedre kontakt med sig selv og få større selvindsigt i sin daglige kommunikation, såvel som i sine ubevidste mønstre.

Heinrich underviser med en blid og venlig tone, og formår samtidigt at være knivskarp og er meget præcis i sin vejledning. Selvom jeg har mediteret og praktiseret yoga i mange år, rykker det virkelig at deltage i et større fællesskab, hvor der bliver skabt et fælles rum af ro, accept og nærvær. Der hvor alle er velkomme, med hvad end der fylder i livet i øjeblikket.”
Jenny Petersson, Kiropraktor og yogalærer.

“Tak for et rigtigt godt forløb. Jeg har været rigtigt syg med PTSD og MBSR kurset har været virkeligt godt for mig, sammen med terapi. Jeg har fået åbnet øjnene for hvor meget egenomsorg, kærlig venlighed og accept betyder. Hvilken magi der er i at møde det der er med kærlig venlighed, frem for at flygte”.
Christina, kursist.

“Samlet set har forløbet for mig været… Fyldt med lethed.
Mit udbytte har været… Uden afgrænsning. Fyldt med mening
Jeg har lært om mig selv at…
Jeg er mig. Jeg er ikke mine tanker, følelser og kropsfornemmelser.
Mine tanker er tanker, mine følelser er følelser og mine kropsfornemmelser er kropsfornemmelser.
Tanker, følelser og kropsfornemmelser skifter i højt tempo. Det gør jeg ikke. Jeg skifter langsomt eller aldrig. Jeg er hjerte, vejrtrækning, værdier og kærlighed.
Jeg tænker tanker, har følelser og mærker kropsfornemmelser. Det er mig der observerer dette.
Jeg er så meget mere og meget andet end jeg troede”.
Mette, kursist.

“Jeg har fået et virkelig godt udbytte ud af det – ikke det udbytte som jeg troede, men et livslangt kursus i hvor kraftfuld min bevidsthed er, og hvor vigtig opmærksomheden, åbenheden og intentionen er”.
Sarah Schrøder.

“Jeg har fået ro, nærvær og lært at meditere. Mit nye mantra er “Singletasking”  – som jeg glæder mig til at tage i brug (gør det allerede), samt udbrede til andre”.
Julie Thorup.

“Jeg har i over 30 år lidt af kroniske smerter i ryg, nakke, skuldre og lænd – næsten dagligt. Disse smerter er til min store glæde forsvundet under dette forløb. Hvis jeg undlader, at meditere i f.eks. 3-4 dage i træk kommer smerterne igen omend langt mindre kraftfulde, jeg har eksperimenteret dermed. Dette er helt utroligt for mig, når jeg tænker på hvad jeg ellers har forsøgt, for at blive smerterne kvit med månedlige besøg hos massør, kiropraktor, øvelser, kost, kosttilskud, nye underlige hovedpuder, nye madrasser.

Det jeg har forsøgt før mindfulness har været ydre påvirkninger, hvorimod mindfulness påvirker indefra og ja jeg mærker at min krop er igang med selvregulering at jeg er ved at regenerere. Jeg forstår mere og mere, hvor vigtigt at det er at turde slippe kontrollen, men at gøre det er ikke helt nemt”.
Susanne, kursist.

“Since taking the course, I have observed the following; I have become more present to myself as a result of this, have become more present to others, especially to those close to me. I can now more quickly become aware when I am not present. I am more forgivning to my self”.
Kvindelig deltager, sommer 2012.

“Mindfulness er som en skat for mig – en skat som vil berige mig resten af livet. Derfor er det noget jeg altid vil vende tilbage til igen og igen, da det virklig gør noget godt for ens eksistens”.
Sanja, kursist.

“Det har været en fantastisk dejlig oplevelse – at være en del af en gruppe gav en masse positiv energi og god karma. Rigtig godt at blive guided! Der er kun likes – ingen deslikes. Det har givet et indblik i hvor simpelt og effektfuld meditation – selvom det kræver træning og træning! Jeg er ved at få adgang til indre ro og ikke mindst en tro og tillid til at kroppen og sindet nok skal skabe balance – jeg behøver ikke bekymre mig!
Mandlig deltager, forår 2012.

“Jeg har fundet vejen til min indre kerne og er godt i gang med at udforske den. Jeg har lært accept i ordets dybeste mening specielt af mig selv. Jeg har lært at finde ro og slappe af let og hurtigt. Jeg er blevet mere glad og veltilfreds – og dette kun med de første spæde skridt i denne fantastiske retning.”
Ulla, sommer 2012.

“Jeg har oplevet at når jeg er mindful så passer jeg på mig selv og derigennem også andre. Og at når jeg giver mig selv omsorg og nærvær så oplever jeg en utrolig styrke og (lykke)følelse ved at være den jeg er. At jeg er ok.”.
Anne Katrine, forår 2013.

“Jeg har  lært en hel del om mig selv og synes jeg “rummer” mennesker i min omgivelse meget bedre nu. Jeg har lært at det er ok at sidde stille i 3 timer uden Iphone, bøger, telefon, computer eller løbe-pauser. Jeg kan godt og det er faktisk ikke så farlig!

Jeg synes heller ikke at jeg er lige så kritisk over for andre og synes at jeg er MEGET mere nærværende i samtaler. Jeg har også bemærket at jeg er meget mindre irriteret over situationer der jeg tidligere følt at jeg “spildt min tid” hvilket jeg er meget glad over. Jeg elsker at jeg ikke længere bliver helt varm og irriteret over en kø i netto eller et langt samtale på arbejde. Det giver mig virkelig ro og overskud!”
Sophia, studerende, efterår 2013.

btn_tiltop