Om meditation

"Meditation handler ikke om at kontrollere bølgerne, men om at surfe på dem". Zen

Begrebsafklaring: Mindfulness.

At være bevidst nærværende i nuet med fuld opmærksomhed på en bestemt måde; uden at dømme, tolke eller vurdere indholdet i sindet eller det der sker i og omkring sig, men blot tillade det at være som det er. Uanset om det er roligt og trygt, eller kaotisk og utrygt etc.

Begrebsafklaring: Meditation.

En tilstand af indre ro, klarhed og stilhed, fri for tankekaos, kropslig og følelsesmæssig uro etc.

"Det er det milde hjerte, der har kraften til at transformere verden". Pema Chodron.

En vej i livet - din vej:

Det kræver ind i mellem stort mod at møde op i sit liv og se det og leve det, som det virkeligt er - fra øjeblik til øjeblik. Og at kunne være med sig selv og andre mennesker.

Mindfulness tilbyder muligheden for at møde sig selv, andre mennesker og livet som det er, ud fra medfødt evne og kvalitet af åbenhed, tålmodighed, venlighed og ro. Og være helt tilstede i øjeblikket med det som sker - i og omkring sig.

Evnen til mindfulness - at være mindful - er den medfødte intelligens og visdom, vi alle har adgang til. Dedikeret mindfulness træning vækker denne evne.

At se tingene som de virkeligt er og at gøre det der kaldes på i nuets øjeblikke - det er indre bæredygtighed og vor medfødte visdom i udtrykt handling. For vigtigt er at det mindfulness træningen bringes ud i livet, ud i handling.

Mindfulness kan anskues som en teknik til f.eks. selvberoelse, selvindsigt eller stressreduvering. Men også som en måde at være tilstede på i livet - fra øjeblik til øjeblik, med hvad end nuet måtte indeholde. En måde at gå sin vej i livet på.

For at genopdage og udvikle dette medfødte potentiale for bevidst nærvær i nuets øjeblikke , gør man i selve den formelle mindfulness-træning, brug af diverse teknikker og øvelser, således at det at være mindful - bevidst nærværende - bliver en stadig større del af dagligdagens handlinger og gøremål, alene og sammen med andre.

”Meditation handler ikke om at blive en anden end den du er – men gennem venlig accept at blive gode venner med den du allerede er”. Pema Chodron

Flere retninger indenfor meditation:

Mindfulness meditation som nærværstræning og støtte til selvudvikling mm., kan indgå i mange forskellige sammenhænge og retninger.

Heinrich Birk Johansen underviser som udgangspunkt i følgende hovedområder;

  • Grundlæggende Mindfulness Praksis - essentiel praksis.
  • Dynamisk Integrativ Mindfulness - i terapi og selvudvikling mm.
  • Mindfulness i Behandling - klinisk intervention, f.eks. ifht. stress.
  • Heartfulness - hjertets dybere kvaliteter og intelligens.

"Siddende stille. Uden at gøre noget. Foråret kommer. Og græsset gror af sig selv". Zen.

Udbytte af meditation:

International forskning gennem 40 år og endnu flere års erfaringer fra et utal af udøvere viser, at mindfulness træning over tid, bl.a.:

  • Giver selvindsigt, overblik og forebygger/behandler stress
.
  • Giver indre ro, grounding og dybere kontakt til sig selv og sine livsværdier.
  • Øger psykisk, fysisk, følelsesmæssig og social rummelighed.
  • Øger selvværd, integritet, empati, tillid, glæde og medfølelsen.
  • Styrker kreativiteten og en mere oplevende/værende måde i livet
.
  • Giver oplevelse af samhørighed og helhed og større meningsfuldhed i livet.

Erfaringer og forskningen viser, at man gennem vedholdende mindfulness træning bliver bedre til at "skille tingene ad”, håndtere forandringer og se og handle klarere i stressede situationer. Stresshåndtering, kronisk smerte, depression og angst, er nogle af de kliniske indsatsområder som mindfulness intervention bliver anvendt til med dokumenteret gode resultater.

Forskning viser at selv med kun en kort daglig mindfulness meditationspraksis (ca. 10-15 min dagligt), kan man opøve sin koncentrationsevne og fokus, kreativitet og nærvær i livet generelt, samt håndtere stress bedre og møde sig selv og andre med større åbenhed og tålmodighed etc.
Dog anbefales generelt 20-30 minutters formel praksis/mindfulness træning dagligt, og gerne delt op i to perioder.

I takt med at en mindfulness træning fordyber og udvikler sig, oplever mange at der kan komme undertrykt psykisk og følelsesmæssigt materiale op til "overfladen" i bevidstheden. Dette kan ses som et tegn på at træningen virker, men også at man måske har brug for yderligere støtte til at håndtere og bearbejde det svære. Det anbefales at går man ind i et mere intenst mindfulness meditationsforløb, at supplere træningen med f.eks. kognitiv samtaleterapi og kropsterapi samt drømmearbejde.

Mindfulness er ikke et quick-fix men en praksisform og livsværen, der kalder på en dedikeret indsats og ikke mindst stor tålmodighed og venlighed til sig selv og sin proces med træningen. Og det man støder på undervejs i sin proces.

At meditere er at så og kultivere livsbekræftende frø; kærlig venlighed, åbenhed, nysgerrighed, medfølelse, lethed, tillid, samhørighedsfølelse, glæde, lykke og tryghed.

"Meditation er som et bad for sindet og hjertet, der gør bevidstheden klar og frisk og alting ses nu tydeligere". Davidji

dinvej