Grunduddannelse i Mindfulness & Meditation

Hold 4 – 2019. 

“Meditation & mindfulness, natur & essens – en vej i livet”.

Vælg imellem moduler på Helgenæs, i Silkeborg og Gentofte.

Rabat ved tilmelding og betaling senest den 1. juni 2019.
Herefter tillægges nedenstående priser for undervisningen 5%.

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Forløbets gennemgående fokus er på egen meditativ fordybelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet; personligt, familiært, fagligt og spirituelt, betydende at leve fra sin sande kerne, sin essens i livets fuldhed.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens, og som selve kilden hvorfra livfuldhed kan udfolde sig i nuet.

Uddannelsen tilbydes som en form for mentorforløb, hvor den enkelte deltager i samarbejde med uddannelseslederen, sammensætter sit eget unikke forløb ud fra de udbudte weekendmoduler, retræter, aftenkurser og ene sessioner.

Forløbet er for dig, der oplever et dybt ja til at gå en mindful vej, ind i meditativ fordybelse i en nærværende, legende, hjerteligt og tillidsfuld autentisk form, men måske ikke ønsker at undervise eller vil afklare om du vil fortsætte videre på en længerevarende uddannelse.

Grunduddannelsen kan tages som et selvstændigt forløb, og er desuden adgangsgivende til de forskellige uddannelser, bl.a. Instruktør og Stress Coach. Man har mulighed for at starte på en uddannelse inden Grunduddannelsen er afsluttet, hvis man undervejs ønsker at skifte spor.
Læs mere om uddannelserne her.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme, kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Forløbet er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livet dybder og højder og den menneskelige essens.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør fra 2010-18 på Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik og Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 25 års egen meditativ erfaring bag sig.

Forløbets weekendmoduler og retræter finder som udgangspunkt sted i unikke rammer på Strandgården på Helgenæs ved Mols Bjerge og nær vandet, samt med mulighed for at tage dele af undervisningen andre steder

At være i internat (frivilligt på de fleste moduler), giver tid og plads til egen fordybelse, forvandling, fornyelse og forankring. Dele af undervisningen foregår i naturen.

ikon_kontakt

Mød hovedunderviseren på foredrag & infoaftener:
Læs mere her.

Få forløbet helt eller delvist finansieret:
Læs mere her.

Grunduddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget forløb i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart med valg imellem januar, marts, april, maj og juni 2019.
 • Varighed mellem minimum 12 og maksimum 18 måneder .
 • Mindst 21 fulde undervisnings dage.
 • Heraf minimum et 5-dages gruppe stilheds retreats.
 • Mulighed for valg af moduler i Natur meditation.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram.
 • Mulighed for deltagelse i studie/praksisgrupper der mødes imellem moduler.
 • I alt minimum 110 timers undervisning over minimum 21 dage.

Forløbets formål:

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler egen integration som menneske og meditationsudøver. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Fundamentet:

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske og meditationspraktiserende handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Forløbet ligger op til egentræning i mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i sit liv.

Dele af undervisningen foregår i naturens kraftfulde og healende rum.

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter, yogalærere etc.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.
Kursusleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers forløb i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning, drømmearbejde og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren.

Hjemmetræning:
Der tilrådes hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i gerne mindst 30 minutter dagligt i snit i løbet af forløbet.

Studie/praksisgruppe:
Der er mulighed for fællestræning i studiegrupper som udgangspunkt en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen, diskutere teori og livspraksis.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk (hvis man ønsker kursusbevis) og anbefalet litteratur.

Kursusbevis:
Bevis for gennemført forløb gives til deltagere der har afsluttet det fulde forløb. Som deltager har man maksimum 18 måneder år fra forløbets opstart, til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, herunder læsning af litteratur. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Kursusleder og undervisere:

Kursusleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende underviser:

 • Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
  Evt. flere kan blive tilføjet.

Overblik:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Forløbet består af minimum 21 dages undervisning fordelt over minimum 12 måneder og maksimum 18 måneder.

Ud af de samlede 21 dages undervisning, skal der deltages i minimum et 5-dages stilheds retreats.

Som en del af de 21 dages undervisning, kan vælges moduler i Natur meditation samt i MBSR 8-ugers stressreducerings program.

Nedenfor finder du datoer for alle udbudte 4-dages moduler i grundlæggende fordybelse, 5-dages stilheds retræter og 4-dages moduler i Naturmeditation:

4-dages moduler på Strandgården med valgfri internat og fuld forplejning:

Torsdage til søndage den:

14 – 17. marts 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens.

25 – 28. april 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Det frygtløse hjerte – at frisætte svære tilstande. Fra frygt til frygtløshed, fra smerte til glæde, fra lidelse til fredfyldthed.

26 – 29. september 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens.

24 – 27. oktober 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Meditation & Det indre lederskab.

28. november – 1. december 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens.

23 – 26. januar 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens.

16 – 19. april 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema.

24 – 27. september 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema.

26 – 29. november 2020.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema.

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30/21:00. Lørdage kl. 7:30-20:30/21:00. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

(Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet).

5-dages stilheds retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den 12 – 16. juni eller 14 – 18. august i 2019, og imellem den 10 – 14. juni eller 12 – 16. august (evt. den 19-23.8) i 2020.

Onsdage med start kl. 13:00 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

4-dages natur meditations moduler på Gomde og på Himmelbjerggården med valgfri internat og fuld forplejning :

Den 23 – 26. maj 2019 på Gomde.
Den 29. august – 1. september 2019 på Himmelbjerggården..

Torsdage med start kl. 16:00 frem til søndage kl. 15:00.

Flere moduler i 2020 kan blive tilføjet.
Læs mere om natur meditation her.

2-dages weekendkursus i Gentofte:
Den 26-27. januar 2019.
Læs mere om kurserne her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte. Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling. Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning afhængigt at kursets samlede antal timer som ligger mellem 24-26 timer.
Læs mere om MBSR her.

Priser og betaling:

Prisen for moduler og retræter udgør ca. kr. 20.000,- (plus forplejning og overnatning), men varierer efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 21 dages undervisning.

Ved betaling for det fulde forløb ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • 4-dages natur meditation kr. 5.000,-.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-. / 4.500,-.
 • 2-dages weekendkursus kr. 2.100,-.Legat / nedsat betaling:

  Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige kursusafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning:
Eget telt i haven kr. 75,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 75,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 150,-.
Eneværelse kr. 300,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.
Strandgården råder over op til 19 eneværelser og op til 6 dobbeltværelser, afhængigt af deltagerantal.

Døgnpriser for forplejning:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften, samt fri frugt, snacks, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+6.

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Se priseksempler for betaling af fuldt forløb med overnatning og forplejning nederst på denne side.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden sit første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, og du kan forvente hurtigt svar på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august i 2019.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til forløbet og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt fuldt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Kursussteder:

Weekendmoduler samt 5-dages stilhedsretreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats hvis man ønsker kursusbevis.

Der udleveres kun kursusbevis ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum.

Det anbefales dog at have erfaring med mindfulness & meditation (ikke et krav) og at have afstemt sine forventninger til forløbet med kursussleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur:

Obligatorisk hvis man ønsker kursusbevis:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

Priseksempler for fuldt forløb:

Betaling for 21 dages undervisning:

3 weekendmoduler på i alt 16 dage udgør kr. 14.800,- betalt over rater.
1 stilhedsretreats på i alt 5 dage udgør kr. 4.000,- betalt over rate.
1 natur meditations moduler på i alt 4 dage udgør kr. 3.700,- betalt over rate.

I alt 21 dages undervisning over 12-18 måneder udgør kr. 22.500,- betalt over rater.

Ved samlet betaling ved tilmelding fratrækkes betaling for undervisning 10%, i alt kr. 2.250,-.

Valgfri tilkøb af overnatning og fuld forplejning for ovennævnte eksempel med 19 kursusdøgn:

Overnatning i telt/sal udgør kr. 50,- per døgn, i alt kr. 950-.
Overnatning i dobbeltværelse udgør kr. 100,- per døgn, i alt kr. 1.900,-.
Overnatning i eneværelse udgør kr. 200,- per døgn, i alt kr. 3.800,-.

Fuld forplejning udgør kr. 450,- i døgnet, i alt kr. 8.450,-.

Der ydes ikke 10% rabat på overnatning og forplejning.

Bemærk at man ikke skal vælge samme overnatningsform eller fuld forplejning på alle modulerne. Man kan således vælge at sove f.eks. i telt på nogle af modulerne og på eneværelse på andre, samt kun tilvælge forplejning på udvalgte moduler.

Dog er overnatning og fuld forplejning på stilheds retreats obligatorisk.

Tilmelding til de enkelte valg er bindende og kan eventuelt kun ændres efter aftale med kursusleder. Det kan ikke garanteres at man får sit overnatningsønske opfyldt på alle moduler og retræter, da dette afhænger af deltagerantal og overnatningsønsker.

Værelser fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Kontakt:

Kursusleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt