Retningslinjer for Mindfulness Instruktører og Stress Coaches:

1. Undervis kun i dine kernekompetencer. Sørg for at optimere din viden om de behandlings- og undervisningsfelter du arbejder med.

2. Undervis ikke op til dit praksisloft eller i det mest avancerede du ved.

3. Undervis kun i praktikker du selv har langvarig erfaring med via egen-praksis og er helt hjemme i selv.

4. Nævn dine kilder; hvor du har øvelserne fra, hand-outs, citater, litteratur osv.

5. Efterlev i praksis det du underviser i. Walk the talk.

6. Vær opmærksom på dine projektioner på klienter/kursister.

7. Bind ikke kursisterne til dig/gør dem afhængige af dig.

8. Vær omhyggelig med at fortsætte din egen praksis, inklusiv egen-supervision, kurser og retreats mm.

9. Henvis til andre ved terapeutiske/spirituelle åbninger.

10. Hvil i din egen integritet - vær dig selv og vær ægte i menneskelig kontakt uden at det bliver privat eller selvcentreret.

(Kilde: Skolen for Anvendt Meditation).

Uddannelseslederen forbeholder sig retten til at vurdere om en deltager er egnet til både at fortsætte og færdiggøre uddannelsen og undervise andre. Såfremt uddannelseslederen har indtryk af at deltageren ikke står personligt / fagligt solidt nok til at varetage en undervisning på forsvarlig måde, vil uddannelseslederen havde det endelige ord ifht. at beslutte om deltageren er egnet/ikke egnet, og dermed dels at kunne afholde sit undervisningsprojekt og dels kunne modtage endeligt uddannelsesbevis.

btn_tiltop