FAQ – Oftest stillede spørgsmål vedr. instruktøruddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har deltagerne på uddannelsen typisk?
Her listet udvalgte fagbaggrunde for deltagerne fra de fire tidligere hold:
Konsulenter og coaches, arbejdsmiljørepræsentanter, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, ledere, salgschefer, ingeniører, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med mere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Hvad er der af jobmuligheder efter uddannelsen?
Dette er naturligvis meget individuelt. Deltagere der har afsluttet hele uddannelsen, underviser dels i deres nuværende jobs (som ledere, lærere, læger, behandlere m.m.), og dels udbyder også åbne kurser ved siden af deres normale jobs eller lever fuld tid af at være mindfulness underviser. De uddannede instruktører tilbyder mindfulness undervisning på uddannelsessteder, i sundhedshuse, behandlingsklinikker, skoler, hospitaler, og kursuscentre mm.

Kan alle optages på uddannelsen?
Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance. Egentlig erfaring med mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Hvor mange deltagere er der på uddannelsen?
På tidligere hold har der været imellem 14 og 22 deltagere på hvert .

Kommer der flere uddannelseshold fremover?
Uddannelseslederen tager et år / et hold af gangen og annoncerer evt. kommende hold med mindst et halvt års varsel. Nærværende hold er det femte der opstartes.

Når jeg har fulgt hele forløbet og er blevet Uddannet Mindfulness Instruktør, kan jeg så undervise i alle sammenhænge?
Ja som udgangspunkt. Dog er dette også et individuelt anliggende. Bemærk at man ikke uddannes MBSR-instruktør til at varetage 8-ugers MBSR kurser efter international standard fra Center for mindfulness, USA. Dette er en “beskyttet” specifik 2-årig uddannelse, der kun vægter MBSR pædagogikken og den særlige måde at undervise og intervenere på i mindfulness, i kliniske sammenhænge. Men du uddannes til at undervise i mindfulness øvelser der også indgår i f.eks. MBSR kurser samt andre forskningsbaserede interventionsprogrammer, da disse øvelser ikke er unikke / kun bestemt for den type af kurser.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning i anden sammenhæng og træde ind på dele af uddannelsen?
Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, men kontakt gerne uddannelseslederen for en individuel vurdering af muligheden.

Jeg bor langt fra kursusstederne på Helgenæs og. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?
Ja. Dit eget undervisningsprojekt på 20 timer kan afvikles hvor det passer dig bedst, samt alene-retreatet på minimum 36 timer og dit eventuelle MBSR 8-ugers forløb kan tages i Silkeborg eller Gentofte.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness. Hvorfor lige vælge dette?
Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.