Master i Mindfulness & Meditation

Hold 5 –  2020

Mindfulness & meditation, natur & essens – en personlig & faglig vej i livet.

En brobyggende uddannelse mellem essensen i den gamle spirituelle visdom og nutidens forskningsbaserede videnskab.

Uddannelsen har et gennemgående fokus på egen meditativ fordybelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet, spirituelt, personligt, familiært og fagligt.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens, og som selve kilden hvorfra værenslivet udfoldes.

Uddannelsen tilbydes som mentorforløb, hvor den enkelte deltager i samarbejde med uddannelseslederen, sammensætter sin egen unikke uddannelse ud fra de udbudte weekendmoduler, retræter, aftenkurser og eventuelt ene sessioner.

En uddannelse for dig der oplever et dybt ja til at gå vejen selv, og fra dette klare ja, udleve mindfulness & meditation i en nærværende, legende, hjerteligt og tillidsfuld autentisk form i hele dit liv, men som ikke ønsker at undervise i mindfulness & meditation.

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i januar og april 2020, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme, kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig. Ved efterfølgende fortsættelse på uddannelsen, tæller retræten med som et modul.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livet dybder og højder og den menneskelige essens.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør fra 2010-18 på Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik og Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 25 års egen meditativ erfaring bag sig.

Uddannelsens weekendmoduler og retræter finder først og fremmest sted i unikke rammer på Strandgården på Helgenæs ved Mols Bjerge nær vandet.

Desuden mulighed for at dele af undervisningen kan tages i andre dele af landet, bl.a. Silkeborg og Gentofte.

At være i internat (frivilligt på de fleste moduler), giver tid og plads til egen fordybelse, forvandling, fornyelse og forankring.

Dele af undervisningen foregår i naturen.

ikon_kontakt

Få uddannelsen helt eller delvist finansieret:
Læs mere her.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 18 måneder og maksimum to år.
 • Mindst 34 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf minimum to 5-dages gruppe retreats.
 • Mulighed for valg af moduler i Natur meditation.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Skriftlig opgave.
 • Studie/praksisgrupper.
 • I alt minimum 200 timers undervisning over minimum 34 dage.

Uddannelsens formål:

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Fundamentet:

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem mennesker og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og fagperson, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i hele sig selv, i hele sit liv.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc.

Hertil føjes en del øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger.

Dele af undervisningen foregår i naturens healende rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter, yogalærere etc.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.
Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning, drømmearbejde og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og dels sin personlige rejse hermed.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Studiegruppe:
Der er mulighed for fællestræning i studie/praksisgrupper som udgangspunkt en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen og diskutere teori og litteratur.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelses opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende underviser:

 • Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
  Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Overblik:

Uddannelsen består af minimum 34 dages undervisning fordelt over minimum 18 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede 34 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum to 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.

Desuden kan vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2020 og 2021
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for 4-dages moduler på Strandgården med valgfri internat og fuld forplejning i 2020 og 2021:

Torsdage til søndage den:

23 – 26. januar 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Kærlighed & Frihed.

16 – 19. april 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande.

24 – 27. september 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

26 – 29. november 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

21 – 24. januar 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

18 – 21. marts 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

(Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet).

5-dages stilheds retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den 10 – 14. juni eller 12 – 16. august i 2020.

Onsdage med start kl. 14:30 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

4-dages natur meditations modul på Gomde med valgfri internat og fuld forplejning :

Den 29. august – 1. september 2019.
Torsdage med start kl. 15:00 frem til søndage kl. 15:00.

Flere moduler i 2020 og 2021 vil blive tilføjet.
Læs mere om Natur meditation her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte.
Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning.
Læs mere om MBSR her.

Tilmelding til de enkelte retræter / kurser / moduler er bindende, og eventuel ændring kan kun ske efter særaftale med uddannelsesleder.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens 34 dages undervisning på moduler og retræter udgør fra ca. kr. 34.000,- (plus forplejning og overnatning), men varierer efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 34 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

For at opnå rabatten kan du vælge at betale for 34 dages undervisning selvom du endnu ikke har fuldt overblik over de moduler du ønsker at deltage på, men vælger at tilmeldte et eller flere moduler af gangen.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 3-dages modul kr. 3.900,-. (Tilbydes tidligst fra september 2020)
 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • 5-dages natur meditation kr. 5.500,-.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.900,-. / 4.900,-.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården og Gomde:
Eget telt i haven kr. 75,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 75,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 150,-.
Eneværelse kr. 300,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Døgnpriser for forplejning Strandgården og Gomde:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt snacks, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse.

Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+6
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 7 (+evt. 8)

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, så du kan forvente hurtigt svar på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på 5-dages retreat i juni eller august i 2020 og 2021.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Kursussteder:

Tilvælger du MBSR 8-ugers forløb, afholdes disse med valg mellem Silkeborg og Gentofte.
Læs mere her.

Weekendmoduler samt 5-dages stilhedsretreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

5-dages retræter i Stilhed- & Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål vedr. uddannelsen:

Hvilken faglig baggrund har deltagerne på uddannelsen typisk?
Her listet udvalgte fagbaggrunde for deltagerne fra de fire tidligere hold:
Konsulenter og coaches, arbejdsmiljørepræsentanter, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, ledere, salgschefer, ingeniører, skolelærere, pædagoger, læger, jordemoder, sygeplejersker, akupunktør, kraniosakralterapeuter, yogalærere og mindfulness instruktørere (der ønsker at udvikle deres egen praksis og undervisningskompetencer) med mere. Nogle bruger uddannelsen som faglig udvikling i sit nuværende job, andre til helt at skifte spor i arbejdslivet.

Kan alle optages på uddannelsen?
Ja som udgangspunkt. Dog kræves det at man som deltager er i personlig balance. Egentlig erfaring med mindfulness er altså ikke et afgørende krav for deltagelse.

Kommer der flere uddannelseshold fremover?
Uddannelseslederen tager et år / et hold af gangen og annoncerer evt. kommende hold med mindst et halvt års varsel.

Kan jeg få merit for allerede gennemført mindfulness træning i anden sammenhæng og træde ind på dele af uddannelsen?
Der gives som udgangspunkt ikke merit for modtaget undervisning i anden sammenhæng, men kontakt gerne uddannelseslederen for en individuel vurdering af muligheden.

Jeg bor langt fra kursusstederne på Helgenæs. Kan dele af uddannelsen tages andre steder?
Ja. Vælger du et MBSR 8-ugers forløb som en del af din uddannelse, kan denne tages i enten Silkeborg eller Gentofte. Dit alene-retreatet på minimum 36 timer, vælger du selv hvor skal afholdes.

Der udbydes rigtig mange kurser og uddannelser i mindfulness. Hvorfor lige vælge dette?
Dette spørgsmål er meget vigtigt og jeg vil derfor bede dig om at bruge god tid til selv at finde svar herpå. Mit ønske er at du vil undersøge markedet godt, deltage i foredrag og eventuelt mindre kurser hos forskellige udbydere og meget gerne have en personlig samtale med vedkommende der udbyder uddannelsen. For at få en fornemmelse af i hvilken sammenhæng og hos hvilken underviser, du oplever at kunne få dine behov for personlig og faglig udvikling mest fyldestgjort.

Jeg kan således kun anbefale dig at kontakte mig for personlig samtale, opleve et foredrag eller deltage i f.eks. et MBSR 8-ugers kursus eller weekendkursus, inden endelig tilmelding.

Retningslinjer for uddannelsen:

Læs mere her.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt