Mindfulness Instruktør & Stress Coach Efteruddannelse

Hold 2

“Mindfulness i hele livet – personlig & professionel integration”.

Vælg imellem moduler på Helgenæs, i Silkeborg og Gentofte.

Rabat ved tilmelding og betaling senest den 1. juni 2019.
Herefter tillægges nedenstående priser for undervisningsdelen 5%.

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

En efteruddannelse for mindfulness instruktører og stress coaches, med fokus på fordybelse af egen meditationspraksis, samt integration af mindfulness som en værenstilstand i underviseren selv. Både i sit personlige og professionelle liv.

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i essens, og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme, kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – empati – medfølelse – natur.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør på bl.a. Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.
6 års mindfulnesslærer uddannelse og 25 års egen erfaring.

ikon_kontakt

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart med valg imellem januar, marts, april, maj og juni 2019.
 • Varighed mellem 12 og 18 måneder.
 • Mindst 17 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf minimum et 5-dages gruppe stilheds retreats.
 • Mulighed for valg af moduler i Natur meditation.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Skriftlig opgave.
 • Ca. 100 timers undervisning over mindst 17 dage.

Efteruddannelsens formål:

At deltagerne gennem intensiv praksistræning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får en dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden professionelt, den empatiske kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler integration som menneske og underviser / coach. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, også er det man siger og gør i sit personlige og professionelle liv.

Fundamentet:

Uddannelsen bygger bl.a. på evidensbaserede mindfulness øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention, herunder kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc.

Desuden meditationer, øvelser og indstillinger fra forskellige traditionelle meditationsskoler og visdomsretninger.

Dele af undervisningen vil foregå i naturens healende rum.

At undervise i mindfulness og at coache mindful, handler først og fremmest om at mindfulness som bevidst nærvær er integreret i underviseren og coachen selv, i sind, krop og hjerte.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber dybere kontakt mellem underviser, coach og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for sand forvandling.

Essensen som underviser og coach er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren og sindsro med åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber, sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Integration af mindfulness i sig selv som praktiserende og som instruktør og coach, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker. At man underviser ud fra et autentisk ståsted som det menneske man er, i det liv man lever.

Efteruddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren.

Således undervises og coaches der ikke blot “i mindfulness”, men også “fra dybere mindfulness”, fra sin essens som menneske.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Uddannede mindfulness instruktører der underviser på åbne kursusforløb eller er ansat som fagperson. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter etc.

Indhold:

Grundlæggende Mindfulness Praksis (essentiel mindfulness):
Fordybelsestræning i Fokuseret, Neutral, Panoramisk og Hvilende Opmærksomhed.
(Kilde: Skolen for Anvendt meditation).

Heartfulness:
Fordybelsestræning i bl.a. empati, Metta (kærlig venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Naturmeditation:
Naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej til fordybelse- og integration.

Alene-retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af fire 6 A4 sider beskrivende efteruddannelsens fokuspunkter og deltagernes personlige og professionelle erfaring med og integration af, mindfulness i det hele liv.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness meditations teknikker og metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af efteruddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og foreslået litteratur.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus siden 2014. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende underviser er Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør, mindfulnesscoach og kropsterapeut mm.

Overblik:

Uddannelsen består af minimum 17 dages undervisning fordelt over minimum 12 måneder og maksimum 18 måneder.

Ud af de samlede 17 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum et 5-dages stilheds retreats.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet, allerede fra august og efteråret 2018.

Desuden kan vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2018, 2019 og 2020.
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for 4-dages moduler på Strandgården med valgfri internat og fuld forplejning i 2019 og 2020:

Torsdage til søndage den:

14 – 17. marts 2019.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

25 – 28. april 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Det frygtløse hjerte – at frisætte svære tilstande. Fra frygt til frygtløshed, fra smerte til glæde, fra lidelse til fredfyldthed.

26 – 29. september 2019.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

24 – 27. oktober 2019.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt temaet: Meditation & Det indre lederskab.

28. november – 1. december 2019.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

23 – 26. januar 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

16 – 19. april 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

24 – 27. september 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

26 – 29. november 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning meditation, mindfulness, natur og essens, samt evt. tillægstema. (Forskelligt indhold på disse modul retræter trods samme titel).

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.

Mødetid og indlorering torsdage mellem kl. 14:30-15:30.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.

5-dages stilheds retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den 12 – 16. juni eller 14 – 18. august i 2019, og imellem den 10 – 14. juni eller 12 – 16. august (evt. den 19-23.8) i 2020.

Onsdage med start kl. 13:00 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

4-dages natur meditations modul på Gomde og Himmelbjerggården med valgfri internat og fuld forplejning :

Den 23-26. maj 2019 på Gomde på Helgenæs og 29. august – 1. september 2019 på Himmelbjerggården.
Torsdag med start kl. 15:00 frem til søndag kl. 15:00.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.
Læs mere om Natur meditation her.

2-dages weekendkursus i Gentofte:
Den 26-27. januar 2019.
Læs mere om kurserne her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og Gentofte. Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning og der kan opstartes på et MBSR kursus allerede fra august og oktober 2018.
Læs mere om MBSR her.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør ca. 17.000,- kr. (plus forplejning og overnatning), men varierende efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 17 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

For at opnå rabatten kan du vælge at betale for 17 dages undervisning selvom du endnu ikke har fuldt overblik over de moduler du ønsker at deltage på, men vælger at tilmeldte et eller flere moduler af gangen.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • 4-dages natur meditation kr. 5.000,-.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-. / 4.500,-.
 • 2-dages weekendkursus kr. 2.100,-.Legat:Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården og Gomde:
Eget telt i haven kr. 75,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 75,-.
Plads i delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 150,-.
Plads i eneværelse kr. 300,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Døgnpriser for forplejning Strandgården og Gomde:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri frugt, snacks, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rate betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen til valgfri start i marts, april, maj og juni 2019, eller så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, og der kan forventes hurtigt svar på ansøgningen.

Ansøgningen bedes indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august i 2019 og 2020.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over to rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til Efteruddannelse er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt fuldt indbetalt beløb, fratrukket depositum.

Kursussteder:

Tilvælger du MBSR 8-ugers forløb, afholdes disse med valg mellem Silkeborg og Gentofte.
Læs mere her.

Weekendmoduler samt 5-dages stilhedsretreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde, samt på Himmelbjerggården ved Ry.

Fravær:

Ved manglende deltagelse på moduler (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Ekstra udgift forbundet hermed, må påregnes.

Der må være op til 10% fravær på modulerne på nær stilhedsretreatet hvor der ikke må være fravær.

Der udleveres kun bevis for efteruddannelse ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til første modul. Herefter kender man hinanden og kan arrangere samkørsel.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon
4058 5034 eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Litteratur – anbefalet:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Paul Gilbert, “Medfølelse og mindfulness”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “Hvor end du går hen, er du der”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.

Enkelte flere titler kan blive tilføjet.

Etiske retningslinjer for efteruddannelsen:

Læs mere her.