Mindfulness & Meditation Basis Instruktør Uddannelse

Hold 6 – 2020

Mindfulness & meditation, stilhed & natur – en personlig & faglig vej i livet

Med valg imellem en integrativ spirituel eller forskningsbaseret tilgang eller en brobyggende kombination af dem begge.

Opstart juni eller august 2020.
(Mulighed for tidligere eller senere opstart i 2020. Kontakt os herom).

Fleksibel uddannelse på imellem 10 – 15 måneder med valg imellem moduler på Helgenæs, i Silkeborg og Gentofte.

Hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen, forskningsinstruktør fra 2010-18 på Rigshospitalets Tværfaglige Smerteklinik
og Skejby Universitetshospital. Har 6 års mindfulnesslærer uddannelser og 25 års egen meditativ erfaring bag sig.

Priser fra ca. kr. 22.000,- for 21 dages undervisning inklusiv overnatning og fuld forplejning på 5-dages sommer retræte.

Kom til foredrag og workshops og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.
Læs mere her.

Er du ikke klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme?
Så kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve om vores undervisning er den rette for dig.

Fortsætter du herefter på uddannelsen, vil retræten tælle med som dit første modul.
Læs mere om retræter her.

Kontakt os for hjælp til at sammensætte dit unikke uddannelsesforløb.
Læs mere her.

ikon_kontakt

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur:

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i stilhedens essens, og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet udfoldes.

I undervisningen vægtes væren i nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Uddannelsen er åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker etc., og som er villige til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder og den menneskelige essens.

Uddannelsens indhold er bygget op over de 7 års forskningsarbejde Heinrich har har været involveret i på landets største hospitaler, samt erfaringer fra de forrige 5 uddannelseshold og øvrige forløb igennem de seneste 20 års undervisning.

Den enkelte deltager sammensætter i samarbejde med uddannelselederen, sin egen unikke uddannelse ud fra de udbudte moduler, retræter, aftenkurser, ene sessions og supervision, sat i forhold til den målgruppe man efterfølgende ønsker at arbejde med.

Dele af undervisningen foregår i naturen og der kan tilvælges mere natur meditation efter den enkeltes interesse.

Uddannelsens indhold & overblik:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 10 og maksimum 15 måneder.
 • Minimum 21 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem forskellige udbudte kurser og retræter.
 • Heraf mindst et 5-dages Stilheds- eller Natur Retreat.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt basis uddannelsesforløb kan undervise i grundlæggende mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværsrum.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Fundamentet:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at man som instruktør, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness til andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem underviser og kursist, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber, sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger således på at undervise “i mindfulness, fra mindfulness”.

Uddannelsen bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger og skoler.

Dele af undervisningen foregår i naturens rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

Konkrete øvelser der trænes på uddannelsen til videreformidling er bl.a.; kropsscanning, hjertemeditationer, forskellige teknikker indenfor fokuseret mindfulness (bl.a. åndedrætsobservation), neutral iagttagelse /åbent nærvær, zen walk / walking meditation, mindful movements , Metta (kærlig-venlighed, Karuna (medfølelse, selvomsorg etc.) , natur meditation og andre meditations praktikker.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, sports mentaltrænere, konsulenter, yogalærere etc.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.
Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning, drømmearbejde og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Teachers Training:
At opbygge undervisningsprogrammer og at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Studiegruppe:
Der er obligatorisk mødepligt og fællestræning i studiegrupper som udgangspunkt en gang mellem hvert modul. Mødegangene bruges til bl.a. at meditere sammen, diskutere teori og litteratur samt træne underviserrollen mv.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført basis uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum 15 måneder fra uddannelses opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit eget undervisningsprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste moduls afslutning.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at undervise f.eks. på sin arbejdsplads, eller at afholde kortere prøvekurser, efter at man som udgangspunkt har gennemført mindst 8-dages undervisning og et 5-dages stilhedsretræte.
Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes ligedeles efter aftale med uddannelsesleder. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Efter basisuddannelsen kan fortsættes på overbygning frem mod at blive Mindfulness & Meditation Master Instruktør.
Læs mere her.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Datoer og tider for moduler & retræter:

Uddannelsen består af minimum 18 dages undervisning fordelt over minimum 8 og maksimum 12 måneder med valg imellem:

 • 4-dages moduler på Strandgården på Helgenæs.
 • 5-dages moduler på Gomde på Helgenæs (obligatorisk med mindst et 5-dages modul).
 • MBSR 8-ugers stressreducerings programmet i Silkeborg eller Gentofte.

4-dages moduler & retræter på Strandgården på Helgenæs:
Grundlæggende fordybelse og praksistræning samt diverse tillægstemaer.
(Valgfrit internat og forplejning kan tilkøbes).

24 – 27. september 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, samt Teachers Training, natur og essens, Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande.
Læs mere her.

26 – 29. november 2020.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, samt Teachers Training, natur og essens.  Her til temaet Meditation & det indre lederskab (Kriger & Offer).
Læs mere her.

21 – 24. januar 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, natur og essens, samt temaet Kærlighed & Frihed.

22 – 24. april 2021.
Frisat livfuldhed: Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, natur og essens, samt temaet Et frygtløst hjerte – at frisætte svære tilstande.
Læs mere her.

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 7:30-20:30. Lørdage kl. 7:30-20:30. Søndage kl. 7:30-14:45. Tiderne er vejledende.
Mødetid og indlogering torsdage mellem kl. 14:30-15:30.

5-dages Stilhed- og Natur Retreats på Gomde på Helgenæs:
(Med obligatorisk internat og fuld forplejning).

Vælg imellem den:
10 – 14. juni 2020 (primært fokus på stilhed og sekundært på natur)
eller
12 – 16. august 2020 (primært fokus på natur og sekundært på stilhed)
og
9 – 13. juni 2021 (primært fokus på stilhed og sekundært på natur)
eller
18 – 22. august 2021 (primært fokus på natur og sekundært på stilhed).

Onsdage med start fra kl. 14:30 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om 5 dages retreats her.

Læs mere om Natur meditation her.

MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener i Silkeborg og 8 aftener samt en lørdag i Gentofte.
Deltagelse i MBSR kurser er hensigtsmæssigt såfremt man ønsker at bruge sin uddannelse i arbejdet med stressforebyggelse, reducering eller behandling, samt til inspiration for hvordan man kan opbygge sit eget kursusforløb.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning og der afholdes 2 – 4 forløb årligt i både Silkeborg og Gentofte.
Læs mere om MBSR indhold og datoer her.

Flere moduler og retreats i 2020 og 2021 kan blive tilføjet.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens undervisning på moduler og retræter udgør fra ca. kr. 22.000,- ved samlet betaling og inklusiv overnatning og fuld forplejning på obligatorisk 5-dages sommer retreat.

Den samlede fulde pris for hele uddannelsen, varierer efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimums krævede 21 dages obligatorisk undervisning, samt om man vælger forplejning og overnatning på alle sine moduler.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 4-dages modul kr. 5.000,-.
 • 5-dages stilhed- og natur retræter kr. 5.500,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.900,-.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat på yderligere 5% prisreducering på selve undervisningsafgiften.
Kontakt os herom.

Priser for overnatning og forplejning:
Læs mere her.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.
(Desuden mulighed for “nu og her opstart” på enesession).

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på obligatorisk 5-dages retreat i juni eller august i 2020.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

tilmelding_tekst

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Assisterende undervisere:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Kursussteder:

3 og 4-dages moduler / retræter foregår i unikke rammer på Strandgården på Helgenæs.

5-dages moduler & retræter i Stilhed & Natur foregår på Gomde på Helgenæs.

MBSR 8-ugers forløb foregår i Silkeborg og Gentofte.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt

Til- og frameldingsbetingelser samt fravær

Læs mere her.

Litteratur liste:

Læs mere her.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

ikon_kontakt