Få uddannelse delvist eller helt betalt gennem forskellige ordninger:

Bruttolønsordningen, Fleksibel Lønpakke eller Lønomlægning dækker over muligheden for, at en medarbejder får et gode eller et produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn.

Det vil sige, at din virksomhed betaler for uddannelsen og trækker (delvist) momsen fra.

Prisen bliver trukket over din bruttoløn over eksempelvis et år, og dermed sparer du skatten.

Dette er dog kun et forhold mellem kursusdeltager, arbejdsgiveren og Skat.

For at få helt konkret information om de betingelser, der skal være opfyldt for at du kan få uddannelsen betalt, kontakt da venligst din arbejdsgiver og SKAT.