Udtalelser fra deltagere på Mindfulness Instruktør Uddannelsen Hold 1,2, 3 og 4:

"Instruktør uddannelsen har givet mig en øget selvindsigt, et øget nærvær til mig selv og alle mine medmennesker, samt en langt bredere forståelsesramme af mig selv og andre. Jeg sanser og oplever verden fuld af medfølelse, glæde og energi, langt mere and jeg gjorde før.  Jeg er så taknemmelig over at denne vej har vist sig for mig og oplever nu at turde udleve mere af min kreative side i forhold til udbydelse af diverse kurser og undervisning. Undervisningen jeg har modtaget under uddannelsen har været absolut vidunderlig med et meget højt fagligt niveau og et smukt nærvær fra undervisernes side".
Katja Franciska Halladin Rauh, Sygeplejerske, vejleder og underviser.

"At deltage på Heinrichs mindfulness instruktør uddannelse er én af de største, bedste og mest omsorgsfulde og selvkærlige ting jeg har gjort for mig selv.
Det er svært at beskrive til fulde hvordan forløbet, fordybelsen og læringen har beriget mig. Men jeg mærker det så tydeligt i mit hjerte og min sjæl.
Effekten stopper dog ikke hos mig, for transformationen påvirker også min adfærd og mit syn ud mod verden og dets væsner.
Det handler ikke bare om et certifikat til mindfulness instruktør. Det handler om så meget mere.
Heinrich er en fantastisk og nærværende underviser, der udstråler og lever, alt det han underviser. Det er en uddannelse med hjertet.
Sig ja, og giv dig selv en gave.
Varmeste anbefalinger fra mig.Jeg kommer igen og igen".
Malene Drachmann, socialrådgiver

"Livet er lige nu og her, med alt hvad det indebærer af lidelse og sorg – nydelse og glæde. Heinrich lærte mig at være med det hele, han gav mig forståelsen af, at det er vigtigt at have nænsomheden og mildheden med i mit liv, ikke blot over for andre, men i særdeleshed over for mig selv. Jeg kan 100% anbefale dig, som overvejer at tage en uddannelse indenfor mindfulness, at tage den hos Heinrich.
Her lærer du ikke blot teknikker og redskaber, - mindfulness bliver en integreret del af dit liv og din måde at leve på. Der er så fine krav til at få godkendt sit uddannelsesforløb, som er forholdsvis langt og med krav om daglig praksis, møde i studiegruppe, litteratur, selvtilrettelagt undervisningsforløb, diverse stilheds retreats og afsluttende opgave. Alt dette i kombination gør uddannelsen fuldendt".
Bodil Almind Andersen, fysioterapeut.

"Uddannelsesforløbet har rørt ved mit hjerte, åbnet vejen til følelser, jeg havde lukket ned. Det tager tid og jeg har oplevelsen af, at være kommet hjem og herfra fortsætter rejsen.
Arbejdsmæssigt oplever jeg nu friheden til agere på min måde med ordentlighed og satse stort, når jeg oplever det er rigtigt - det giver resultater og det er sjovt.
Disse ændringer er mulige når egen tid investeres med Heinrich, der underviser ud fra mindfulness med et HØJT faglig niveau spundet med stor lederskab og integritet - det at Heinrich ser, hvad der hos kursisterne er i spil undervejs, gør uddannelsen unik og outstanding. Den korteste anbefaling jeg har, hvis du overvejer deltagelse på instruktør uddannelsen: "gør det".
Annie Dahl, Head of QHSE.

"Jeg har deltaget i mindfulness instruktør uddannelsen. Jeg har opdaget, hvor meget jeg var i et præstationsræs samt værdien af stilheden i mig selv, en hjerteåbning, med muligheden for at skabe et stille rum i min væren med andre mennesker, et rum, hvor der er plads til forvandling. Jeg har opdaget værdien af at være til stede med mit åndedræt i kroppen, som det er - samt at forstå hvordan jeg forhindrer muligheden for at være til stede i nuet, når jeg klynger mig til den del af min historie, som ligger til grund for smerten. Dette er værdifuldt i mit privatliv og i mit arbejdsliv som behandler, hvor jeg har klienter med smerter og stress. Jeg kan ikke guide dem længere end, hvor jeg tillader mig selv at være.
Karin, fysio- & kraniosakralterapeut. 

"Jeg vil gerne give mine varmeste anbefalinger til Heinrich Birk Johansens uddannelse til Mindfulness instruktør.
Forløbet har givet mig et indgående kendskab til mindfulness og er flot indrammet af enorm høj etik og ydmyghed fra underviserens side.
Jeg bruger mindfulness dagligt, og motivationen bliver kun endnu større, når de indre resultater af den daglige praksis viser sig. At kunne tage disse med ud  i mødet med andre mennesker, opretholde overblik, balance og ro samt større samhørighed såvel privat som arbejdsmæssigt gør blot glæden endnu større".
Ole Øster Madsen, projektleder v/arkitektfirma.

"Instruktørforløbet hos Heinrich Birk Johansen har betydet alverden for min personlige og faglige tilgang. Senest har det åbnet for mod og nysgerrighed til et arbejdsmæssigt sporskifte.
Det er min oplevelse, at Heinrich skaber og holder et nærværende og hjerteåbende praksisrum. En præstationsfri zone. En stille leg. En vågen hvile og kollektiv energi.
Her er alle sindets historier om rigtig/forkert og godt/skidt virkelig til at få øje på.
Her kan den dybeste sorg og ensomhed  forbindes med den største samhørighed og glæde. Her sættes man fri - som menneske og instruktør.
Til at gøre mindre og være mere.
I sig selv og for andre".
Tina Søgaard Villumsen, sociolog. 

"På dette tidspunkt i uddannelsen er jeg fagligt inspireret, det er dog på det personlige plan der sker den største udvikling.
Heinrich underviser med varme og humor, struktur og indhold køres stramt.
Der serveres ikke færdige løsninger, tilgengæld mange invitationer og opfordringer til at integrere mindfulness. Jeg oplever at min praksis bliver rodfæstet og jeg får mere balance imellem hjerne, hjerte og krop, på den baggrund er jeg særdeles motiveret for det videre forløb".
Peter Ovesen, pædagog og friluftslivsvejleder. 

"Jeg har fået mange gode oplevelser med fra min uddannelse.
Jeg er begyndt at få en indsigt i egne værdier og ægte holdninger, der kommer direkte fra det autentiske mig. Det sætter mig i stand til, at være mere åben, fordomsfri, og føle efter i hjertet hvad der er godt for mig.
I min hverdag betyder det jeg nemmere kan sige fra, så jeg ikke "over booker" mig men holder fokus på de vigtige ting, og så til gengæld er nærværende lige der!
I mit arbejdsliv har det haft den indvirkning, at jeg er blevet bedre til, at sortere til og fra i vigtige ting, og at træffe de rette beslutninger.
En skærpelse af at holde fokus på hvad der sker nu, og dermed også være bedre til at kommunikere med andre, er også en udvikling jeg og andre har bemærket.
Bestemt anbefalelsesværdigt".
Niels, Salgschef. 

"Jeg har fået troen på, at det er mig, der kan skabe de rammer, der er de rette for lige netop mig.
Men noget af det vigtigste for mig er, at jeg er blevet mere bevidst om måden jeg går til opgaver og andre mennesker på.
Jeg er blevet mere opmærksom på at lade følelserne være og ikke reagere i så høj grad, som jeg gjorde tidligere.
Jeg har fokus på at have en langt mere overbærende og indfølende holdning overfor ikke mindst mig selv og men også overfor andre.
Denne praksis med fokus på omsorg, omtanke, nærvær og hvor kroppen også er en vigtig komponent er et eksempel for mig på, hvordan jeg kan være sammen med andre i min hverdag både med min familien men også i høj grad med mine kollegaer og de børn og familier, der besøger mig på mit arbejde.
Det, jeg lærer nu, bruger jeg aktivt i min hverdag og i mit arbejde, og jeg kan se flere og flere muligheder, hvor jeg kan udbrede det, jeg har lært.
Jeg er midt i en proces, og jeg er glæder mig til at se, hvor den fører mig hen.
Jeg kan varmt anbefale Heinrichs kurser, idet elementerne af stilhed, omsorg og værdighed er i højsæde. Kurserne er meget kraftfulde og transformerende lige fra det første møde".
Marianne, læge.

"Instruktør uddannelsen har hjulpet mig videre i livet på en mere oprigtig og for mig sand vej.
Den har betydet, at jeg er begyndt at leve fra et andet sted, et dybere sted og med en større åbenhed, et sted i mig som jeg vender tilbage til igen og igen, specielt når jeg oplever at livet er svært.
Mit liv udspringer mere og mere fra dette sted, et sted hvor jeg også oplever mere mod til at gøre det jeg gerne vil, et sted med åbenhed, hjertevarme, ro men også en sårbarhed.
Fra dette sted vil jeg gerne leve mit liv, og herfra vil jeg gerne undervise andre, som en ydmyg vejleder, der hjælper andre til at finde tilbage til det sted der er i os alle.
Tak til Heinrich for en meget berigende og hjertevarm uddannelse".
Dann Stockholm - Ingeniør.

"Jeg fik på ny ro til at åbne mig på min vej. Dybe selvindsigter viste sig som overbevisninger og mønstre, det var tid at give slip på. De forskellige tilgange vi fik anvist til krop og sind, skærpede min bevidsthed og er nu værdifulde og integrerede redskaber både privat og arbejdsmæssigt. jeg er kommet mere hjem i mig selv og er blevet god til at vise mine grænser på en måder, der samtidig er åben og dermed også konstruktiv. Jeg møder mig selv og andre med nærvær og mærker en dyb takenmmelighed til livet og muligheden for dette forløb med et gold skønne mennesker. Sidst, men ikke mindst, har modet til at overskride grænser vist sig, hvilket giber mig en dyb glæde. Tak".
Charlotte Søe, Selvstændig ansigt- og kropsterapeut, mindfulness instruktør.

"Mød op med åbenhed og nysgerrighed og du vil opleve en verden af mange virkeligheder set fra dit hjerte i stedet for fra dit hoved.
 I meditationerne - de gående som de siddende - vil du kunne møde dig selv i en ny rummelighed i nuet.
Instruktøruddannelsen hos Heinrich er mesterlære, (learning by doing), når den er bedst og desuden underbygget af spændende læsestof.
Mine varmeste anbefalinger og god rejse
Gine Binder - Boghandler, Cand Phil Idehistorie, Journalist Højskolens specialuddannelse for akademikere, Yoga instruktør.

"Personligt har uddannelsen været en spændende og meget udviklende rejse, som har spredt ringe helt ind i resten af min families liv - på den positive måde. Jeg har selv fået flere konkrete redskaber til at tackle udfordringer i dagligdagen, såvel store som små. Jeg har lært utrolig meget om mig selv, hvilket jeg er meget taknemmelig for, da det hjælper mig til at prioritere i rigtig mange situationer – træffe nogle nødvendige valg, for hvad er det, som er vigtigt for mig i mit liv?
For mig har det været vigtigt at finde en mindfulness uddannelse, som jeg var sikker på byggede på kvalitet og høj professionalisme, en uddannelse som giver tiden til processen og udviklingen, hvilket er muligt hos Heinrich. Ting tager tid.
Jeg kan kun sige, at jeg føler mig fuld kompetent til selvstændigt at køre mindfulness forløb. Jeg har fundet min egen vej som instruktør, lige netop den vej der fungerer for mig – hvilket jeg funderer i de tilbagemeldinger, jeg får fra deltagerne, og den proces jeg ser og hører, der sker med dem. Det er SÅ fantastisk at opleve, at man kan være med til at katalysere positiv proces og udvikling!"
Laila Mejlholm Olsen, sundhedskonsulent, Sundhedsfremme Lemvig Kommune

  

btn_tiltop