Heinrich Birk Johansen

Mit fundament til meditativ træning og selvudvikling hviler på den grundindstilling, at det handler om at berige sit eget og andre menneskers liv og fællesskaber positivt.

"Det handler om at skabe noget der er smukt, om at leve smukt".

Jeg anskuer mindfulness & meditation som metode til bl.a. selvberoelse og selvindsigt, men også som en måde at være vågen tilstede på i hele sit liv, i en levende balance mellem værens- & handlekraft.

Min grundholdning udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet - uanset tro, spiritualitet og personlighed.

Gennem arbejdet med iboende ressourcer, ubevidst intelligens, glæde, samhørighed, kærlighed og livsformål, opdages og udvikles potentialet for at vokse som dem vi er. Og herfra bidrage positivt til andre mennesker, fællesskaber og verden.

For mig at se handler meditation, lederskab og det indre arbejde derfor om at vågne op i krop, sind, hjerte, sjæl og ånd, og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det ikke blot et individuelt projekt at være i selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970 og har arbejdet professionelt med menneskers udvikling siden 1992. Jeg bor på Himmelbjerggården, et levefælleskab med fokus på bæredygtigt liv, der ligger som nærmeste nabo til selve Himmelbjerget, og er far til to børn på 4 og 8 år.

At undervise i meditation, mindfulness, lederskab og livsformål, har i en lang årrække været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har 25 års egen træning og praksiserfaring, 20 års undervisningserfaring samt 15 års uddannelser, kurser og retræter indenfor pædagogik, psykologi, filosofi, naturliv samt forskellige meditationsretninger, yoga, Qi Gong, Tai Chi og anden nærværstræning bag mig. Bl.a.:

1-årig international anerkendt uddannelse til Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) instruktør fra Mindfullife. Ud fra Jon Kabat-Zinns forskningsbaserede 8-ugers program fra Center For Mindfulness i USA.

3-årig uddannelse samt 1-årig efteruddannelse til mindfulnesslærer og meditationsformidler, i essentiel, integrativ, klinisk og innovativ mindfulness, på Vækstcenteret hos Anvendt Meditation v/Jens Erik Risum.

1-årigt grundkursus i integreret psykologi & kybernetisk psykoterapi fra Vedfelt Instituttet.

1-årigt grundkursusforløb i integrativ dynamisk psykoterapi fra ID-Akademi.

Herudover international certificeret Qi-Gong instruktør (Wujii-Gong / Tai Chi style) og yogaudøver i forskellige stilarter siden år 2000.

Jeg modtager af forskellige undervisere og terapeuter fast supervision på både min egen meditationspraksis, samt på min fagperson/underviser rolle, personlige identitet og som selvudvikling, for til stadighed at vedligeholde og udvikle mig personligt og fagligt.

Har modtaget undervisning på kurser, retreats og uddannelser i Danmark og i udlandet af blandt andre:

Madhurima (Intelligent Heart), Jes Berthelsen, Helen Gamborg, Neel Fasting, Peter Høgh, Erik Mikkelsen og Jens Erik Risum (Saty) (Vækstcenteret), Mindfullife, Susan Hart & Marianne Bentzen (Neuroaffektiv psykoterapi og mindfulness), Dr. Richard Moss, Paul Gilbert, Erik Pema Kunsang, Eckart Tolle, John De Ruiter, Yungey Mingur Rinpoche og H.H Dalai Lama, zenmester Genpo Roshi, John Milton, samt Jon Kabat-Zinn med flere. Min spirituelle lærer er Johnny Tempeldal på Living Mastery Center, hos hvem jeg også er i Mesterlærer og månedligt er i 5-7 dages retræte hos.

Oprindeligt er jeg uddannet idræts- og friluftslivslærer fra Paul Petersens Idrætsinstitut, samt uddannet pædagog med speciale i filosofi, idræt og ungdomspsykologi. Jeg har i den forbindelse arbejdet i 10 år med bl.a. udsatte børn og unge på Indre Nørrebro og den københavnske vestegn.

Jeg er trænet i indiansk livsvisdom og har i en lang årrække gennemgået flere af de oprindelige Krigercerememonier og ritualer.  Afholder kurser i Canada og Danmark (med Hawk of the Yellow Wind) for unge, ledere og medarbejdere med fokus på det personlige ansvarlige lederskab.

Har undervist i mindfulness på 3-årigt forskningsprojekt i 2010-12 på Rigshospitalet samt i mindfulness, ledelseudvikling og trivselsfremme på diverse virksomheder, organisationer, skoler, hospitaler og uddannelser.

Har fra 2014-18 været tilknyttet forskningsprojekter på Skejby Universitetshospital, Afd. Q.

Udpluk af mine kunder & samarbejdspartnere gennem de seneste 15 år: 

Rigshospitalet, Skejby Universitetshospital, Gentofte Hospital, Patienthotellerne i Århus, Region Sjællands Sygehuse, FL.Smidth/flere afdelinger og årlig international ledertræning gennem 10 år, Dansk Journalistforbund ansatte og medlemmer, DONG Energy, Gorrissen Federspiel Advokater, Dagbladet Børsen, Lemvigh-Müller, Diesel Denmark, Fritz Schuur Group, MAQS Law Firm, Dansk Metal Hovedorganistation, , Web2Media, Skovgaardsskolen i Gentofte, Taarbæk Skole i Lyngby, Relation Lab, Roskilde Kommune, Semler, Skandia, Tetris A/S, MOE, Vester Kopi, Alpha Lawal, Lederne, Københavns Universitet, Silkeborg IF Fodbold, Bestseller, Randers Kommune, Min A-kasse, Jyske Bank, A.P. Møller Maersk international ledertræning med mange flere, samt tilknyttet som ekstern underviser i ledertræning hos Stifinder (Pathfinder).

Filosofi

"Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker, er at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægte overensstemmelse med det vi virkelig ved er vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores livsvej og oplever livfuldhed.

Mit ønske er at vi alle må gå på vores unikke livsvej i samhørighed med hinanden og det uendelige store mysterie vi alle er en del af".

Heinrich Birk Johansen

Kontakt Heinrich Birk på hj@heinrichjohansen.dk eller tlf. 4068 5034

ikon_kontakt