icon1

Kalender

Oversigt over alle vores åbne aktiviteter.

readmore-beige

Ydelser

Overblik for alle ydelser og muligheder.

readmore-beige

icon3

Huset Ved Søen

Essens & meditation, healing & naturkraft

readmore-beige

Retreats

Vores åbne 3, 4 og 5 dages retreats.

Hjem i Essens

Meditation & spiritualitet

Mandens Vej

Maskulinitet, Åndskraft & Indre Lederskab

intention & Vision

Intentionen med vores arbejde er inspiration og støtte til livsvækst, glæde og helhed og at udvikling sigter mod at berige andre.

Grundholdningen hviler på dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet. Uanset tro, personlighed og spirituelt ståsted.

Visionen er ønsket om sandhed, tilgivelse, frigørelse og fuldkommengørelse, for alle levende væsener, på alle planer.

Livsvej & essens

Meditation kan for den enkelte være både en måde at være i livet på - fra øjeblik til øjeblik - eller en teknik man benytter sig af.

Vi arbejder levende meditativt med selvberoelse, selvindsigt og selvbefrielse, med en fri vilje til at vælge sin vej og sandhed i livet.

For os er meditation en livsrejse med åbent sind og åbent hjerte ind i et kraftfuldt og sårbart møde med livet som det er, frisat i vores sande essens.